Vietnam clients of Davies & Associates

Phân tích bản tin thị thực tháng 3 và Giải thích thời gian chờ EB-5

Bộ Ngoại giao đã công bố bản tin thị thực tháng 3 năm 2021 cho thấy có sự thay đổi nhỏ đối với Thị thực đầu tư định cư EB-5 so với Bản tin thị thực trước đó vào tháng 2 năm 2021.
 
Thời gian chờ EB-5 hiện chỉ áp dụng cho những người sinh ra ở Việt Nam và Trung Quốc. Ấn Độ đã hết thời gian hồi quy visa vào tháng 7 năm ngoái và không có danh sách chờ đối với người nộp đơn ở nước này.
 
Tất cả các quốc gia khác trên thế giới được liệt kê là “C” (“current”) có nghĩa là Hiện tại. Điều này có nghĩa là hạn ngạch của các quốc gia này không được đăng ký quá hạn mức và họ có thể tiến hành đặt lịch hẹn với Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) sau khi Mẫu I-526 của họ được chấp thuận.
 
Lý do Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam xuất hiện thường xuyên trong các bản tin thị thực là vì hạn ngạch mỗi quốc gia không được xác định trên cơ sở bình quân đầu người. Cả ba quốc gia này đều có dân số đông và mục đích di cư đến Hoa Kỳ.

Giải thích danh sách chờ EB-5
 Với chỉ hơn 700 thị thực EB-5 có sẵn cho mỗi quốc gia một năm, điều dễ hiểu rằng hạn mức này có thể nhanh chóng được sử dụng hết so với nhu cầu thực tế của người dân mỗi quốc gia. Thị thực EB-5 cung cấp thẻ xanh cho khoản đầu tư tối thiểu từ 900,000 USD.

Cả gia đình có thể tham gia vào một khoản đầu tư duy nhất – đó là người nộp đơn, vợ / chồng của họ và bất kỳ con cái nào dưới 21 tuổi. Mặc dù đó chỉ dược tính là một khoản đầu tư, nhưng mỗi người sẽ yêu cầu một thị thực riêng cho họ. Điều này làm cho việc sử dụng hết hạn ngạch 700 so với việc nó được tính trên 700 khoản đầu tư/đơn xin EB-5 diễn ra nhanh hơn.

Vì vậy, khi quốc gia của bạn không áp dụng thời gian hồi quy, con đường đến với EB5 có thể nhanh chóng. Ấn Độ chỉ mất một vài năm để đạt được 100 thị thực EB-5/năm cho đến khi bắt đầu tính hồi quy. Những nơi như Hàn Quốc và Đài Loan đang sử dụng gần đến hạn mức hàng năm.
 Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date)Bản tin thị thực tháng 3 một lần nữa cho thấy không có động thái chuyển tiếp đối với các ứng viên EB-5 Trung Quốc và chuyển tiếp một cách hạn chế đối với các ứng viên EB-5 Việt Nam.

Trung Quốc vẫn bị đứng yên vào ngày 15 tháng 8 năm 2015 và Việt Nam chuyển ba tuần sang ngày 22 tháng 10 năm 2017. Các cập nhật trong bản tin thị thực của tháng này – liên quan đến EB-5 – chỉ ảnh hưởng đến một số lượng rất nhỏ những người đến từ Việt Nam và có ngày ưu tiên của họ trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 10.

Được dự kiến ​​sẽ có thị thực dành cho những người có ngày ưu tiên trước ngày được liệt kê. Các ngày được liệt kê trong bản tin thị thực có thể lùi lại cũng như lùi về phía trước vì có rất nhiều yếu tố được áp đụng để tính toán ngày.

