Vương quốc Anh và Việt Nam ký biên bản kết thúc phiên đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Khám phá các lựa chọn nhập cư vào Vương quốc Anh

Chiều ngày 11/12, lễ ký kết Biên bản Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) chính thức diễn ra tại Hà Nội.

By Simon Ngyuen

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 6,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD và nhập khẩu đạt 857 triệu USD. Tuy nhiên, khi Anh rời EU, các ưu đãi mang lại từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sẽ không được áp dụng tại thị trường Anh. Bởi vậy, việc ký kết một FTA song phương sẽ tạo điều kiện cho hoạt động cải cách, mở cửa thị trường, thuận lợi hóa thương mại ở hai quốc gia trên cơ sở kế thừa các kết quả đàm phán tương đối tích cực ở EVFTA, tránh gián đoạn các hoạt động thương mại do hệ quả mang lại của Brexit.Sau 6 phiên làm việc chính thức và nhiều phiên làm việc kỹ thuật, 2 bên đã chính thức đi đến ký kết biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tư do Việt Nam-Vương quốc Anh.Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, đây là bước quan trọng để 2 nước sớm đi đến ký kết chính thức Hiệp định này trong thời gian tới.Hiệp định song phương UKVFTA giữ nguyên các lợi ích trong quan hệ thương mại hiện tại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam thông qua Hiệp định Thương mại EVFTA, đồng thời có những điều chỉnh để phù hợp với cả 2 bên. Hiệp định UKVFTA được kỳ vọng sẽ tiếp nối động lực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư của hai bên trong những năm tới.Những cơ hội và lợi ích lớn nhất tạo ra từ Hiệp định UKVFTA là thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Các ngành hàng xuất khẩu được hưởng lợi là thủy hải sản, gạo, dệt may, gỗ, rau quả, da giày… Theo đó 99% thuế xuất nhập khẩu giữa 2 nước sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan.Theo Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liz Truss, Vương quốc Anh và Việt Nam có chung cam kết chiến lược đối với thương mại toàn cầu và tự do hóa giao dịch vốn và đầu tư. Thỏa thiện UKFTA là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh nước Anh sẽ chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào đầu năm 2021.


Điều này cũng mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thị thường và hoạt động kinh doanh tại Vương Quốc Anh thông qua các chương trình thị thực dành cho các doanh nhân, quản lý. Trong số đó, phải kể đến các lựa chọn đang là ưu tiên với quy trình giải quyết nhanh, chi phí thấp như:

1.    Sole-Representative Visa: Thị thực yêu cầu người nộp đơn thiết lập sự hiện diện thương mại đầu tiên của công ty tại Vương quốc Anh, bằng cách mở một chi nhánh hoặc công ty con đã đăng ký tại Vương quốc Anh

.2.    Start-up Visa: Một trong những loại thị thực được giới thiệu gần đây, thị thực này đã thay thế thị thực Doanh nhân (Entrepreneur) và tốt nghiệp (Graduated). Thị thực này rất phổ biến do người nộp đơn không yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào trong giai đoạn nộp đơn. Thị thực này dành cho những cá nhân có đầu óc kinh doanh với mong muốn xây dựng một công ty theo ba tiêu chí chính là (i) ý tưởng kinh doanh sáng tạo, (ii) tính khả thi và (iii) có thể mở rộng

3.    Innovative Visa: Loại thị thực này nhằm vào những doanh nhân có kinh nghiệm hơn, những người đang muốn thành lập doanh nghiệp tại Vương quốc Anh với quỹ đầu tư tối thiểu 50.000 bảng Anh. Tương tự như thị thực khởi nghiệp, người nộp đơn phải được sự chứng thực từ cơ quan được chỉ định của Vương quốc Anh đối với ý tưởng kinh doanh.

Liên hệ ngay với Davies and Associates LLC để biết thêm thông tin chi tiết và chúng tôi có thể tư vấn lựa chọn phù hợp nhất cho dự định làm việc, sinh sống của bạn tại Vương quốc Anh.

Explore UK Immigration Options as Vietnam & UK sign Free Trade Agreement

On the afternoon of December 11, the signing ceremony of the Agreement on Free Trade Agreement (FTA) Vietnam-UK (UKVFTA) officially took place in Hanoi.

According to the General Department of Customs, in 2019, the total import-export turnover of the two countries reached 6.6 billion USD, of which exports reached 5.8 billion USD and imports reached 857 million USD. However, when the UK leaves the EU, the incentives brought in from the Vietnam-EU Free Trade Agreement (EVFTA) will not be applied in the UK market. Therefore, the signing of a bilateral FTA will facilitate the reform, opening of markets and trade facilitation in the two countries on the basis of inheriting relatively positive negotiation results in EVFTA. and avoid disruptions in commercial activities as a result of Brexit.

After 6 official working sessions and many technical sessions, the two sides officially came to sign the conclusion of the negotiations on the Vietnam-UK Free Trade Agreement.

Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh affirmed that this is an important step for the two countries to soon come to the official signing of this Agreement in the coming time.

Bilateral Agreement UKVFTA retains the interests in the current trade relationship between the UK and Vietnam through the EVFTA Trade Agreement, and at the same time makes adjustments to suit both sides. The UKVFTA Agreement is expected to continue the driving force of the two sides’ trade and investment relations in the coming years.

The greatest opportunities and benefits created from the UKVFTA Agreement are to promote the export of Vietnam’s key products. The export sectors to benefit are seafood, rice, textiles, wood, vegetables, leather and shoes … Accordingly, 99% of import and export taxes between the two countries will be eliminated after the tax cut is completed. concerned.

According to British International Trade Minister Liz Truss, the UK and Vietnam share a shared strategic commitment to global trade and liberalization of capital transactions and investment. The UKFTA agreement is an important step in the context that the UK will officially apply to join the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in early 2021.

This also opens up opportunities for many Vietnamese businesses to expand their markets and do business in the UK through visa programs for entrepreneurs and managers. Among them, there are options that are priority with a fast, low-cost process such as:

  1. Sole-Representative Visa: The visa requires the applicant to establish the company’s first commercial presence in the UK, by opening a branch or subsidiary registered in the UK.
  2. Start-up Visa: One of the recently introduced visas, this visa has replaced the Entrepreneur (Entrepreneur) and Graduated (Graduated) visa. This visa is very popular because the applicant is not asking for any money during the application stage. This visa is for business-minded individuals wishing to build a company under three main criteria: (i) innovative business idea, (ii) feasibility and (iii) open wide
  3. Innovative Visa: This visa is aimed at more experienced entrepreneurs who are looking to start a business in the UK with a minimum investment fund of £ 50,000. Similar to a start-up visa, an applicant must obtain endorsement from a designated UK agency regarding the business idea.


Webinar: Grenada: Gateway to the United States E2 Visa

Sign up for our the next in our series of free expert immigration webinars

Grenada & The E-2 Visa Webinar | Thursday 17 December

8 am Eastern |6:30 pm India

Grenada is an island paradise with a stable government and a well-established investment environment. A Grenada passport can be obtained in just a few months without ever needing to visit the island. Grenada has a strong passport, offering visa-free access to more than 120 countries, including the UK, China, Singapore, and the whole European Union. There is no tax on worldwide income and processing times are extremely fast. 

Find out more

Grenada
Fast & Cost-Effective Citizenship
– Gateway to the US E2 Visa –

Host:
Mark Davies, Global Chairman, Davies & Associates
Speakers:
Maryam Mansouri, Business Development Director, Range Developments
Verdie Attienza, Senior Immigration Attorney, Davies & Associates

Click Here to Register for the Webinar

Why Grenada Citizenship?

Grenada: Access to the United States E-2 VisaGrenada has an E-2 Treaty with the United States. This means its citizens are eligible for the E-2 Treaty Investor Visa. The E-2 Treaty allows a person to move to the United States with their family to own and operate a business. Processing times for both Grenada and the E-2 visa are very quick. It is possible to complete the entire process in a matter of months.

If the country of which you hold citizenship does not have an E-2 Treaty with the United States, it is necessary to first become a citizen of an E-2 treaty country like Grenada. India, China, Vietnam do not hold E-2 Treaties. Click the link below to see the full list.

Find out if your country has an E-2 Treaty with the United States 

Benefits of the E-2 Visa

The E-2 Treaty Investor Visa allows a person to move to the United States with their spouse and dependent children for the purposes of owning and operating a business. The E-2 Visa offers many advantages including:

Grenada: Access to China

Grenada is one of the few passports in the world that has visa-free access to China. Our clients with business interests in China are pursuing a Grenada passport to ensure their access to the Chinese markets is not disrupted. They anticipate that geopolitical events, such as the trade war and border disputes, may cause challenges.

Register for the Webinar Here

Read more
 

EB-6 Visa

Case Study: Green Card for L-1 Visa Client Switching to EB1C Visa

Davies & Associates has filed yet another adjustment of status for an L-1 USA visa client to transition to a Green Card on an EB1C Visa. The client, whose business specializes in satellite solutions for remote communications, initially moved to the United States on an L-1 Visa in 2017.

Back then, he established a US branch of his Australian company so that he could then transfer himself on an L-1 visa. With our teams of corporate and immigration lawyers working together, Davies & Associates is able to help with both setting up a company and then with obtaining the necessary visas.

The L-1 Visa is for the intracompany transfer of employees from an overseas branch to the US branch of the same business. It is typically used by employees of large multinational organizations, seeking to move their employees around the world.

But Davies & Associates specializes in “new office L1 visas”, whereby a client can set up a US branch of their foreign company and then move to the United States to manage that branch.

The foreign entity and the US office need to have a “qualifying relationship”, a term that has a degree of latitude. It is important to discuss what this means with one of our attorneys.

The L-1 Visa allows for the transfer of a management or executive level employee, as well as an employee with specialized knowledge (the latter being eligible for a L-1B visa).

L-1 Visa holders can bring their dependant families with them, and spouses are able to apply to work in the United States outside of the underlying business.

L-1 is a time limited visa. It can be renewed for up to seven years (five years for L-1B). It does not offer permanent residency, so people seeking to stay in the US longer, need to find an alternative solution.

This is precisely what we did for our Australian L-1 client when he wanted to transition to a Green Card.

The optimal route to the a Green Card for an L-1 Visa client is the EB1C Visa. It is an immigrant visa for management and executive level employees.

But timing is important. For beneficiaries of EB1C petition who are currently in the US, they must have been employed by the qualifying entity abroad for at least one year in the three years preceding the date that they entered the US as nonimmigrant working for the US entity.
 

Since our Australian client obtained his L-1 Visa in 2017, the window of opportunity was starting to close on his eligibility for the EB1C visa. The adjustment of status was filed in good time and the adjustment of status can begin.

This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Humanitarian Parole for Afghans

What Impact Will Biden have on E-2 Treaty Investor Visa?

While Joe Biden spoke favorably about immigrants in the run-up to the 2020 election, he may find his ability to act favorably hampered by a hostile Senate and an economy ravaged by Covid. Despite this uncertainty, once visa category is likely to continue to be unscathed by all the dramas in Washington: E-2 Treaty Visa

This is because the E-2 Visa is governed by treaties with sovereign countries that long outlast one president or another. In fact, the oldest E-2 Treaty – with the United Kingdom – dates back more than 200 years.

The E-2 Visa allows foreigners to move to the United States with their families for the purpose of owning and actively managing a business. This could be something they start-up from scratch, or it could be an off-the-shelf franchise business.

There is no fixed investment required for an E-2 visa, but the amount of capital being brought into the United States needs to be proportionate to the needs of the business.

The spouse of the E-2 visa holder can apply for work authorization in the United States and is not tied to working in the E-2 business. This offers a lot more employment flexibility than the H-1B visa, which somewhat bounds and employee to a particular employer.

The E-2 Visa does not bestow permanent residency, but can be renewed indefinitely provided the underlying business is still in operation. There are options for transitioning to a Green Card – for example, through the EB-5 Visa Program.

The E-2 has enjoyed bipartisan support in the United States because it brings investment and creates jobs. In fact, when President Trump chose to suspend a swathe of visa categories in response to Covid, he deliberately exempted the E-2 Visa from the “ban”.

Unlike other visa categories, there are no quotas or country caps for the E-2 Visa, and processing times are very fast in comparison.

The key limitation is whether your country holds a relevant treaty with the United States. You can find out if you country holds a treaty with the US here.

If your country does not hold a Treaty then don’t worry, there are still options. Firstly, new countries are sometimes added to the list. For example, Israel and New Zealand are recent additions to the list of E-2 Countries.

Nevertheless, citizens of countries like India, China, Vietnam, South Africa and more are not eligible for the E-2 Treaty Investor Visa. Citizens of these countries have to obtain citizenship of an E-2 Treaty Country first.

The two countries that offer the most cost-effective and fastest routes to citizenship are Grenada in the Caribbean and Turkey. Once you have obtained citizenship of one of these countries, you can apply for the E-2 visa.

Grenada offers citizenship for a real estate investment starting at $220,000 or a donation of $150,000. Processing times are extremely fast and you are not required to visit the island. There is no tax on worldwide income and there are no residency requirements. Grenada allows dual citizenship.

Turkish citizenship can be obtained in a matter of months in exchange for a $250,000 investment in real estate or $500,000 deposits in a Turkish bank. Turkey is a popular option because of its helpful position as a global aviation hub.

Table: E-2 Countries Offering Citizenship By Investment

View our step-by-step infographic detailing the process of obtaining an E-2 Visa through citizenship by investment

This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.