Vaccine Requirement for US Travel

Do I Need to be Vaccinated to Travel to the United States?

An increasing number of clients are contacting us to ask whether they need to be vaccinated to travel to the United States. President Biden has mandated that most foreign nationals visiting the United States will need to show proof of vaccination from Covid-19 when global travel to the USA opens up on November 8. However, some exemptions will apply.

Which vaccines are accepted for travel to the United States?

Most foreign nationals entering the United States on a non-immigrant visa or as a tourist must show proof of vaccination. The US will accept a wider range of vaccines than just those approved by the US Food & Drug Administration (FDA) (Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen). The list of vaccines accepted for inbound travel is expanded to include all World Health Organization vaccines, which includes AstraZenaca, Covishield, Sinopharm and Sinovac. The Sputnik vaccine is not currently approved by the WHO and therefore not currently accepted for travel.

Are Green Card Holders subject to US Vaccination Requirements for Travel?

US Permanent Residents (Green Card holders) are not subject to the vaccination requirements to enter the United States. However, there are testing requirements to travel. Most of our clients have obtained US permanent residency through the EB-1c Visa (International Managers & Executives), EB-1A Visa (Extraordinary Talent), and EB-5 Visa (Green Card by Investment of $500,000).

Are There Exemptions from the Vaccine Requirements for Travel to the United States?

The US authorities has published a list of exemptions from the vaccination requirements. This includes:

 • Anyone from a country that has limited (<10%) vaccine coverage.
 • Anyone under the age of 18
 • Anyone who can document a medical reason they cannot be vaccinated against Covid-19
 • Anyone granted a humanitarian exception to enter the US
 • Anyone deemed in the national interest of the United States
 • There are also exemptions for diplomats, military families and sea crew.

How does the exemption for countries with limited vaccine coverage work?

Anyone from a country with a vaccine coverage of less than 10% is exempt from showing proof of vaccination at the border. There are currently 50 countries on this list. See list of eligible countries. The list is subject to change as vaccination rates improve. There is still ultimately a requirement for these people to get vaccinated once inside the United States. Please note, this exemption does NOT apply to anyone on an B-1 or B-2 Visa.

Does the exemption apply to L-1 Visa holders and E-2 Visa holders?

Our firm has filed many L-1 and E-2 Visa applications on behalf of clients during Covid. These business migration visas are categorized as “non-immigrant visas” and are therefore NOT exempt from the vaccine requirement. If you are currently inside the US on one of those visas and subsequently leave and attempt to return, you will need to show proof of vaccination status. If you are currently outside the United States with an approved or pending L1 Visa or E2 Visa application you will need to show evidence of vaccination.

The aforementioned list of exemptions apply to L-1 and E-2 Visa holders . So children on E-2 Derivative Visas or L-2 Visas are exempt provided they are under 18 (you can bring dependent children with you to the US on both E-2 and L-1 provided they are under the age of 21.) You may also be eligible for an exemption if you are from a country with low vaccine uptake.

The L-1 Visa allows you to move staff to an existing or newly-established office of your overseas business. The E-2 Treaty Investor Visa allows people from Treaty Countries to move to the US for the purposes of investing in and operating a business.

I do not want to get vaccinated, what are my options?

It is not clear how long the vaccine requirement will remain in place. The processing times for non-immigrant visa application are usually relatively quick. Since Covid-19 has caused closures and slowdowns at US embassies and at the US Citizenship & Immigration Services (USCIS), processing times have increased. Anyone considering an application today, may find that current waiting times will exceed the vaccine rules. But there is no guarantee of this. As with everything during Covid, uncertainty abounds. An alternative is to seek a permanent residency option. The EB-5 Visa (Green Card by investment) is one of the most popular among our clients especially as the minimum investment requirement dropped to $500,000 in June. Yet processing times for permanent residency take longer than for non-immigrant visas.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


EB-5 Investor Visa

EB5 Trực tiếp: Con đường mới và nhanh hơn đến Thẻ xanh

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chương trình Trung tâm Vùng EB5 đã hết hạn và USCIS ngừng chấp nhận Đơn I526 mới để xử lý. Đồng thời USCIS tiếp tục chấp nhận đơn EB5 cho các đơn EB5 Trực tiếp với mức đầu tư chỉ 500.000 USD.

