Thị thực EB5 là gì?

Thị thực EB5 cung cấp quyền thường trú nhân thông qua mức đầu tư tối thiểu là 800.000 USD vào Hoa Kỳ. Đây là một trong những con đường nhanh và hiệu quả nhất để có được thẻ xanh, đem đến cho bạn quyền được tự do sống, làm việc, học tập hoặc nghỉ hưu ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ. Khoản đầu tư EB5 phải được thực hiện vào một doanh nghiệp thương mại mới, phải có nguồn vốn sạch và tạo ra mười việc làm cho người Mỹ. Các nhà đầu tư có quyền lựa chọn việc đầu tư theo lộ trình EB5 Trực tiếp hoặc đầu tư Thông Qua Trung Tâm Vùng. Thông tin đầy đủ về chương trình EB5 có thể được tìm hiểu thêm bên dưới.

Các lợi ích của thị thực EB5

 • Con đường nhanh chóng dẫn đến quyền thường trú nhân tại Mỹ (Thẻ Xanh)
 • Hiệu quả về chi phí so với các quốc gia tương tự
 • Tạo ra công việc và đầu tư vào Hoa Kỳ
 • Quyền tự do sinh sống, làm việc, học tập và nghỉ hưu tại Hoa Kỳ
 • Các thành viên trong gia đình đủ điều kiện có thể được bao gồm trong một hồ sơ đầu tư
 • Mặc dù vốn đang gặp rủi ro, nhưng sẽ có sự thay đổi lớn trong việc nhận lại tiền của bạn nếu bạn tiến hành thẩm định khoản đầu tư của mình
 • Chương trình Trung tâm khu vực cung cấp hỗ trợ tuân thủ
 • Có thể tự mình thực hiện và quản lý đầu tư

Chương trình Thị thực EB5

Bạn sẽ có được quyền thường trú nhân với thị thực EB5 (Thẻ Xanh)

Có, chỉ có khoảng 700 thị thực EB5 dành cho mỗi quốc gia mỗi năm

Để có Thị thực EB5, bạn phải đầu tư tối thiểu 800.000 USD

Đối với Visa EB5, bạn phải đầu tư vào một "Doanh nghiệp Thương mại Mới"

Đối với Thị thực EB5, bất động sản không phải là một hình thức đầu tư được chấp nhận

Có, khoản đầu tư của bạn phải tạo ra 10 việc làm

Đương đơn, vợ/chồng & các con đủ điều kiện < 21 tuổi sẽ nhận được Thẻ Xanh

Những cá nhân có Thẻ Xanh có thể bị đánh thuế vào thu nhập trên toàn thế giới

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư được vận hành bởi Sở Di trú Mỹ (USCIS), còn được gọi là “EB5” do Quốc hội tạo ra vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế tại Hoa Kỳ thông qua việc tạo ra việc làm và sử dụng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình định cư thí điểm đầu tiên được thực hiện vào năm 1992, một số thị thực EB5 nhất định cũng được dành riêng cho các nhà đầu tư vào những dự án do Trung tâm Vùng vận hành.

Chương trình EB5 chỉ trải qua một số thay đổi và cải cách trong ba thập kỷ sau đó, bất chấp những lời kêu gọi từ tất cả các bên liên quan nhằm cải thiện chương trình để tạo ra sự chắc chắn lâu dài hơn cho các nhà đầu tư. Vào tháng 11 năm 2019, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một số thay đổi đối với chương trình EB5. Điều này bao gồm áp dụng các quy tắc chặt chẽ hơn xung quanh các Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu (TEA) và tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên bắt đầu từ 900.000 USD - để tính vào việc lạm phát do giá tiền đầu tư chưa tăng kể từ đầu những năm 1990. Quốc hội Hoa Kỳ đã thay đổi luật về EB5 vào tháng 6 năm 2022, quy định số tiền đầu tư tối thiểu là 800.000 USD và cho phép chương trình này kéo dài đến năm 2027.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Lịch sử của EB5, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi.