Có một ngày khác trong bản tin thị thực, Ngày nộp hồ sơ, cho biết thời gian chuẩn bị cho những hồ sơ đang chờ để chuẩn bị nộp cho Trung tâm Thị thực Quốc gia. Không có cập nhất mới nào trong tháng này, chỉ có Trung Quốc vẫn bị trì hoãn, vẫn là vào ngày 15 tháng 12 năm 2015.
Bài viết này được viết dành cho khách hàng, bạn bè và khách hàng đang quan tâm khác với mục đích cung cấp thêm thông tin. Nội dung của bài viết không được xem như tư vấn pháp lý và không nhất thiết phản ánh ý kiến ​​của tôi hoặc ý kiến ​​của Davies & Associates hoặc bất kỳ luật sư hoặc khách hàng nào của bài viết.

Find Out More


US Business Immigration Visas: L1, E2, EB5 Comparison Table

US Business Immigration Visas: L1, E2, EB5 Comparison Table

Our firm has helped hundreds of business owners and families move to the United States on EB-5, E-2 and L-1 visas. Which visa is best depends entirely on your unique personal circumstances. We recommend every new client have a free consultation with our team to discuss the various options in light of their personal goals, budgets and interests.

L-1 VisasE-1 VisasE-2 VisasEB-5 Visas
Visa available to nationals of any country?Nationals of treaty trader countries onlyNationals of treaty trader countries only
Must I have worked for a related company abroad for one year?
Ability of dependent Spouse to work in US
Can the visa be renewed into perpetuity assuming I re-qualify?
Is a business plan a very key element of a successful application?
Minimum investment RequiredSufficient to operate valid foreign business and US office or business entityNo theoretical minimum, but enough investment to create a real, viable, businessSufficient to fund business enterprise, generally > $100,000 although less is possibleEither USD 900,000
or USD 1,800,000

Visa Duration

One of the key differences is the length of time you can remain in the United States on each visa. The EB-5 visa leads directly to a Green Card (permanent residency). This means you can stay in the United States permanently until such a time as you opt to surrender your Green Card or apply to naturalize as a US citizen.

The L-1 visa and the E-2 visa are both non-immigrant visas. These do not offer permanent residency, but the E-2 visa is perhaps the next best thing because you can renew it indefinitely. Unlimited renewals means that you could technically live in the United States forever, provided the underlying business remains in operation.

The L-1 Visa is renewable up to a maximum of seven years for the L-1A visa and five years for the L-1B visa. After this time you would need to leave the US or transition to another visa or apply for a Green Card. It is best to discuss your options with an L-1 Visa attorney. Good fits for the L-1 visa are the EB-1(c) visa or the EB-3 visa. You can of course, also explore options for transitioning to a Green Card from an E-2 visa if you wish to make your presence in the US more permanent and not tied to the E-2 business.

The amount of time granted on your initial L-1 and E-2 visa will vary depending upon where you are from. Each country has a so-called reciprocity schedule which dictates the maximum visa validity period. Note that your visa might not be granted for the full period listed under your particular country. The authorities may wish you to return sooner to check on the status of your business. For example, “New Office L-1 visas” are granted for just a year initially, so checks on your progress can be made.

Investment Requirements

Each visa comes with a different associated investment requirement. The EB-5 Immigrant Investor Visa – as the name suggests – offers a Green Card by investment. The investment requirements are $900,000 for investments in a Targeted Employment Area (TEA) and $1.8 million outside these areas. In practice, the Regional Centers who manage the vast majority of EB-5 investments all work in TEAs and so only the $900,000 applies. If you wish to do Direct EB-5, we would need to make sure the investment is placed in a TEA to qualify for the lower amount.

By conducting due diligence on the Regional Center and its project, an EB-5 investor can mitigate risks not only to the Green Card but also to the return of your capital. Most Regional Centers offer very low rates of interest (in many ways the Green Card itself is the return on the investment). By investing with a reputable Regional Center in a reliable project there is no reason why the investor should not see the return of their capital after several years.