Trong khi USCIS đã ngừng xử lý các Hồ sơ của Trung tâm Vùng EB5 và các Đơn nộp I485 liên quan, việc xử lý các Đơn kiện EB5 Trực tiếp và các Đơn nộp liên quan vẫn tiếp tục còn hiệu lực. Với việc các hồ sơ của Trung tâm Vùng EB5 đã dừng lại, một giả thuyết hợp lý rằng thời gian xử lý các trường hợp Trực tiếp EB5 sẽ cải thiện đáng kể.

Chương trình Trung tâm Vùng EB5 là một “chương trình thử nghiệm” được gia hạn liên tục. Chương trình EB5 Direct được ủy quyền vĩnh viễn, không hết hạn và hiện đang mở cửa cho các khoản đầu tư với giá 500.000 USD.

Nền tảng

Có rất nhiều thông tin sai lệch liên quan đến chương trình EB5 Trực tiếp. Bảng so sánh tóm tắt sau đây nhằm cung cấp thông tin rất cơ bản phần nào giải quyết được thắc mắc của nhà đầu tư đối với EB5 diện Trực tiếp và EB5 Trung Tâm Vùng

 EB5 Trung tâm Vùng (Đã hết hạn ngày 30/6/2021)EB5 TRỰC TIẾP
Yêu cầu đầu tư500.000 USD in TEA 900.000 USD outside TEA500.000 USD in TEA 900.000 USD outside TEA
Bạn có yêu cầu đầu tư vào chính doanh nghiệp của mình không?KhôngKhông, nhưng tự đầu tư doanh nghiệp rất phổ biến
Vốn đầu tư có cần là tiền mặt không?Mặc dù luật pháp không yêu cầu, các Trung tâm khu vực yêu cầu tiền mặt để tài trợ cho các dự án của họ.Không yêu cầu tiền mặt **. Công ty của chúng tôi đã giúp NĐT nhận được Thẻ xanh qua EB-5 Trực tiếp bằng cách tận dụng thiết bị, hàng tồn kho và các tài sản khác.
Thời hạn uỷ quyềnTạm hết hiệu lực vào ngày 30/06/2021Hiệu lực vĩnh viễn
Tạo việc làmCó thể sử dụng các công việc thích hợp, quy định theo một công thức kinh tế để làm bằng chứng cho mười (10) việc làm đã được tạo ra.Bằng chứng dựa trên sự ưu tiên việc làm, 10 công việc thực tế sẽ được tạo ra trong vòng 2,5 năm.
Có thể sự dụng các công việc hiện có không?Không, với một ngoại lệ riêng để tiết kiệm công việc trong một doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính **.Không khác nhau**.
Tham gia quản lý doanh nghiệp hằng ngàyKhông yêu cầu***Không bắt buộc nhưng điều này phổ biến hơn nhiều so với các trường hợp Trung tâm khu vực. ***

Tôi có cơ sở sản xuất đồ gỗ tại Việt Nam. Tôi có thể đầu tư cho Khoản đầu tư EB5 tại Hoa Kỳ của mình với hàng tồn kho là đồ gỗ Nội thất không?

Bạn có thể thành lập doanh nghiệp ở Mỹ để bán đồ nội thất bạn sản xuất ở Việt Nam bằng visa L. Hoặc, miễn là bạn đã đầu tư đủ yêu cầu đầu tư bằng hàng tồn kho là đồ nội thất và các nguồn vốn khác ở Hoa Kỳ, cũng như tạo đủ số việc làm tại Hoa Kỳ, bạn có đủ điều kiện để nộp đơn cho EB5.

Tôi có cơ sở sản xuất áo thun ở Ấn Độ. Tôi có thể đầu tư cho Khoản đầu tư EB5 tại Hoa Kỳ của mình với hàng tồn kho là Áo phông không?

Bạn có thể thành lập doanh nghiệp ở Hoa Kỳ để bán Áo phông bạn sản xuất ở Ấn Độ bằng thị thực L-1 hoặc thị thực khác. Miễn là bạn đã đầu tư đủ Áo phông và các nguồn vốn khác ở Hoa Kỳ và tạo đủ việc làm tại Hoa Kỳ, bạn có đủ điều kiện để nộp hồ sơ EB5.

Tôi có thể đến Hoa Kỳ trong thời gian chờ xử lý hồ sơ EB5 của mình không?

Nhiều khách hàng của công ty chúng tôi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ bằng thị thực E2, thị thực L1 và các thị thực khác. Sau khi thành lập các doanh nghiệp này và phát triển doanh nghiệp đến mức có thể thoả mãn điều kiện đầu tư đối với chương trình thị thực khác, khách hàng của chúng tôi đã thành công trong việc “điều chỉnh” trạng thái của họ ở Hoa Kỳ thành trạng thái “Thường trú nhân” và “Thẻ xanh” thông qua chương trình EB1C, EB5 Trực tiếp và các danh thị thực mục Dựa trên Việc làm khác .

Một lợi thế chính của EB5 Trực tiếp và EB1C là cả hai đều cho phép khách hàng xây dựng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ của họ theo thời gian và đủ điều kiện để được cấp Thẻ xanh.

Ví dụ, một khách hàng có được thị thực E2 để mở một cửa hàng cà phê nhỏ ở Miami đã có thể phát triển doanh nghiệp đó lên ba cửa hàng cà phê, do đó tạo ra hơn hai mươi việc làm. Khách hàng này có thể chuyển đổi thị thực E2 của mình thành Thẻ xanh bằng cách sử dụng chương trình EB5 Trực tiếp.

Trong một ví dụ khác, một khách hàng người Ấn Độ đã thành lập một doanh nghiệp tiếp thị thời trang nhỏ có hai nhân viên ở New York bằng thị thực L-1 và sau đó có thể “điều chỉnh” sang trạng thái Thẻ xanh sau khi phát triển công việc kinh doanh của mình tại Hoa Kỳ trong 2-3 năm.

Mặc dù hoàn toàn có thể đến Hoa Kỳ bằng thị thực không nhập cư và chờ đợi sự chấp thuận của Thẻ xanh theo diện EB5, điều này liên quan đến việc đánh giá các cân nhắc về “ý định nhập cư” và các vấn đề phức tạp khác của luật nhập cư. Những cân nhắc như vậy yêu cầu lập kế hoạch cẩn thận và sự hỗ trợ của luật sư EB5 có kinh nghiệm.

Tôi có thể tính Công việc đã được tạo cho chính gia đình của tôi trong hồ sơ EB5 Trực tiếp không?

Một câu hỏi phổ biến mà câu trả lời là KHÔNG – bạn không thể tính việc làm được tạo ra cho các thành viên gia đình như một phần của việc đáp ứng các yêu cầu tạo việc trong chương trình EB5. Đối với EB-5 Trực tiếp, bạn phải tạo ra tối thiểu 10 việc làm trong vòng 2,5 năm.

Loại hình kinh doanh nào đủ điều kiện cho EB5 trực tiếp?

Đây là một câu hỏi rất phổ biến. Tất cả các loại hình doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nào đều đủ điều kiện cho EB5 miễn là tạo ra các công việc cần thiết và đầu tư áp dụng đã được thực hiện. Khách hàng của chúng tôi đã thành lập doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các ngành sau đây và sau đó được “điều chỉnh” sang trạng thái Thẻ xanh thông qua EB5 hoặc các danh mục thị thực dựa trên việc làm khác:

Thời trang Chế tạo Dâu khi Nha khoaCác thiết bị y tế Đồ nội thất Chăm sóc sức khoẻ công nghệ thông tin Tóc và Làm đẹp

* Số tiền đầu tư cho cả hai chương trình EB5 đã được tăng lên 900.000 USD đến 1.800.000 USD tùy thuộc vào vị trí của dự án nhưng số tiền này đã bị giảm xuống do vụ kiện của tòa án vào tháng 6 năm 2021. Xem Trung tâm Vùng Behring kiện Wolf, Trường hợp số . 3: 20-cv-09263 (ND Cal)

** 8 C.F.R. § 204,6 (e). Vốn có nghĩa là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, với điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải chịu trách nhiệm cá nhân chủ yếu, và tài sản của doanh nghiệp thương mại mới của hồ sơ là cơ sở không được sử dụng để đảm bảo bất kỳ khoản nợ nào. Tất cả vốn sẽ được định giá theo giá trị thị trường hợp lý bằng USD. Các tài sản có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng các phương tiện bất hợp pháp (chẳng hạn như các hoạt động tội phạm) sẽ không được coi là vốn cho các mục đích của mục 203 (b) (5) của Đạo luật.

*** 8 C.F.R. § 204,6 (g) (4) (ii). Theo kinh nghiệm của chúng tôi Các nhà đầu tư EB5 trực tiếp có thể rất nhanh chóng tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một “doanh nghiệp đang gặp khó khăn” để không phải tạo thêm mười việc làm mới. Điều này thường có thể dẫn đến tổn thất thương mại, không thể duy trì việc làm và từ chối quyền lợi nhập cư EB5 đang tìm kiếm. Chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành xem xét kinh doanh và tài chính thích hợp với một cố vấn tài chính hoặc kinh doanh được cấp phép trước khi mua lại hoặc thành lập bất kỳ doanh nghiệp nào.

**** 8 C.F.R. § 204.6 (j) (5) cung cấp các quy tắc cho “sự tham gia của đương đơn” như sau:

Để chứng tỏ rằng đương đơn đang hoặc sẽ tham gia vào doanh nghiệp thương mại mới, thông qua việc thực hiện kiểm soát quản lý hàng ngày hoặc thông qua việc xây dựng chính sách, hồ sơ EB5 trực tiếp phải kèm theo:

(i) Tuyên bố về chức danh mà đương đơn đã hoặc sẽ nắm giữ trong doanh nghiệp mới và mô tả đầy đủ về nhiệm vụ của vị trí đó;

(ii) Bằng chứng cho thấy đương đơn là nhân viên công ty hoặc thành viên ban giám đốc công ty; hoặc là

(iii) Bằng chứng cho thấy đương đơn đang tham gia vào các hoạt động hoạch định chính sách. Theo mục đích của phần này, đương đơn sẽ được coi là tham gia đầy đủ vào các hoạt động hoạch định chính sách nếu đương đơn là chủ sở hữu vốn trong doanh nghiệp thương mại mới và các tài liệu tổ chức của doanh nghiệp thương mại mới cung cấp cho đương đơn một số quyền, quyền hạn và nghĩa vụ thông thường cấp cho các chủ sở hữu vốn cổ phần của loại hình doanh nghiệp thương mại mới trong khu vực pháp lý mà doanh nghiệp thương mại mới được tổ chức.

Click Here to Read More About EB-5 Visas


US Reopens for Traveler from November

US Travel Ban to be Lifted on November 8th

President Biden has announced the United States will reopen to all vaccinated travellers who can produce a negative test from November 8, ending a twenty-month ban on most visitors from a range of countries worldwide.

Under the Covid-19 travel ban, most people who had been in the Europe, the UK, China, India, South Africa and Brazil in the past 14 days were prohibited from traveling to the United States. The lifting of the ban means anyone can enter the United States provided they are fully vaccinated and can produce a negative test.

Many of our clients have put their US plans on hold until they can be physically present in the United States. For example, some of our E-2 Visa clients have expressed an interest in visiting the US to search for businesses before commencing their application. Similarly, some EB-5 Visa applicants have wanted to visit the US to view a Regional Center project, but changes to the program (investment thresholds and reauthorization) have played a greater role in decision making than Covid-19.

Despite the imminent lifting of the travel ban, Covid-19 continues to have an impact on US immigration. It has caused a slow down in processing at both the US Citizenship & Immigration Services (USCIS) and at US embassies and consulates worldwide. Some embassies are back to near-normal services, while others remain closed. Either way there is a backlog of applications to process and clients are advised to act soon to position themselves in the line.

E-2 Treaty Investor Visa

The E-2 Treaty Investor Visa, which allows people to invest in and actively run a business in the United States has remained open to applicants throughout the pandemic. At a time when President Trump closed most other categories, the E-2 remained open to new applicants. This visa is governed by treaties with sovereign governments and is less exposed to political changes in Washington. The country in which you hold citizenship must hold a relevant treaty for you to be eligible. Click here to find out if your country holds an E-2 Treaty with the United States. If it does not, you first have to obtain citizenship of an E-2 country – see Grenada’s Citizenship by Investment Program – before you can apply for the E-2 Visa.

E-2 Visa Processing only involves your local embassy and does not involve the USCIS. In normal times, processing times are very quick, which means the whole Grenada + E2 Visa process could take nine months on average. Covid has increased that time, but it is still relatively quick (depending upon the impact of Covid on your local embassy).

L-1 Intracompany Transfer Visa

The L-1 Visa is also open to new applicants after it was temporarily suspended by President Trump because of Covid. The lingering influence of Covid-19 has continued to impact processing times. Unlike the E-2 Visa, the L-1 visa is open to people of all nationalities. You can use this visa to move staff from an overseas office to the US office of the same company, and you can also set up a new US office of your foreign business and move yourself to the US to manage its growth. See new-office L-1 Visa.

EB-5 Investor Visa

The EB-5 Investor Visa has also been open to applications throughout much of the Covid-19 pandemic – President Trump deliberately exempted this revenue-raising, job-creating visa from his immigration ban last year. A federal judge reduce the investment threshold back to $500,000 in June causing a spike in demand. While the Direct EB-5 pathway remains open, the Regional Center pathway is currently on hold pending reauthorization in the United States Congress. If the EB-5 program reopens, it is anticipated that demand could be high, so some clients are already working on their source of funds to position themselves at the front of the line when things reopen.

These visa categories represent just some of the immigration solutions our firm can support clients with. While processing times have slowed down during Covid-19 and some visa categories were temporarily suspended, commerce always finds a way. Business owners, investors and entrepreneurs will always be welcome in America. Our firm has filed plenty of successful immigration applications during the past 20 months and we are excited to accelerate that as the world gets back to normal.


This article is published for clients, friends and other interested visitors for information purposes only. The contents of the article do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the opinions of Davies & Associates or any of its attorneys, staff or clients. External links are not an endorsement of the content.


Apply for Portugals Golden Visa

HƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA

Bồ Đào Nha có một số chương trình nhập cư hấp dẫn và cạnh tranh và một trong những chế độ thuế cạnh tranh nhất dành cho người nước ngoài chuyển cư trú thuế của họ đến lãnh thổ Bồ Đào Nha.

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC VÀNG

Bồ Đào Nha đã triển khai chương trình cấp giấy phép cư trú cho phép công dân nước ngoài có được giấy phép cư trú tạm thời và tự do lưu thông trong Khu vực Schengen, thông qua một số khoản đầu tư đủ điều kiện (ví dụ: bất động sản và đầu tư vốn giữa những người khác). Các nhà đầu tư phải có thời gian lưu trú tối thiểu là 14 ngày cho mỗi 2 năm, trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Việc tập hợp gia đình cũng có sẵn theo chương trình của Bồ Đào Nha.

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

 • Chuyển khoản € 1.000.000,00 trở lên, thông qua.
 • Tiền gửi ngân hàng,
 • Thành lập một công ty
 • Mua lại các khoản nợ của chính phủ Bồ Đào Nha, cụ thể là trái phiếu kho bạc;
 • Mua lại chứng khoán và mua lại cổ phần trong các công ty thương mại
 • Tạo ít nhất 10 công việc
 • Mua bất động sản với mức đầu tư tối thiểu € 500.000,00 hoặc € 400.000,00 ở một số khu vực mật độ thấp
 • Mua bất động sản với mức đầu tư tối thiểu € 350.000,00, đã được xây dựng xong cách đây ít nhất 30 năm, hoặc nằm trong khu vực phục hồi đô thị, có các công trình phục hồi tài sản; hoặc € 280.000,00 nếu bất động sản nằm ở một số khu vực mật độ thấp
 • Chuyển vốn từ 350.000 € trở lên áp dụng cho hoạt động nghiên cứu do các cơ sở nghiên cứu của cơ quan khoa học nhà nước hoặc tư nhân thực hiện, được tích hợp vào hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia
 • Chuyển khoản 250.000,00 € trở lên, được áp dụng để đầu tư hoặc hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc duy trì di sản văn hóa quốc gia
 • Chuyển khoản bằng hoặc cao hơn tới € 350,000,00, để mua lại các đơn vị trong quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm, hoặc để vốn hóa các công ty đáp ứng các yêu cầu nhất định
 • Chuyển khoản bằng hoặc cao hơn € 350.000,00, để thành lập một công ty có trụ sở chính tại Bồ Đào Nha, kết hợp với việc tạo ra năm công việc cố định hoặc để củng cố vốn cổ phần của một công ty có trụ sở chính trên lãnh thổ Bồ Đào Nha, đã được thành lập, với tạo ra hoặc duy trì công việc, với tối thiểu năm lao động toàn thời gian, trong thời gian ba năm

Giấy phép cư trú được cấp có thời hạn 2 năm, luôn được gia hạn trong 2 năm, cho đến tối thiểu là 5, tại thời điểm đó bạn có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc quốc tịch Bồ Đào Nha, nếu bạn đáp ứng các yêu cầu tương ứng.

Đại dịch và nhu cầu đầu tư mà nó mang lại đã khiến chính phủ bỏ lại phía trong việc hạn chế đầu tư đủ điều kiện, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư và hưởng lợi từ chương trình Golden Visa.

Nhà đầu tư cũng có quyền đăng ký đoàn tụ gia đình, cho những người thân trực hệ của mình, bao gồm vợ / chồng hoặc bạn đời, con riêng và con riêng, anh chị em phụ thuộc, bố mẹ và bố mẹ chồng/vợ.

ĐIỂM MẠNH CHƯƠNG TRÌNH

 • Có được giấy phép cư trú cho phép bạn sống, làm việc và học tập ở Bồ Đào Nha
 • Di chuyển tự do trong khu vực Châu Âu
 • Thời gian lưu trú thực tế bắt buộc ngắn (14 ngày sau mỗi 2 năm)
 • Đoàn tụ gia đình
 • Nhập tịch sau 5 năm
 • Quốc tịch sau 5 năm
 • Chế độ thuế đặc biệt dành cho cư dân ở Bồ Đào Nha – Cư trú không thường xuyên

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CƯ TRÚ KHÁC

Không giống như chương trình Golden Visa, các giấy phép cư trú sau đây yêu cầu người nộp đơn phải ở lại lãnh thổ Bồ Đào Nha hơn 183 ngày mỗi năm, trong trường hợp đó người đó có thể được hưởng lợi từ chế độ thuế thuận lợi nhất đối với người không thường trú.

 • Thị thực và giấy phép cư trú để giảng dạy hoặc có trình độ cao hoặc hoạt động văn hóa
 • Thị thực và giấy phép cư trú cho doanh nhân
 • Visa và giấy phép cư trú cho người đã nghỉ hưu
 • Thị thực và giấy phép cư trú và công dân nước ngoài có thu nhập riêng

QUÔC TỊCH BỒ ĐÀO NHA

 • Những người tạm trú có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm
 • Con cháu của cha mẹ người Bồ Đào Nha hoặc hậu duệ của thế hệ đầu tiên, những ngườimất quốc tịch
 • Trẻ em sinh ra ở Bồ Đào Nha có cha mẹ là người nước ngoài đã sống ở Bồ Đào Nha hơn 1 năm (ngay khi Luật Quốc tịch mới có hiệu lực)
 • Những công dân sinh ra ở quốc gia cũ của Ấn Độ và con cháu của họ
 • Hậu duệ của những người Do Thái Sephardic ở Bồ Đào Nha
 • Vợ / chồng hoặc trên thực tế là “de facto” của công dân Bồ Đào Nha

Visit https://www.usimmigrationadvisor.com/vietnam-vietnamese.html