Hàng năm chỉ có hơn 700 Thị thực EB5 dành cho mỗi quốc gia. Nếu một quốc gia vượt quá hạn ngạch này thì những người sinh ra ở quốc gia đó sẽ được đưa vào danh sách chờ. Phần lớn các quốc gia gần như không sử dụng hết hạn ngạch của họ, dữ liệu nộp đơn chính xác của mỗi quốc gia có sẵn trên trang web của Bộ Ngoại giao bằng cách nhấp vào đây. Chương trình EB5 đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc đến nỗi những người sinh ra ở đất nước này phải chấp nhận sự trì hoãn lâu dài. EB5 cũng phổ biến ở Ấn Độ và Việt Nam, đôi khi có khả năng bị trì hoãn. Công dân của các quốc gia phải chấp nhận sự chậm trễ khi số lượng visa hàng năm sử dụng hết trong năm tài chính nên liên hệ với đội ngũ chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn như sinh sống tại Hoa Kỳ trong khi nằm trong danh sách chờ.

Hàng tháng, Bộ Ngoại giao Mỹ xuất bản “Bản tin Thị thực” giải thích những quốc gia nào đã sử dụng hết số lượng thị thực cho phép của họ và người dân phải nằm trong danh sách chờ. Bản tin Thị thực được xuất bản trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ này khá là khó đọc nên chúng tôi đã chuẩn bị một trang thông tin và video giải thích, hỗ trợ bạn đọc được Bản tin Thị thực.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Số Lượng Hạn Ngạch Cho Mỗi Quốc Gia, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi.

Một khoản đầu tư EB5 có thể bao gồm toàn bộ các thành viên trong gia đình đủ điều kiện, bao gồm đương đơn, vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi.

Bạn có thể cần phải lập kế hoạch trước để đảm bảo các con theo hồ sơ không “ngoài độ tuổi” (Aging Out) trong quá trình làm hồ sơ này.

Khi hồ sơ được nộp cho USCIS, tuổi của con bạn sẽ “đóng băng” trong khi hồ sơ chờ được phê duyệt. Khi được chấp thuận, tuổi của con bạn sẽ bắt đầu được tính từ lúc được “đóng băng” chứ không phải tính bằng tuổi thật. Điều này có nghĩa là các con theo đơn trên thực tế có thể trên 21 tuổi, nhưng trong con mắt của chính quyền Mỹ, vẫn được coi là dưới 21 tuổi. “Ngoài độ tuổi” là một vấn đề mà các quốc gia phải đối mặt với khi số lượng visa hàng năm sử dụng hết trong năm tài chính. Aging Out là một vấn đề phức tạp và mục đích của trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung, thế nên bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để hiểu vấn đề này chi tiết hơn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về EB5 và Gia đình, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ luật sư di trú, định cư Hoa Kỳ Davies & Associates để có được sự hỗ trợ.

Có rất nhiều quan niệm sai lầm về việc Trung Tâm Vùng là gì.

Trung Tâm Vùng đơn giản là một thương nghiệp với mục đích lợi nhuận, một thực thể đã đăng ký và được USCIS cấp giấy phép Trung Tâm Vùng. Điều này KHÔNG có nghĩa rằng USCIS thường xuyên kiểm tra hoặc đảm bảo bất kỳ dự án nào mà Trung tâm Vùng có thể cung cấp.

Một phần yêu cầu của bạn khi đầu tư EB5 là tiến hành việc thẩm định đầy đủ đối với bất kỳ Trung tâm Vùng nào mà bạn đang xem xét. Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các câu hỏi mà bạn có dùng để hỏi Trung tâm Vùng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được danh sách này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Trung Tâm Vùng, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Trong khi 90% các khoản đầu tư EB5 được thực hiện vào các dự án mà Trung tâm Vùng cung cấp, bạn có thể đầu tư vào các dự án không thông qua Trung tâm Vùng. Mặc dù bạn không bắt buộc phải sở hữu doanh nghiệp mà bạn đầu tư, nhưng chủ doanh nghiệp thường sử dụng EB5 Trực tiếp để có được "Thẻ xanh" bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp của chính mình.

Tôi nên chọn Trung tâm Vùng hay EB5 Trực tiếp?

Lựa chọn đầu tiên mà một nhà đầu tư EB5 phải đối mặt là nên đầu tư thông qua một "Trung tâm Vùng" hay một dự án "Trực tiếp".

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều khách hàng khi bắt đầu sẽ muốn đầu tư vào doanh nghiệp riêng của họ thông qua việc đầu tư "Trực tiếp". Chúng tôi đã hướng dẫn thành công nhiều nhà đầu tư thông qua lộ trình EB5 "Trực tiếp", nhưng hầu hết các khách hàng sẽ chọn Trung tâm Vùng khi đã có được sự giải thích rõ ràng về sự khác biệt giữa hai lựa chọn này.

Trung Tâm Vùng Đầu tư Trực tiếp
Tạo ra việc làm Việc làm có thể được gợi ý và tạo ra dựa trên khoản đầu tư được thực hiện. Yêu cầu doanh nghiệp tạo ra mười việc làm thực sự.
Có cần thiết phải tạo ra nhiều việc làm? Không có yêu cầu rằng các công việc thực sự được thực hiện bởi doanh nghiệp mà bạn đang đầu tư. USCIS sẽ đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn không chỉ tạo ra 10 việc làm mà những công việc đó là cần thiết và hợp pháp bởi doanh nghiệp.
Sở hữu doanh nghiệp Trung tâm vùng thường không cho phép ứng viên đầu tư vào hoạt động kinh doanh của chính họ Thường được sử dụng bởi chủ sở hữu và nhà đầu tư trong các doanh nghiệp Hoa Kỳ để lấy “Thẻ xanh”
Mức đầu tư bắt buộc Các yêu cầu giống với các trường hợp đầu tư Trực tiếp. Các yêu cầu giống với các trường hợp của Trung tâm vùng.
Tham gia trong việc kinh doanh Mặc dù theo luật, một khoản đầu tư không thể thực sự “thụ động” như một vấn đề thực tế, hầu hết các nhà đầu tư EB5 là “những nhà đầu tư thụ động với vai trò hạn chế trong doanh nghiệp. Mặc dù luật giống với Trung tâm vùng, nhưng trong kinh nghiệm của chúng tôi USCIS tìm kiếm bằng chứng về vai trò tích cực hơn trong doanh nghiệp.

Tất cả các nhà đầu tư EB5, dù là Trực tiếp hay Trung tâm Vùng, đều phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, đó là một doanh nghiệp thương mại:

 • Được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 hoặc
 • Được thành lập vào hoặc trước ngày 29 tháng 11 năm 1990, nghĩa là:
  1. Đã được mua và doanh nghiệp đó được cơ cấu lại hoặc tổ chức lại theo cách tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới, hoặc
  2. Mở rộng thông qua việc đầu tư để tăng 40 phần trăm giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên

Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là hình thành bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào để tiếp tục việc kinh doanh hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Sơ hữu duy nhất
 • Quan hệ đối tác (dù hạn chế hay chung chung)
 • Công ty Cổ phần
 • Liên doanh
 • Tập đoàn
 • Ủy thác kinh doanh hoặc thực thể khác, có thể thuộc sở hữu công hoặc tư nhân

Định nghĩa này bao gồm một doanh nghiệp thương mại bao gồm một công ty mẹ và các công ty con do nó sở hữu toàn bộ, với điều kiện là mỗi công ty con đó đều tham gia vào một hoạt động vì lợi nhuận được hình thành để tiến hành một hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Lưu ý: Định nghĩa này không bao gồm hoạt động phi thương mại như sở hữu và điều hành một nơi ở cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về EB5 Trực tiếp, xin vui lòng nhấp vào đây để có thêm thông tin hoặc liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

 • Tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ đủ điều kiện trong vòng hai năm (hoặc trong một số trường hợp nhất định, trong khoảng thời gian hợp lý sau khoảng thời gian hai năm) kể từ khi nhà đầu tư nhập cư được nhận vào Hoa Kỳ với tư cách là Thường trú nhân có điều kiện.
 • Tạo ra hoặc duy trì công việc trực tiếp hoặc gián tiếp:
  • Cong việc trực tiếp là công việc thực tế có thể xác định được dành cho nhân viên đủ tiêu chuẩn làm việc trong doanh nghiệp thương mại mà nhà đầu tư EB5 đã trực tiếp đầu tư vốn của mình vào đó.
  • Công việc gián tiếp là những công việc được chứng minh là đã được tạo ra bằng tài sản thế chấp hoặc là kết quả của vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại liên kết với trung tâm khu vực bởi một nhà đầu tư EB5. Một nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể sử dụng cách tính công việc gián tiếp nếu được liên kết với một trung tâm vùng.

Lưu ý: Các nhà đầu tư chỉ có thể được công nhận là duy trì công việc trong một doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Một doanh nghiệp đang gặp khó khăn là một doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất hai năm và đã phát sinh lỗ ròng trong khoảng thời gian 12 hoặc 24 tháng trước mức ưu tiên ngày trên đơn I-526 của nhà đầu tư nhập cư. Khoản lỗ trong giai đoạn này phải bằng ít nhất 20% giá trị ròng của doanh nghiệp gặp khó khăn trước khi bị lỗ. Khi xác định liệu doanh nghiệp gặp khó khăn đã hoạt động được hai năm hay chưa, USCIS sẽ xem xét những người kế thừa theo lợi ích của doanh nghiệp gặp khó khăn khi đánh giá xem liệu họ có hoạt động trong cùng một khoảng thời gian với doanh nghiệp mà họ đã thành công hay không.

Nhân viên đủ điều kiện là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc người nhập cư khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Cá nhân đó có thể là cư dân có điều kiện, người tị nạn, người tị nạn hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ đang bị đình chỉ trục xuất. Định nghĩa này không bao gồm nhà đầu tư nhập cư; vợ/chồng, con trai hoặc con gái của họ; hoặc bất kỳ công dân nước ngoài nào trong bất kỳ tình trạng không định cư nào (chẳng hạn như người có thị thực H-1B) hoặc người không được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Việc làm toàn thời gian có nghĩa là doanh nghiệp thương mại mới tuyển dụng một nhân viên đủ tiêu chuẩn ở một vị trí yêu cầu tối thiểu 35 giờ làm việc mỗi tuần. Trong trường hợp của Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư, "việc làm toàn thời gian" cũng có nghĩa là việc làm của một nhân viên đủ tiêu chuẩn ở một vị trí đã được tạo ra gián tiếp từ các khoản đầu tư liên quan đến Chương trình Thí điểm.

Một thỏa thuận chia sẻ công việc theo đó hai hoặc nhiều nhân viên đủ điều kiện chia sẻ một vị trí toàn thời gian sẽ được tính là việc làm toàn thời gian với điều kiện đáp ứng yêu cầu về số giờ mỗi tuần. Định nghĩa này không bao gồm sự kết hợp của các vị trí bán thời gian hoặc ngay cả khi toàn thời gian tương đương, khi kết hợp, các vị trí đáp ứng yêu cầu theo giờ mỗi tuần. Vị trí phải cố định, toàn thời gian và không đổi. Hai nhân viên đủ điều kiện chia sẻ công việc phải là cố định và chia sẻ các lợi ích liên quan thường liên quan đến bất kỳ vị trí cố định, toàn thời gian nào, bao gồm cả việc chủ lao động thanh toán cả tiền bồi thường cho người lao động và tiền thất nghiệp cho vị trí đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Yêu cầu tạo ra việc làm cho EB5, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ

Mức đầu tư tối thiểu cho thị thực EB5 là 800.000 USA vào Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu (TEA), tăng gấp đôi lên 1.050.000 USA ngoài TEA. Kể từ cuối tháng 6 năm 2021, phán quyết của thẩm phán liên bang đã khiến số tiền đầu tư tối thiểu giảm xuống còn 800.000 USD trong Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu, tăng gấp đôi lên 1.050.000 USD ở những nơi khác. Để tận dụng số tiền đầu tư đã giảm - bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức vì khoảng thời gian này còn rất ngắn Vốn có nghĩa là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của doanh nhân nước ngoài, với điều kiện là doanh nhân nước ngoài chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu và tài sản của doanh nghiệp thương mại mới làm cơ sở cho đơn khởi kiện không được sử dụng để đảm bảo cho bất kỳ khoản nợ nào. Toàn bộ vốn sẽ được định giá theo giá thị trường bằng Đô la Mỹ. Tài sản có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng các phương tiện bất hợp pháp (chẳng hạn như các hoạt động tội phạm) sẽ không được coi là vốn cho các mục đích của mục 203(b)(5) của Đạo luật

Lưu ý: Vốn đầu tư không vay được. Các khoản đầu tư tối thiểu bắt buộc là:

 • Tổng quan: Khoản đầu tư đủ điều kiện tối thiểu tại Hoa Kỳ là 1.050.000 ĐÔ LA
 • Khu vực Việc làm Mục tiêu (Tỷ lệ Thất nghiệp Cao hoặc Khu vực Nông thôn). Khoản đầu tư đủ điều kiện tối thiểu trong khu vực thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn ở Hoa Kỳ là 800.000 ĐÔ LA

Khu vực việc làm mục tiêu là khu vực mà tại thời điểm đầu tư, là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% của tỷ lệ trung bình cả nước.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Yêu cầu đầu tư cho EB5, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ

Các đương đơn EB5 phải có khả năng chứng minh rằng nguồn tiền được sử dụng để thanh toán cho khoản đầu tư của họ phải có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp. Davies & Associates sẽ xem xét các bằng chứng về tài sản của bạn và xác định các lựa chọn tốt nhất cho đơn xin EB5. Nguồn tiền có thể bao gồm:

 • Bán tài sản
 • Đầu tư
 • Lương
 • Cổ tức
 • Doanh thu thương mại
 • Quà tặng

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Nguồn tiền cho EB5, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ

Đơn I-526 được gọi là Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư Nước ngoài. Về cơ bản, đây là mẫu đơn xin EB5 của bạn, để ghi lại nguồn tiền của mình. Hồ sơ của bạn sẽ được USCIS đánh giá trên cơ sở của biểu mẫu này. Luật sư định cư của bạn sẽ giúp bạn điền và nộp Đon I-526.

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã phát hành một biểu mẫu I-526E mới dành riêng cho các nhà đầu tư của Trung tâm Vùng. Luật sư định cư của bạn phải nộp Đơn I-526E Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Vùng nếu bạn đang nộp đơn xin Thị thực Nhà đầu tư EB5 thông qua con đường Trung tâm Vùng.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Đơn I-526 là gì, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Đơn I-829 là đơn xin xoá điều kiện cư trú vĩnh viễn, là bước cuối cùng để nhà đầu tư để trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Đây là thời điểm mà người có thị thực EB5 phải nộp đơn xin xóa các điều kiện trên Thẻ xanh của họ. Người nộp đơn EB5 thành công sẽ được cấp quyền cư trú có điều kiện trong hai năm ban đầu không được quyền gia hạn. Nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn I-829 cho USCIS từ 90 ngày cuối trong giai đoạn hai năm thường trú có điều kiện.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Đơn I-829 là gì, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Có hai loại Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu (TEA) - khu vực nông thôn và khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Khu vực TEA được chỉ định phải được yêu cầu trong đơn I-526 của người nộp đơn. Khu vực nông thôn phải nằm ngoài thị trấn và có 20.000 cư dân, không được nằm trong 'khu vực thống kê đô thị' như Cục Quản lí Hành chính và Ngân sách Mỹ quy định. Để nhận được ghi nhận là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, khu vực đó phải có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% mức trung bình toàn quốc. Trước đây, từng tiểu bang có thể chỉ định tình trạng thất nghiệp cao, nhưng từ tháng 11 năm 2019, Bộ An ninh Nội địa sẽ cho phép việc chỉ định như vậy ở giai đoạn đơn xin I-526 và yêu cầu bằng chứng như thư ý kiến của TEA.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu (TEA) là gì, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Trừ khi quốc gia mà bạn được sinh ra đang trong thời gian có số lượng visa hàng năm sử dụng hết trong năm tài chính, đơn I526 của bạn sẽ được phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý. Mặc dù USCIS đã công bố thời gian xử lý hồ sơ trung bình nhưng vẫn thường có sự nhầm lẫn và hiểu sai về ý nghĩa của những con số này.

Có những quy trình có thể được sử dụng để bắt buộc việc xử lý hồ sơ trong trường hợp đương đơn chưa được xử lý hồ sơ trong khoản thời gian xử lý thông thường. Bao gồm:

 • Khiếu nại nghị viện
  • Nộp đơn điều tra vụ việc cho văn phòng thanh tra USCIS Ombudsman
  • Quyền khiếu nại Mandamus

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Trong trường hợp hồ sơ EB5 của tôi mất quá nhiều thời gian thì sao, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Đơn EB5 được nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để xét xử. Do việc tồn đọng hồ sơ tại USCIS, thời gian xử lý có thể mất hơn một năm. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng đơn xin EB5 của mình (Đơn I-526) đã bị trì hoãn một cách vô lý, bạn có thể nộp đơn kiện lên tòa án liên bang để xác định xem liệu nó có bị trì hoãn một cách vô lý hay không. Vì việc khiếu nại mandamus là một quá trình pháp lý được đạo luật cho phép có thể yêu cầu việc kiện tụng, vì thế bạn nên tìm lời khuyên từ luật sư. Liên hệ với Davies & Associates để được tư vấn miễn phí nhằm xác định việc này có thuận lợi cho đơn I-526 của bạn hay không. Đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện thành công hàng chục văn bản khiếu nại mandamus để thúc đẩy USCIS trong việc làm trì hoãn các đơn xin nhập cư một cách vô lý. Chúng tôi có thể hỗ trợ bất kể đơn I-526 của bạn có đã được chuẩn bị bởi Davies & Associates hay không. Thời gian trung bình từ khi nộp đơn khiếu nại đến khi nhận được phán quyết là khoảng hai tháng, thời gian này có thể ngắn hơn đáng kể trong một số trường hợp. Việc này là hành động buộc USCIS phải vào cuộc và bắt đầu xử lý các hồ sơ với tốc độ nhanh hơn. Bạn nên nộp đơn khiếu nại càng sớm càng tốt để trường hợp của bạn được xem xét trước khi có sự gia tăng đột biến về số lượng hồ sơ.

Tai sao bạn nên chọn Davies & Associates cho hồ sơ EB5 của bạn?

 • 10 năm kinh nghiệm về EB5
 • 100% đơn I-526 được chấp thuận
 • Hơn 1.000 Visa EB5 thành công cho khách hàng
 • 100% tỉ lệ thành công trong việc Chứng minh Nguồn tiề
 • Khách hàng EB5 đến từ hơn 20 quốc gia
 • Có kinh nghiệm với cả EB5 Trực tiếp & Trung tâm Vùng
 • Cung cấp việc thẩm định về các dự án của Trung tâm Vùng từ cả góc độ luật nhập cư và bất động sản

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Quyền khiếu nại Mandamus, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Một số điều bạn PHẢI làm với tư cách là cư dân có điều kiện của Hoa Kỳ là:

 • Duy trì và cập nhật địa chỉ nhà tại Mỹ với USCIS
 • Khai thuế tiểu bang và liên bang bằng cách sử dụng địa chỉ tại Mỹ của bạn
 • Xin giấy phép lái xe hoặc thẻ cư trú của tiểu bang
 • Không ở ngoài Mỹ trong thời gian liên tục quá sáu (6) tháng
 • Không phải là đối tượng nhận trợ cấp phúc lợi:
  • Hỗ trợ tài chính vì COVID không tính cho mục đích này
  • Nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không được coi là “phúc lợi” cho mục đích này
 • Không làm gì để khuyến khích hoặc xúi giục bất kỳ thành viên nào trong gia đình hoặc người nào khác nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực thăm thân với ý định ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn, đây là một vấn đề phổ biến với thị thực sinh viê
 • Lưu ý rằng giấy phép “Tái nhập cảnh” được cấp bởi USCIS và không ràng buộc các nhân viên biên giới Hoa Kỳ.

Có các bước bổ sung mặc dù không cần thiết nhưng rất được khuyến khích:

 • Nếu có thể, đương đơn nên ở lại Hoa Kỳ sáu tháng mỗi năm. Mặc dù điều này chưa bao giờ gây ra vấn đề gì cho khách hàng của chúng tôi, tuy nhiên, vẫn được khuyến khích.
  • Chúng tôi đề xuất rằng đương đơn không duy trì công việc bên ngoài Hoa Kỳ trừ khi có kế hoạch rõ ràng rằng vai trò đó sẽ chuyển sang vị trí có trụ sở tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian hợp lý.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về việc Làm cách nào để duy trì tình trạng thường trú nhân của mình, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Để được nhập tịch với tư cách là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân đã nhận được thẻ xanh thông qua EB5 phải chứng minh:

 • Người nộp đơn đã có thẻ xanh có điều kiện hoặc thẻ xanh “đầy đủ” trong thời hạn năm (5) năm
 • Trong vòng 5 năm ngay trước khi nộp đơn xin nhập tịch, người nộp đơn đã dành 50% thời gian của họ (tức là 2,5 năm) ở Hoa Kỳ
 • Không vắng mặt tại Hoa Kỳ trong thời gian quá sáu (6) tháng. Không có điều gì chứng minh cho việc không có ý định từ bỏ nơi cư trú, nếu vắng mặt trong sáu tháng sẽ khiến thời gian cư trú 5 năm bắt đầu lại từ đầu.
 • Không có giấy cho phép đặc biệt từ USCIS trước chuyến đi của (GIẤY PHÉP TÁI NHẬP CẢNH KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO MỤC ĐÍCH NÀY) người nộp đơn khi không ở bên ngoài Hoa Kỳ trong thời gian liên tục một năm khi đang có tình trạng thường trú nhân. Dành hơn một năm bên ngoài Hoa Kỳ sẽ khiến thời gian cư trú 5 năm bắt đầu lại và bằng chứng thuyết phục về ý định không từ bỏ tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ sẽ không được xem xét.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về liệu EB5 của tôi có thể dẫn đến quốc tịch Hoa Kỳ không, xin vui lòng liên hệ với Davies & Associates chúng tôi để có được sự hỗ trợ.

Ấn Độ là một quốc gia của các doanh nhân và chủ doanh nghiệp, nhiều người trong số họ tìm kiếm vận may ở nước ngoài. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Luật sư Thị thực Nhập cư EB-5 cho Nhà đầu tư Ấn Độ

Chúng tôi là một trong những công ty luật Hoa Kỳ đầu tiên hoạt động tại Ấn Độ, chuyên hỗ trợ các khách hàng Ấn Độ nộp đơn xin thị thực EB5. Trong vài thập kỷ qua, chúng tôi đã giúp hàng trăm gia đình Ấn Độ chuyển đến Hoa Kỳ theo chương trình thị thực EB-5. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Luật sư thị thực nhập cư EB-5 và Luật sư cho các nhà đầu tư Ấn Độ

Thị thực doanh nhân cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chào đón rất nhiều các chủ doanh nghiệp và doanh nhân. Trên thực tế có nhiều lộ trình thị thực khác nhau dành cho các doanh nhân sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Thị thực EB5 Doanh nhân Mỹ

Tại sao Davies&Associates LLC nên là đối tác pháp lý của bạn

Thành công của chúng tôi đến từ kinh nghiệm và cách làm việc nổi bật của chúng tôi khi đề cử một đội ngũ luật sư cho mỗi khách hàng.

Mỗi khách hàng của Davies and Associates được một đội ngũ luật sư hỗ trợ ở các mảng chuyên biệt để đảm bảo chất lượng hồ sơ và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Mỗi khách hàng EB5 của chúng tôi thường được một đôi ngũ tư vấn, bao gồm:

 • Một luật sư địa phương đảm bảo các vấn đề về hệ thống pháp luật tiền tệ và các thông lệ, thực tiễn tại các quốc gia mà nguồn vốn được sử dụng
 • Một chuyên gia bất động sản hoặc luật sư tài chính hỗ trợ thẩm định dự án
 • Một chuyên gia, luật sư về Chứng Minh Tài Chính
 • Một luật sư EB5 cấp cao chịu trách nhiệm gíám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện của việc chuẩn bị và nộp hồ sơ EB5 cho từng khách hàng.

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
a month ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
2 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

hoshino ryuichi
hoshino ryuichi
5 months ago

Thanks to them for handling my E2 visa very professionally. I had a study visa from F1 and changed it to E2. I encountered many problems during the application process. Verdie and Etta were very patient in helping me and it took a long time. I highly recommend this place.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
5 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Jimmi Batth
Jimmi Batth
2 weeks ago

everyone helped me alot in my application especially Verdie and Etta and mark. answered all my questions, prepared my application very organised. EXCELLANT TEAM.

See All Reviews

Looking to acquire an EB5?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

EB5 Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation