Thị thực E2 là gì

Có ba loại thị thực E-2:

1. Thị thực Nhà đầu tư E-2

Thị thực Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2 cho phép công dân của một quốc gia theo hiệp ước “chỉ đạo và kiểm soát” các hoạt động của một doanh nghiệp E2 đủ điều kiện từ bên trong Hoa Kỳ.

2. Thị thực lao động chuyên gia E2

Thị thực Lao động Chuyên gia E-2 cho phép những người lao động là chuyên gia hoặc có chuyên môn trong 1 lĩnh vực đặc thù có cùng quốc tịch với chủ sở hữu của một doanh nghiệp E2 làm việc tại Hoa Kỳ.

3. Thị thực E-2 phái sinh

<>Thị thực E-2 phái sinh cho phép một số thành viên gia đình của người có thị thực E2 chính cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào tại Hoa Kỳ.

Lợi ích của Visa E2

  Visa E2 Hoa Kỳ mang lại nhiều lợi thế, bao gồm:
 • Không yêu cầu số vốn tối thiểu để đầu tư. Mặc dù mức đầu tư 100.000 USD được khuyến nghị, những khoản đầu tư có thể ở mức từ 50.000 USD trở xuống.
 • Hình thức đầu tư không nhất thiết phải là tiền mặt.
 • Khả năng đi lại tự do Hoa Kỳ.
 • Gia hạn không giới hạn, có khả năng gia hạn cho đến hết phần còn lại của cuộc đời người nộp đơn.
 • Khả năng vợ/chồng làm việc tại Mỹ cho bất kỳ chủ lao động nào.
 • Tùy chọn để mua một doanh nghiệp hoặc nhượng quyền kinh doanh.
 • Không có yêu cầu về số lượng công việc tối thiểu được tạo ra.
 • Thời gian xử lý thị thực E2 nhanh chóng. Nộp hồ sơ trực tiếp tại lãnh sự quán.
 • Thị thực E2 là không bao giờ bị “phủ nhận", chúng chỉ bị “từ chối xử lí”.
 • Lợi ích về thuế tiềm năng đối với thường trú nhân.
 • Khả năng chuyển đổi sang Thẻ xanh.


Tại sao người nộp đơn E-Visa cần đọc FAM - Foreign Affairs Manual - Cẩm nang đối ngoại Hoa Kỳ

US Department Of State

Tất cả các đơn xin visa E đều được xét duyệt bởi các nhân viên lãnh sự tại các lãnh sự quán ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Cẩm nang Đối ngoại (“FAM”) bao gồm các hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành cho các viên chức lãnh sự khi xét duyệt các đơn xin cấp thị thực E. Mặc dù các yêu cầu về tài liệu hỗ trợ có sự khác nhau tùy theo lãnh sự quán, nhưng tài liệu FAM thì rất nhất quán. Do đó, việc biết và hiểu rõ các quy định của FAM rất quan trọng.

Làm sao để đủ điều kiện để được cấp Thị thực Nhà đầu tư theo Hiệp ước E-2?

Bạn sẽ cần chứng minh với viên chức lãnh sự rằng bạn đáp ứng từng yêu cầu của thị thực E2. Để dễ dàng tham khảo, chúng tôi đã đưa trích dẫn vào FAM cho từng yêu cầu:

 1. Bạn Phải “Chỉ Đạo và Kiểm Soát” Doanh Nghiệp

  9 FAM 402.9-6(F)

  Cách dễ nhất để chứng minh điều này là thông qua quyền sở hữu 50% đối với Doanh nghiệp E2 nhưng vẫn tồn tại các lựa chọn thay thế.

  Bạn cũng có thể sở hữu ít hơn 50% doanh nghiệp thuộc sở hữu của những người có chung quốc tịch đủ điều kiện E2 của bạn. Các công ty đại chúng được coi là có quốc tịch của thị trường chứng khoán mà chúng được giao dịch.

  Lưu ý: Người nộp đơn xin thị thực lao động chuyên gia E2 cần phải có cùng quốc tịch với doanh nghiệp E2 và không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.

 2. Công dân của một quốc gia theo hiệp ước E2

  9 FAM 402.9-4(B)

  Bạn sẽ cần phải là Công dân của một quốc gia có hiệp ước Visa E2. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ duy trì và cập nhật thường danh sách các quốc gia đủ điều kiện tại đây.

  Bởi vì các hiệp ước của Hoa Kỳ khác nhau tùy theo quốc gia nên có các yêu cầu về thị thực E2 khác nhau đối với một số quốc gia.

  Nói chung, những người nộp đơn xin thị thực E-2 của Hoa Kỳ đã xin được ở một quốc gia đủ điều kiện thông qua đầu tư tài chính cần phải “cư trú” tại quốc gia đó trong thời gian ba năm trước khi đủ điều kiện xin thị thực E2. Yêu cầu này có một số ngoại lệ và "cách giải quyết", hãy theo liên kết này để tìm hiểu thêm.

 3. Đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư một lượng vốn đáng kể vào một doanh nghiệp đủ điều kiện

  9 FAM 402.9-6(B)
  9 FAM 402.9-6(D)

  Một nhà đầu tư E2 cần phải đầu tư một lượng vốn “đáng kể” so với quy mô tổng thể của doanh nghiệp. Khoản đầu tư 60.000 đô la Mỹ đáng kể đối với một quán cà phê nhỏ dường như không đáng kể đối với các doanh nghiệp lớn hơn.

  Mặc dù không có số tiền đầu tư tối thiểu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hướng dẫn các viên chức lãnh sự tìm kiếm khoản đầu tư 100.000 USD.

  Đầu tư không nhất thiết phải ở dạng tiền mặt. Thông thường, khách hàng chuyển hàng tồn kho đến doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc tận dụng tài sản trí tuệ, tất cả những điều này được coi là đầu tư.

 4. Đầu tư vào một khoản đầu tư cam kết không hủy ngang

  Một khoản đầu tư đủ điều kiện E2 phải được cam kết không hủy ngang với thị thực kinh doanh E2.
  Theo truyền thống, các luật sư di trú E2 coi điều này có nghĩa là khoản đầu tư phải được chi cho các hoạt động kinh doanh tại thời điểm thị thực E2 được nộp. Bây giờ rõ ràng là điều này không đúng. Các khoản tiền được đặt trong tài khoản ký quỹ không phải được sử dụng tại thời điểm nộp đơn xin thị thực E2.
  Việc đặt tiền vào một tài khoản ký quỹ cam kết không hủy ngang các khoản tiền đó cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu “đầu tư không hủy ngang”. Tiền trong tài khoản ngân hàng kinh doanh không được tính cho mục đích E2. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các khoản tiền cam kết ký quỹ đủ để tài trợ cho các chi phí như đã nêu rõ trong kế hoạch kinh doanh Visa E2.
  Ưu điểm của tài khoản ký quỹ là nếu đơn xin thị thực E2 của bạn bị từ chối, bạn sẽ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình. Tài khoản ký quỹ thường được tổ chức bởi tổ chức tài chính lớn.

 5. Không đầu tư cận biên

  9 FAM 402.9-6(E)

  “Đầu tư cận biên” là một khoản đầu tư chỉ cung cấp một cuộc sống tối thiểu cho nhà đầu tư và gia đình họ. Khoản đầu tư E2 có khả năng tạo ra “đóng góp kinh tế đáng kể” trong vòng 5 năm không phải là khoản đầu tư cận biên.

  Nói chung, một cách dễ dàng để chứng minh rằng một doanh nghiệp không phải là "cận biên" là sử dụng lao động. Về mặt lý thuyết, các doanh nghiệp liên quan đến việc làm sẽ được tạo ra trong tương lai phải đáp ứng yêu cầu này. Điều đó nói rằng, các trường hợp liên quan đến công việc thuần túy trong tương lai có thể bị viên chức lãnh sự hoặc USCIS xem xét với thái độ hoài nghi.

 6. Doanh nghiệp E2 phải “Vì lợi nhuận”

  9 FAM 402.9-6(C)

  Tổ chức từ thiện và các tổ chức 501(c)(3) không đủ điều kiện là doanh nghiệp E2. Một doanh nghiệp E2 phải là một nỗ lực “vì lợi nhuận”.

 7. Nguồn vốn hợp pháp

  Người nộp đơn E2 phải chứng minh rằng họ đã nhận được khoản đầu tư E2 thông qua các nguồn hợp pháp. Trên thực tế, ít câu hỏi được hỏi về nguồn quỹ của người nộp đơn E2 hơn so với trường hợp EB5.

 8. Ý định khởi hành

  9 FAM 402.9-4(C)

  Khi bạn nộp đơn xin thị thực E2, bạn sẽ nộp một tuyên bố rằng bạn dự định rời Hoa Kỳ khi tình trạng E2 của bạn kết thúc.

  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn cho các cơ quan lãnh sự trong Cẩm nang Ngoại giao (“FAM”). 9 FAM 402.9-4(C) hướng dẫn các cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ rằng người nộp đơn E2 không phải duy trì mối quan hệ với đất nước của họ và chỉ cần một tuyên bố về ý định rời khỏi Hoa Kỳ khi kết thúc Tình trạng E2 là đủ để cấp một Thị thực điện tử:

  Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các cơ quan lãnh sự đôi khi có thể đặt câu hỏi về điều này.

Thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ xin thị thực E2

Choosing Change Of Status or Consular Processing

Step1 - Chọn Thay đổi Tình trạng hoặc Xử lý Lãnh sự

Bước 1 – Xử lý COS hoặc Lãnh sự
Quyết định đầu tiên là nộp đơn xin Thay đổi trạng thái ("COS") sang trạng thái E2 từ bên trong Hoa Kỳ hay xin thị thực E2 tại lãnh sự quán Hoa Kỳ. Nhấn vào link này để biết thêm thông tin.

 • Trạng thái E2 khác với thị thực E2. Thị thực E2 chỉ có thể được lấy từ lãnh sự quán Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ. Một luật sư thị thực E-2 có kinh nghiệm có thể giúp bạn hiểu các bước liên quan tại lãnh sự quán hiện hành.
 • Thủ tục xin thị thực Hoa Kỳ E là duy nhất ở chỗ nó không liên quan đến việc nộp đơn cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (“DHS”) hoặc Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”).
 • DHS và USCIS chỉ xét xử các trường hợp Thay đổi trạng thái thị thực E2 của Hoa Kỳ và gia hạn các trường hợp trạng thái E2 được nộp từ bên trong Hoa Kỳ.
 • USCIS và DHS không tham gia vào quá trình xét duyệt ban đầu đối với thị thực E. Điều này mang lại cho thị thực E1 và E2 một lợi thế đáng kể về thời gian xử lý.

Bước 2 – Sử dụng Lãnh sự quán nào

Vì các thủ tục lãnh sự khác nhau và thời gian xử lý khác nhau nên việc lựa chọn lãnh sự quán có thể rất quan trọng. Luật sư E vis của bạn có thể tư vấn cho bạn về sự lựa chọn này. Các lựa chọn lãnh sự bao gồm:
 • Lãnh sự quán nơi người nộp đơn cư trú hợp pháp sẽ xử lý lệ phí nộp đơn và xét duyệt đơn xin thị thực E.
 • Lãnh sự quán ở nước sở tại của người nộp đơn.
 • Đôi khi lãnh sự quán phục vụ khu vực mà người nộp đơn đến thăm có thể sẵn sàng phân xử và nộp đơn.

Quy tắc vàng để thành công Visa E2

Thủ tục xin thị thực Hoa Kỳ E là duy nhất ở chỗ nó không liên quan đến việc nộp đơn cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (“DHS”) hoặc Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”).

DHS và USCIS phân xử các trường hợp Thay đổi trạng thái thị thực E2 và gia hạn các trường hợp trạng thái E2 được nộp từ bên trong Hoa Kỳ. Trạng thái E2 khác với thị thực E2. Thị thực E2 chỉ có thể được lấy từ lãnh sự quán Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ.

Hầu hết các thị thực bao gồm hai bước: (1) xét xử bởi DHS/USCIS; và (2) xử lý thị thực bởi lãnh sự quán hiện hành. Đơn xin thị thực điện tử được thực hiện trực tiếp tại lãnh sự quán Hoa Kỳ. USCIS và DHS không tham gia vào quá trình xét duyệt ban đầu đối với thị thực E. Điều này mang lại cho thị thực E1 và E2 một lợi thế đáng kể về thời gian xử lý.

Lãnh sự quán nơi người nộp đơn cư trú hợp pháp sẽ xét đơn xin thị thực E. Ngoài lãnh sự quán nơi người nộp đơn cư trú, lãnh sự quán ở nước sở tại của người nộp đơn hoặc thậm chí lãnh sự quán nơi người nộp đơn đến thăm có thể sẵn sàng phân xử và nộp đơn.

Câu hỏi thường gặp về thị thực E2

Xem các câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về Visa E-2 C U HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VISA E2

Latest case studies

Tại sao bạn nên chọn Davies & Cộng sự để làm Luật sư Đại diện Đơn xin Visa E2

Davies & Associates đã giúp hàng trăm gia đình chuyển đến Hoa Kỳ thông qua Thị thực E2 (E2 Visa). Trong mười lăm năm qua, chưa có bất kỳ đơn xin Thị thực E2 (E2 Visa) nào do chúng tôi đã chuẩn bị mà bị từ chối.

Chúng tôi là công ty luật di trú, định cư Hoa Kỳ đầu tiên đã thành công trong việc giúp được khách hàng có Thị thực E2 (E2 Visa) thông qua Chương trình Đầu tư Quốc tịch Grenada.

Chúng tôi cũng đã giúp các khách hàng có đủ điều kiện nhận Visa E2 thông qua Chương trình Đầu tư Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
a month ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
2 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

hoshino ryuichi
hoshino ryuichi
5 months ago

Thanks to them for handling my E2 visa very professionally. I had a study visa from F1 and changed it to E2. I encountered many problems during the application process. Verdie and Etta were very patient in helping me and it took a long time. I highly recommend this place.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
5 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Jimmi Batth
Jimmi Batth
2 weeks ago

everyone helped me alot in my application especially Verdie and Etta and mark. answered all my questions, prepared my application very organised. EXCELLANT TEAM.

See All Reviews

Looking to acquire an E2 visa ?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

E2 visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation