Luat su di tru Mark Davies Su Kien EB5 Visa May 2024 2

Luật sư di trú Mark Davie chia sẻ tại tọa đàm tại sự kiện “We Realize Your American Dream” USIMI Group

Ngày 25/04/2024, sự kiện toàn cầu về di cư và đầu tư đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, do USIMI GROUP tổ chức. 

Sự kiện này tập trung vào việc cung cấp cập nhật về chương trình visa EB-5, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội tại Hoa Kỳ.

Luật sư Mark Davies, nhà sáng lập của hãng luật chuyên về di trú và định cư Davies & Cộng sự vinh dự là khách mời tọa đàm của sự kiện. 

Ông Davies đã chia sẻ những thông tin quý báu về chương trình EB-5, đặc biệt là tập trung vào cách người đầu tư Việt Nam lựa chọn con đường EB5 trung tâm vùng hoặc EB5 trực tiếp, và cách thức dùng dòng tiền đúng đắn cho visa EB5. 

Link to image Luat su di tru Mark Davies Su Kien EB5 Visa May 2024 1.jpg

ALT tag: Luat su di tru Mark Davies Su Kien EB5 Visa May 2024 1

Image Caption:  Luật sư di trú Mark Davies chia sẻ cách thức dùng dòng tiền đúng đắn cho visa EB5. Ảnh: USIMI Group.

Trong bối cảnh của sự kiện, các nhà đầu tư được cung cấp thêm thông tin mới về tình hình EB-5 cho nhà đầu tư Việt Nam:

 • Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, những nhà đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục là những đại diện lớn nhất trong số nhà đầu tư EB-5 trên toàn cầu. Hơn 46% số thị thực EB-5 được cấp trong năm tài chính 2024 đến từ Việt Nam.
 • Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, tổng cộng 1.127 thị thực EB-5 đã được cấp cho nhà đầu tư Việt Nam, chiếm 47% số lượng cấp thị thực EB-5 trên toàn thế giới trong Quý 1 năm tài khóa 2024. Đây là mức tăng đáng chú ý 1.024% so với năm trước.
 • Mặc dù đã đạt đến giới hạn EB-5 cho mỗi quốc gia vào năm tài chính 2024, người đầu tư Việt vẫn tiếp tục nhận được thị thực EB-5 trong tháng 11 và tháng 12.

Sự kiện đã cung cấp cho nhà đầu tư Việt Nam cái nhìn rõ ràng hơn về các lựa chọn visa EB-5 và giúp họ hiểu rõ hơn về cơ hội kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Tại sao Davies & Associates LLC nên là đối tác pháp lý visa EB5 của bạn:

Thành công của chúng tôi đến từ kinh nghiệm và cách làm việc nổi bật của chúng tôi khi đề cử một đội ngũ luật sư di trú Mỹ nhiều kinh nghiệm cho mỗi khách hàng.

Mỗi khách hàng của Davies and Associates được một đội ngũ luật sư hỗ trợ ở các mảng chuyên biệt để đảm bảo chất lượng hồ sơ và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Mỗi khách hàng EB5 của chúng tôi thường được một đội ngũ tư vấn, bao gồm:

 • Một luật sư địa phương đảm bảo các vấn đề về hệ thống pháp luật tiền tệ và các thông lệ, thực tiễn tại các quốc gia mà nguồn vốn được sử dụng
 • Một chuyên gia bất động sản hoặc luật sư tài chính hỗ trợ thẩm định dự án
 • Một chuyên gia, luật sư về Chứng Minh Tài Chính
 • Một luật sư EB5 cấp cao chịu trách nhiệm giám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện của việc chuẩn bị và nộp hồ sơ EB5 cho từng khách hàng.


Looking for an US immigration lawyer? Request free consultation at Davies & Associates or find our closest location around the world.


EB5 Visa for Vietnamese Investor: Direct versus Regional Center - what is the better option

Visa EB5 cho Nhà đầu tư Việt Nam 2023 – 2024: Trực tiếp so với Trung tâm vùng – lựa chọn nào tốt hơn?

Ngày 2/12/2023, một sự kiện toàn cầu về di cư và đầu tư được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh bởi John Hu Migration Consulting, với chủ đề nổi bật là cung cấp cập nhật về chương trình visa EB-5, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội tại Hoa Kỳ.

Tại sự kiện, ông Mark Davies, nhà sáng lập của hãng luật chuyên về di trú và định cư Davies & Cộng sự, và ông Simon Thien Nguyen, Chuyên viên Đầu tư giàu kinh nghiệm của hãng, chia sẻ những hiểu biết quý báu về các tùy chọn khác nhau trong chương trình thị thực visa EB-5 dành cho nhà đầu tư Việt Nam. Các thông tin được luật sư chia sẻ nhằm giúp nhà đầu tư Việt Nam hiểu rõ hơn về các lựa chọn visa khác nhau để bắt đầu kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Điểm chính về triển vọng Visa EB-5 cho nhà đầu tư Việt Nam trong giai đoạn 2023 – 2024:

Luật sư Davies đảm nhiệm phần thảo luận, tóm tắt về chương trình EB-5 và giải thích về các lựa chọn cho nhà đầu tư Việt Nam. Diễn giả đi sâu vào chi tiết về chương trình EB-5, mang đến cho mọi người cái nhìn rõ ràng về các con đường visa mà doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tham khảo.

Visa EB5 hình thức đầu tư trực tiếp (direct) so với Trung tâm Vùng (regional center): Lựa chọn nào cho nhà đầu tư Việt trong 2023 – 2024?

Luật sư Mark Davies nói về một vấn đề phổ biến mà nhà đầu tư Việt Nam thường gặp: lựa chọn giữa các chương trình visa EB-5 Trực tiếp và EB-5 Trung tâm Vùng.

Luật sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro khi đầu tư visa EB5, đặc biệt là khi xem xét tùy chọn Trung tâm Vùng. Luật sư nhấn mạnh ưu điểm của việc giảm rủi ro khi chọn đầu tư Visa EB5 dạng Trung Tâm Vùng, khi khách hàng nhận được sự cố vấn và hỗ trợ của nhiều bên: đại diện trung tâm vùng, chủ đầu tư, luật sư cố vấn và công ty tư vấn đầu cư định cư. Việc này sẽ giúp khách hàng tránh được rủi ro nhiều hơn hình thức EB5 trực tiếp, giảm trách nhiệm quản lý một doanh nghiệp EB-5 độc lập, nơi yêu cầu tạo ra và duy trì 10 việc làm.

Trả lời câu hỏi của người tham dự sự kiện về EB5:

Visa EB5 cho nhà đầu tư Việt Nam 2023 trực tiếp và trung tâm vùng

Tại sự kiện cũng diễn ra một phiên hỏi và đáp cùng các nhà đầu tư về việc sử dụng tài khoản escrow. Những câu trả lời của ông nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc có một công ty luật đáng tin cậy giám sát quy trình, đảm bảo rằng quỹ của nhà đầu tư được xử lý một cách an toàn theo quy định của EB-5.

Tổng kết, Davies & Associates LLC, đại diện bởi ông Mark Davies và ông Simon Thien Nguyen, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người hiểu rõ hơn về chương trình visa EB-5. 

Sự kiện không chỉ giới thiệu về chuyên môn của công ty trong lĩnh vực pháp lý nhập cư mà còn đối mặt với những lo ngại quan trọng của nhà đầu tư, như việc sử dụng tài khoản Escrow. Bằng cách làm rõ những khía cạnh này, Davies & Associates LLC mong muốn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư điều hướng thành công trong thế giới phức tạp của chương trình EB-5.


Looking for an US immigration lawyer? Request free consultation at Davies & Associates or find our closest location around the world.


EB5 Visa for Vietnamese Investor: Direct versus Regional Center - what is the better option

EB5 Visa for Vietnamese Investor 2023 – 2024: Direct versus Regional Center – what’s the better option?

On 12/2/2023, a special global migration and investing event was organized in Ho Chi Minh City by John Hu Migration Consulting, with one of the notable topics being to explain the ins and outs of the EB-5 visa program, attracting Vietnamese businesses and investors looking for opportunities in the United States.

During the event, Mr. Mark Davies, who is the Managing Partner at Davies & Associates LLC, and Mr. Simon Thien Nguyen, an experienced Investment Consultant, shared valuable insights about the various options within the EB-5 visa program for Vietnamese Investors. They aimed to help Vietnamese investors understand the different visa choices available for starting a business in the U.S.

Key Points about EB-5 Visa outlooks for Vietnamese in 2023 – 2024:

Mr. Davies led the discussion, providing a summary of the EB-5 program and explaining the choices for Vietnamese investors. The speaker went into the details of the EB-5 program, giving everyone a clear idea about the visa paths that businesses and investors can explore.

EB5 Direct vs. Regional Center:

A key point discussed at the event was Mr. Mark Davies talking about a common problem that investors often face: deciding between the EB-5 Direct and EB-5 Regional Center programs.

He stressed how important it is to reduce risks, especially when considering the Regional Center option. Mr. Davies pointed out the benefit of involving different parties within the Regional Center structure, offering clients more support and lessening the responsibility of managing an EB-5 business on their own. Additionally, he highlighted the significance of job creation in the Direct EB5 model, where creating and maintaining 10 jobs is a requirement.

Interactive EB5 Q&A Session:

EB5 Visa for Vietnamese Investor: Direct versus Regional Center - what is the better option

We also had an interactive session where Mr. Davies answered questions from the audience, including concerns about using Escrow accounts. His responses emphasized the importance of having a reliable law firm oversee the process, ensuring that investors’ funds are handled securely according to EB-5 regulations.

In conclusion, Davies & Associates LLC, represented by Mr. Mark Davies and Mr. Simon Thien Nguyen, really seeks to help everyone understand the EB-5 visa program through reality – proven case studies.

The event also showcased the firm’s expertise in immigration law and addressed important concerns for investors, such as the use of Escrow accounts. By providing clarity on these aspects, Davies & Associates LLC hope to continue supporting businesses and investors navigating the complex world of the EB-5 program successfully.


Looking for an US immigration lawyer? Request free consultation at Davies & Associates or find our closest location around the world.


US Immigration attorney

Ways to get a US Green Card

The much-coveted green card is a license to permanently live and work in the United States.  In other words, this piece of document grants the holder the status of permanent resident in the US and a path to citizenship. 

The two most common ways to obtain a green card are through family and employment. 

In general, green card immigrant visas through family-sponsored preference categories are limited to 226,000 per fiscal year (October 1 to September 30), and employment-based immigrant visas are capped at 140,000 annually.  However, these annual limits can be exceeded if certain immigrant visas from prior fiscal year’s allocation remain unutilized. 

This article provides a brief overview of the various routes through which a green card can be obtained. 

 1. Through Family: 

Immigration through family is arguably the most common path for obtaining a green card and later, citizenship.  The marriage route is the quickset.  The law allows a US citizen or a permanent resident to sponsor a family member for permanent residency (typically done by way of an I-130 filing).   

The family-based route has two immigrant visa categories: 

Immediate Relatives – these are close relatives of US citizens, such as spouses, unmarried children under 21, or parents.  This category is not subject to a fiscal quota and unlimited number of visas are always available; thus visas are processed relatively much faster under this category. 

Family Preference – this category is reserved for other relatives of US citizens and green card holders such as siblings, unmarried children over the age of 21, married children, etc., and a limited number of immigrant visas are available each year.  Processing times in most cases often range from a couple to several years. 

Separately, there’s also a path for fiancés of US citizens – K1 or the fiancé visa – which allows the fiancé to enter the US for the purpose of marriage and later, adjustment to green card status.  

 1. Through Employment:

A green card can be obtained by working with a US employer; there are different categories, and of course, different requirements.  These categories include priority workers such as outstanding professors and researchers, people with extraordinary ability and multinational manager and executives; professionals with advanced degrees; skilled workers and special immigrants.   

The five categories of employment-based immigrant visas: 

 • EB-1: Priority Workers 
 • EB-2: Professionals with Advanced Degrees or Exceptional Ability 
 • EB-3: Skilled Workers, Professionals, and Unskilled Workers 
 • EB-4: Special Immigrants 
 • EB-5: Investors 

Generally, the US employer will sponsor the green card petition.  For example, qualified H-1B employees can obtain green cards if their employer applies for their labor certification and files the I-140 petition to sponsor them, mostly under the EB-2 or EB-3 classification.  However, these particular categories have historically had long wait times.  A quick path to green card is available to certain L-1 employees – a managerial or executive can be sponsored for a green card by their US employer under the EB-1 category; in this case the employer can directly file the I-140, bypassing the labor certification process.  The wait times to obtain a green card under this route have been significantly shorter than those of the EB-2 or EB-3.

The two employment-based immigrant visa classifications which permit self-petitioning by foreign nationals are the EB-2 – National Interest Waiver, and EB-1- Extraordinary Ability.  So, if you are a musician or an athlete who’s attained national or international fame may apply for an EB-1 visa without needing a US job offer.  Similarly, a foreign national who can demonstrate that their work is of substantial intrinsic merit and national importance for the US can apply for an EB-2 visa without a US sponsor. 

 1. Through Investment:

Foreign investors can avail he EB-5 visa – an immigrant visa which allows investors to obtain a green card by investing at least $800,000 in a commercial enterprise in a Targeted Employment Area (TEA) or $1,050,000 in a non-TEA. The investment must employ at least 10 full-time US workers or remain in a pool investment project which will directly result in job creation for US workers. Over the years, the EB-5 program has resulted in the infusion of billions of dollars into the US economy, boosting development projects and employment opportunities. There are 10,000 EB-5 visas available each fiscal year. 

 1. Through Lottery:

Another way to obtain a green card is through the Diversity Visa Program or the Green Card Lottery. Under this program, 55,000 applicants are selected each year, mainly from countries with low immigration rates such as Estonia, Norway, Japan, Ukraine, etc.  The applicant needs to have a high school education, or its equivalent, or two years of qualifying work experience. 

 5.    Through Refugee/Asylee Status:

Applying for a green card by virtue of refugee or asylum status can be complex and time-consuming and requires meeting multiple criteria.  One should have been granted refugee or asylee status in order to apply, meaning that the individual should have demonstrated the fulfilment of certain requirements of a refugee or asylum seeker and have been granted protection under US law.  Refugees are generally people outside of their country who are unable or unwilling to return home because of fear of serious harm.  Asylum status is a form of protection available to people who are refugees and are seeking admission to the US at a port of entry. 

This article is for information purposes only and does not consitute legal advice of any kind.


This article has been written by Zeenat Phophalia, Esq. Of Counsel, Davies & Associates, India Office.

Zeenat Phophalia is qualified to practice law in New York, United Kingdom and India. She practices in the area of U.S. immigration law with a focus on business immigration, and has represented corporate clients including large and medium sized companies and startups across sectors such as IT, consulting, consumer goods, manufacturing and telecommunications.

Looking for an US immigration lawyer? Request free consultation at Davies & Associates or find our closest location around the world.


5 Tips to Consider Before Choosing an EB-5 Immigration Attorney

The EB-5 program is envisaged to give a boost to the economy of the United States by attracting investors belonging to other nationalities to make investments in US-based businesses. The minimum amount that is to be invested under the program is US $ 1,000,000 (and US $ 500,000 in targeted employment areas). The business must provide employment to 10 US citizens, apart from the business owner and family members. If the application under EB-5 is approved, then the applicant is granted a 2 years residence in the US on a conditional basis.

The process to obtain an EB 5 visa is complicated and tricky which is not possible for a layman to complete on its own. This is where the requirement of an experienced US business immigration attorney comes up. An expert EB 5 visa attorney will ensure that all the steps are duly followed, and the only accurate information is furnished to the authorities.

Being of such great importance to the prospects of one getting an EB 5 visa application approved, due diligence must be exercised while selecting an EB 5 business attorney. Here are five essential tips to be considered before choosing a US business immigration attorney: –

 1. Experience: – The attorney who is chosen to handle the EB5 visa application process must have proper credentials and prior experience in the field. Therefore, it is recommended to conduct a background check before making a final decision.

 2. Expertise: – It needs to be ascertained as to what type of applications the attorney handles because the process for filing a Direct EB 5 application and Regional EB 5 application is entirely different as both of them require different skills set to be managed.

 3. Fees: – Although, fees should be the last issue that should affect the decision of selecting a US business immigration attorney. Though, it is recommended that the scope of services being offered must be compared with the cost being levied.

 4. Time: – In the case of EB 5 visa application, time is of the essence. It is therefore advisable that the time devoted by the attorney to understand the client business must be given careful consideration.

 5. Reputation: – Reputation also counts a lot when finalising a decision regarding an immigration attorney. It is recommended to research regarding the track record of the attorney.

Selecting a competitive Us business immigration attorney is an essential step towards realising the dream of living and working in the United States. Above mentioned tips will help anyone make a sound and informed decision.