There is no fixed investment requirement for the E-2 Visa. A good rule of thumb is that it should be in excess of $100,000 and must be appropriate for the business you are proposing to start or acquire. We have seen some successful E-2 applicants for less than $100,000, so we encourage you to contact us regardless. The investment does not only need to be cash – it can also be in stocks of inventory, patents, equipment etc.

The L-1 visa does not require investment if you are simply transferring from the overseas branch to the existing branch of a multinational company. New Office L-1 visas inevitably require investment to set up and grow the new US office. This needs to be suitable to the needs of the business.

Work Authorization

The EB-5 visa offers complete freedom to work (or not work) in the United States. A single application/investment can include not just the applicant but any spouse and children under the age of 21. Each family member receives their own Green Card meaning they are free to work in the United States. We find many of our EB-5 clients are motivated by their children university education and work prospects after graduation.

The primary applicant for the E-2 and L-1 visas are obviously required to work in the role they moved to the US to fulfil. Spouses of these visa holders, however, can apply for work authorization in the United States. This offers a lot more employment flexibility than the popular H-1B visa for example, since you are not tied to a particular employer. As non permanent residents, you are only taxed on your US earnings.

There are many different pros and cons to each of these visa categories. It is vital to discuss your personal circumstances with our team so we can take you through every eventuality and thereby determine the best visa for you and your family.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


E-2 US visa for Brazilan Nations

Italian Ancestry Citizenship for Brazilians: Gateway to U.S. E-2 Visa

The Italian community in Brazil has assimilated so well over the years that a surprising number of Brazilians are eligible for Italian citizenship without even knowing it. Italian citizenship offers a lot of benefits, including the ability to live and work in Italy and the rest of the European Union, as well as the ability to enter the United States through the Visa Waiver Program and to access its E-2 Treaty Investor Visa program.

Italian Migration to Brazil

During the last decade of the nineteenth century, more Italians emigrated to Brazil than to any other country in the world. It is estimated that over one million Italians moved to the Sao Paulo area and to the southern states of Brazil in the 1890s. Many of them came from the Veneto region of north eastern Italy and were lured by subsidised transportation and the offer of agricultural jobs in coffee plantations.

The numbers fell after the Italian government passed measures to stem the tide in 1902 by ending subsidized transport to Brazil, but high levels of immigration resumed after the end of the First World War. Today, it is estimated that over 30 million Brazilians are descended from these Italian immigrants. 

Italian Naturalization

The process of obtaining an Italian citizenship is called naturalization. It is open to people who can demonstrate an Italian grandparent, great-grandparent or a relevant connection even further back. Our Italian naturalization lawyers, based in Rome, have helped numerous Brazilians obtain Italian citizenship by proving their ancestry and working with the approporiate authorities in Italy to build and file the case. The team has also worked with Venezuelans, Argentinians, Americans, Mexicans, and people from other countries in the same way. Visit here for more.

An Italian passport offers the ability to live and work in any European Union country. It also grants visa-free access to 126 countries, as well as the ability to get a visa upon arrival in a further 39. Holders of an Italian passport are eligible for the Visa Waiver Program to the United States. This program allows citizens or nationals of participating countries to enter the United States for up to 90 days without a visa. Brazilian citizens are not currently eligible and must apply for a visa before travelling to or transiting through the United States.

Visit our Italy Practice Homepage

Access to the E-2 Treaty Investor Visa Program

E-2 Treaty Investor Visas permit citizens of specific countries to move to the United States if they invest a substantial amount of capital in an American business (usually > $100,000). The primary applicant must be involved in running the business, but spouses can apply for work authorization in the United States outside of the business. Clients have used the E-2 visa to start-up new businesses, acquire existing business, or expand their current business. Franchise options are available, meaning off-the-shelf business solutions are available if you do not have an E-2 business in mind.

Brazilians are not currently eligible for an E-2 visa, but Italians are. Davies & Associates has successfully packaged Italian naturalization with an E-2 Visa application for a number of Brazilian clients. Please note, that while many Brazilians can claim Portuguese citizenship, Portugal does not hold an E-2 Treaty with the United States. Italians are initially granted an E-2 Visa for up to 60 months, but this can be renewed forever, so long as the underlying business continues to operate and meet its targets.

L-1 Visas Brazil

The L-1 visa program allows companies operating in the United States to bring skilled workers at the executive or managerial levels from overseas. It also allows for owners of small businesses to expand their business in the United States and transfer an executive member of staff to the United States to manage that business. Brazilians are currently eligible for L-1 visas that last for an initial period of up to two years, whereas Italian citizens are granted L-1 visas for up to five years. Both are able to renew their L-1 visas for up to a maximum of 7 years for an L-1A visa. After this time you must return to Brazil / Italy or transition to another visa to remain in the United States. Check this link for more.

EB-5 Visa Brazil

Not all route into the USA go through Italy. Brazilian nationals are eligible to apply for the EB-5 immigrant investor visa program without needing to first take Italian citizenship. This visa offers a quick route to a green card for a $900,000 investment that creates and sustains ten American jobs. Davies & Associates is a leader in this field and has never had an EB-5 application rejected in our many years of service. 282 visas were issued to Brazilians in 2019 out of annual quota of just over 700. Whilst that leaves a lot of spare capacity, the example of India shows just how a country can go from the low hundreds to exceeding the quota in just two years. Countries exceeding their EB-5 visa quota enter a waitlist. Click here to this article for more.

Researching your Family Tree

Acquiring an Italian passport opens up so many opportunities for Brazilians citizens. Through our offices and partners in Italy, my team has helped many Brazilians successfully claim their ancestral right to Italian citizenship, and we have continued to work with clients to get them access to the United States and beyond. So, start researching your family tree today, and please feel free to contact us to discuss your needs and eligibility.

To discuss your interest in Italian citizenship or any Italian residency, tax or property issues, please contact Matteo Tisato, the Italian-speaking Senior Immigration Analyst. [email protected]


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


EB-5 Regional Center Program faces reauthorization in the US

How Could a Writ of Mandamus help with the Upcoming EB-5 Visa Reauthorization?

The EB-5 Regional Center Program faces reauthorization in the US Congress before the end of June 2021. The likelihood is that the program will be renewed, but some EB-5 clients are choosing to mitigate any risk by filing a writ of mandamus.

Congressional Reauthorization

The EB-5 Regional Center program requires periodic reauthorization. This is usually bundled up with “must-pass” appropriations legislation, so there was rarely a chance it would not be renewed. This is not unusual, Congress has so much to consider they often package topics together to lighten the work load. However, this time around is different.

This year, the EB-5 Regional Center program has been decoupled from the “must-pass” spending bills and requires reauthorization by itself. This means Congress needs to evaluate the program on its own merits and determine its future.

The timing is good. The EB-5 investor visa program brings in millions of dollars in foreign investment and creates hundreds of thousands of jobs at no cost to the US taxpayer. It played a helpful role as the US navigated its way out of the 2007/8 financial crisis. It can do the same as the US economy recovers from Covid-19.

There are also thousands of people working in the EB-5 industry all over America. It is not an industry whose benefits accrue to a narrow cluster. In fact, the Targeted Employment Area (TEA) requirements deliberately try to target EB-5 investment at areas of high unemployment as well as rural areas. This aspect was strengthened during the most recent reform to the program in November 2019.

Risk to the EB-5 Regional Center Program

So things augur well for reauthorization. However, in the febrile world of American politics there is always a risk that it would not be renewed . And with risk comes uncertainty. If the program was discontinued, it is not yet clear how existing and new investors will fare.

What is the EB-5 Investor Visa Program?

For new investors, i.e. people who choose to file an EB-5 petition (Form I-526) between now and June, there is a trade-off. On the one hand, you could tie up your capital under uncertain conditions to pursue the EB-5 Regional Center in case it ends forever in June. Or on the other hand, you could wait until there is certainty in the second half of 2021, but know that the price of that certainty could mean the EB-5 route is closed to you forever. The risk is up to the client, but it is worth talking through your options with an immigration attorney. D&A offers free consultations on this an EB-5 Investor Visa more generally.

For existing investors – those that have filed their Form I-526 but have not yet had an adjudication – there are things you could do to try to push USCIS into making a decision on your case faster.

Speeding up your EB-5 adjudication

It is best to engage your immigration attorney at the outset of this process to make sure all steps are taken properly and in a timely fashion. In the first instance, petitioners should contact the USCIS ombudsman’s office. This may not ultimately expedite your adjudication, but it is helpful to show evidence of seeking a solution should a petitioner need to subsequently escalate their case.

The second, perhaps contemporaneous step, is to contact the senator or congressional representative covering the state or district where the EB-5 project is located. Depending upon your circumstances, contacting other lawmakers may also be appropriate.

Read more about delayed EB-5

Writ of Mandamus

After these two steps have been exhausted, and if they do not cause an adjudication then you could consider filing a writ of mandamus. This is a lawsuit in a federal court to determine whether your immigration petition has been unreasonably delayed.

Don’t worry, it will have no bearing on whether or not your I-526 application is successfully approved. It does, however, force USCIS into adjudicating your case quickly if it is judged to have been unreasonably delayed. Sometimes simply initiating proceedings can galvanize action as USCIS has been known to adjudicate a plaintiff’s application in order to avoid progressing with the lawsuit. 

It is advisable to seek advice from an attorney throughout. Contact D&A for a free consultation to determine whether a Writ of Mandamus would be advantageous for your I-526 petition. Our team has filed dozens of successful writs of mandamus actions against USCIS for unreasonably delaying immigrant petitions. We can assist regardless of whether your I-526 application was prepared and filed by Davies & Associates.

The average time between filing a writ of mandamus and receiving an adjudication is around two months, in some cases it can be significantly less. 


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Vietnam clients of Davies & Associates

Cập nhật tình hình EB5

Chương trình EB-5 diện Trung tâm Vùng (EB-5 RC) đang phải đối mặt với việc gia hạn ủy quyền (uỷ quyền lại) vào tháng 6 năm 2021.
Điều này đã dẫn đến một số điều không chắc chắn cho các khách hàng hiện tại và tương lai.Mặc dù chúng tôi không dự đoán chắc chắn các vấn đề đối với những người nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 6, nhưng vẫn có những cách để giảm thiểu rủi ro của bạn như sau:Nếu trường hợp của bạn gần đây đã được chấp thuận và bạn đang cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ 
liên hệ với đơn vị EB-5 tại USCIS yêu cầu họ xúc tiến việc chuyển hồ sơ của bạn đến NVC để quá trình xử lý thị thực có thể bắt đầu sớm nhất có thểNếu trường hợp của bạn đã được chấp thuận gần đây và 
bạn sống ở Hoa Kỳ, chúng ta nên nộp đơn Điều chỉnh tình trạng (“Adjustment of Status”) của bạn càng sớm càng tốtNếu đơn I-526 của bạn vẫn đang chờ xử lý, bạn có thể muốn xem xét đến 
Writ of Mandamus (xem thêm về thông tin này bên dưới email)Xin vui lòng tiếp tục đọc để biết thêm thông tin và các phân tích của chuyên gia về vấn đề này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.Liên hệ với chúng tôi

Visit our Vietnamese Agent Information Page

Tình hình EB-5 hiện tại
 
Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 hiện đang được cho phép (ủy quyền) trên cơ sở tạm thời. Điều này có nghĩa là chương trình được cấp phép trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó chương trình sẽ hết hạn trừ khi được gia hạn bởi ủy quyền tạm thời lần nữa.
 
Chương trình EB-5 RC hiện được ủy quyền đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ngày 30 tháng 6 này khác với các ngày kết thúc ủy quyền trước đó vì đây là lần đầu tiên ủy quyền Chương trình EB-5 không bị ràng buộc với dự luật trích lập ngân sách Liên bang. Trước đây, khi dự luật ngân sách được thông qua, điều đó có nghĩa là Chương trình EB-5 RC sẽ tự động được gia hạn. Vào tháng 12 năm 2019, Quốc hội đã tách ủy quyền Chương trình EB-5 RC khỏi ngân sách, vì vậy, điều đó có nghĩa là Quốc hội cần thông qua một dự luật riêng để mở rộng (gia hạn) chương trình EB-5 RC.
 
Thượng nghị sĩ Grassley và Leahy được cho là có một dự luật được soạn thảo sẽ gia hạn vĩnh viễn Chương trình EB-5 RC nhưng điều đó cần nhận được phiếu tán thành của đa số Thượng nghị sĩ để thông qua. Chúng tôi lạc quan rằng dự luật sẽ được thông qua ở một số điểm nhất định và do đó sẽ không có gián đoạn trong Chương trình EB-5 RC. Tuy nhiên, rõ ràng là có một số điều chưa chắc chắn về những gì có thể xảy ra sau ngày 30 tháng 6 sắp tới.
 
USCIS chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về điều gì sẽ xảy ra (1) nếu có khoảng cách giữa ngày 30 tháng 6 và khi luật EB-5 RC mới được thông qua hoặc (2) nếu Quốc hội không bao giờ thông qua luật EB-5 RC mới và EB -5 – Giấy phép Chương trình RC sẽ hết hạn vĩnh viễn vào ngày 30 tháng 6.

Quan điểm của chúng tôi về việc Ủy quyền lại Chương trình EB-5 RC
 
Chúng tôi lạc quan rằng trong trường hợp có một khoảng thời gian giữa ngày 30 tháng 6 sắp tới và khi luật mới được thông qua, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hồ sơ EB-5 nào đã được nộp trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Đã có những khoảng thời gian trước đây khi ngân sách liên bang không được thông qua kịp thời và do đó Chương trình EB-5 RC đã trải qua những khoảng thời gian ngắn không được phép thực hiện — những khoảng thời gian ngắn đó Chương trình EB-5 RC tạm dừng trong việc ủy ​​quyền, và không có bất kỳ tác động đến các đơn EB-5 đang chờ xử lý với USCIS vào thời điểm đó. Chúng tôi cũng lạc quan rằng ngay cả trong trường hợp khó xảy ra là Quốc hội không bao giờ thông qua luật mới ủy quyền lại đối với Chương trình EB-5 RC, USCIS vẫn sẽ tiếp tục xử lý tất cả các lợi ích liên quan đến EB-5 cho những người có đơn I-526 đang chờ xử lý hoặc phê duyệt của ngày 30 tháng 6.

Quan điểm của IIUSA về việc Ủy quyền lại Chương trình EB-5 RC
 
Trong hai tuần trước, một luật sư EB-5 nổi tiếng trong ngành đã trình bày quan điểm của IIUSA về việc ủy ​​quyền lại Chương trình EB-5 RC. Quan điểm này cho rằng nếu Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 không được ủy quyền lại, thì bất kỳ ai không ở Hoa Kỳ với tình trạng “thẻ xanh có điều kiện” vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 sẽ bị chấm dứt đơn xin EB-5 và sau đó sẽ phải đăng ký lại tất cả một lần nữa (có thể là với số tiền mới) khi chương trình quay trở lại.


Điều này ảnh hưởng đến trường hợp của tôi như thế nào?
 
1. Điều gì xảy ra nếu tôi chưa nộp đơn bảo lãnh EB-5 (I-526) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021?:

Nếu chương trình hết hạn vào tháng 6 năm 2021, thì bạn sẽ mất cơ hội nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ thông qua Chương trình EB-5 RC và bạn sẽ phải chờ xem liệu Chương trình EB-5 RC có được đưa trở lại trong tương lai hay không.
 
2. Tôi đã nộp đơn I-526 nhưng nó đang chờ xem xét:
 
Mặc dù rủi ro có thể nhỏ, theo quan điểm của IIUSA, trường hợp của bạn vẫn có thể bị chấm dứt và bạn sẽ phải làm đơn đăng ký mới trong một dự án mới trong tương lai. 

3. Tôi đã được chấp thuận I-526 nhưng tôi đang chờ một cuộc phỏng vấn lãnh sự:
 
Trong trường hợp này, chúng tôi tin rằng rủi ro đối với bạn là thấp hơn, mặc dù theo quan điểm của IIUSA, trường hợp của bạn vẫn có thể bị chấm dứt.

 Writ of Mandamus 
 
Nếu đơn I-526 của bạn vẫn đang chờ xử lý, bạn có thể muốn gửi đơn khiếu nại đến USCIS tại tòa án Liên bang càng sớm càng tốt để yêu cầu tòa án cấp Giấy chứng nhận Mandamus (WoM), về việc sẽ yêu cầu USCIS đưa ra quyết định nhanh chóng về trường hợp của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thảo luận thêm về lựa chọn “Writ of Mandamus” này.
 
Mặc dù công ty của chúng tôi có truyền thống tư vấn cho khách hàng rằng không có gì đảm bảo với WoM cũng như việc nộp WoM trên thực tế không ảnh hưởng đến trường hợp I-526 của họ cho đến khi việc nộp đơn I-526 đã được xử lý trong hai năm, vấn đề ủy quyền lại vào tháng 6 năm 2021 thay đổi quan điểm của chúng tôi về những rủi ro liên quan. Xin lưu ý, nộp WoM yêu cầu một khoản phí bổ sung phải trả.

 Vui lòng Hoàn thành Khảo sát Khách hàng EB-5 của Chúng tôi
 
Xin lưu ý rằng các đơn xin EB-5 liên quan đến đầu tư trực tiếp vào một công ty (có nghĩa là KHÔNG được thực hiện thông qua Trung tâm khu vực) hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngày ủy quyền lại 30 tháng 6 nàyThis article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.

US Immigration Lawyer

EB-2 Visas – Permanent Residency through National Interest Waiver (NIW). A Case Study

Davies & Associates obtained an EB2 National Interest Waiver (NIW) approval for an Organizational/Industrial Psychologist from South Africa. The client had initially wanted another visa, but our immigration attorneys proposed NIW as the better route.

Our client is a highly experienced and inherently talented Organizational/Industrial Psychologist with an advanced degree in Organizational/Industrial Psychology and extensive experience in her field.

Industrial & Organizational Psychology

Industrial and organizational psychology (“I/O psychology”), which is also known as occupational psychology, is an applied practice within the multi-discipline and esoteric field of psychology.  It is the science of human behavior relating to work and applies psychological theories and principles to organizations and individuals in their place of work as well as the individual’s work life in a more general manner. I/O psychologists are trained in the science-practitioner model.  They contribute to an organization’s success by improving the performance, motivation, job satisfaction, and occupational safety and health as well as to the overall health and well-being of its employees.  An I/O psychologist conducts research on employees’ behaviors and attitudes, and how they can be improved through hiring practices, training programs, feedback, and management systems.

How did we obtain the NIW?

D&A successfully presented the client’s outstanding body of work in the field and demonstrated how she meets the rigorous criteria for NIW classification. Although the jobs that qualify for a National Interest Waiver are not defined by statute, national interest waivers are usually granted to those who have exceptional ability and whose employment in the United States would greatly benefit the nation.

Those seeking a national interest waiver may self-petition (they do not need an employer to sponsor them) and may file their labor certification directly with USCIS along with their Form I-140, Petition for Alien Work.

What is the National Interest Waiver (NIW)?

The NIW (National Interest Waiver) is the third subcategory of the second-preference employment-based visa category (EB2 visa). Employment-based visas – anything with the prefix “EB” – are immigrant visas in that they offer permanent residency / Green Card.

In the NIW category, an applicant can request that labor certification be waived because it is in the US national interest to do so (the other EB-2 categories require labor certification). People working in any industry could apply for NIW, but the applicant should be able to demonstrate their role is in the national interest. This makes it especially popular for people in science and healthcare.

Other EB2 Visa Subcategories

The two other subcategories for EB-2 are “Advanced Degree” – anyone with an advanced degree plus at least five years of credible work experience – and “Exceptional Ability”. This is for people who have exceptional ability in the arts, sciences, or business. In this regard it is similar to the EB-1A category for people with extraordinary ability and the EB-1C category for international managers and executives. Unlike the NIW subcategory, these two subcategories do require labor certification. 

The client initially approached Davies & Associates with another visa category in mind and our team was able to recommend the EB-2 route instead. This highlights the importance of engaging with an immigration attorney early in the process. Our team offers an initial free consultation to prospective clients as part of this determination process.

Contact us to request your appointment.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


March Visa Bulletin Analysis: EB-5 Visa Wait Times Explained

March Visa Bulletin Analysis: EB-5 Waiting Times Explained

The Department of State has issued a March 2021 visa bulletin showing little change to the EB-5 Immigrant Investor Visa from the previous Visa Bulletin (Feb 2021).

The EB-5 waiting times currently only apply to people born in Vietnam and China. India came out of visa retrogression last July and no one born in this country is currently subject to a wait.

All other countries around the world are listed as “C” which means Current. This means these countries’ quotas are not oversubscribed and they can progress to booking an appointment with the National Visa Center (NVC) once their Form I-526 is approved..

The reason India, China and Vietnam show up so prominently in visa bulletins is because the per-country quotas are not determined on a per capita basis. All three of these countries have large populations and a long tradition of emigrating to the United States.

EB-5 Waiting Lists Explained

With just over 700 EB-5 visas available to each country each year, it is understandable that these can be quickly used up. The EB-5 visa offers a green card for a minimum of $900,000 investment.

A whole family can come under one single investment – that is the applicant, their spouse and any children under the age of 21. While that would be one investment, each would require their own visa. This makes a much quicker path to using up the quota of 700 than if it was calculated on 700 EB-5 investments / applications.

So even if your country is not in retrogression, the path to getting there can be quick. It took India just a couple of years from being at 100 EB-5 visas/year to hitting retrogression. Places like South Korea and Taiwan inch close to the annual limit.

Final Action Dates

The March visa bulletin once again shows no forward movement for Chinese EB-5 applicants and limited forward movement for Vietnamese EB-5 applicants.

China remains stuck on 15 August 2015 and Vietnam moved three weeks to 22 October 2017. This means that the movements in this month’s visa bulletin – as far as EB-5 is concerned – only affects the very small number of people who are from Vietnam and have their priority dates between the first and twenty-first of October.

What this means is that there is expected to be a visa available to people with a priority date prior to the one listed. The dates listed in the visa bulletin can move backwards as well as forwards because a lot of assumptions have to go into calculating the date.

There is another date in the visa bulletin, the Date for Filing, which offers some preparation time for those in visa retrogression to prepare to submit to the National Visa Center. There is no movement this month, with only China being delayed, still at December 15, 2015.

EB-3 Visas

For the EB-3 Visa for highly skilled professionals (the Green Card equivalent of H-1B Visa), the delays mostly fall on Indians. The delays are very, very long, but there was a little bit of movement this month. The Final Action Dates for India EB-3 moved from mid-October 2009 to mid January 2010. A long delay, but Biden’s plan to remove country caps could get rid of this delay in one-fell swoop. There was little movement for China EB-3, currently at July 2013.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.