Chuyển đổi nhà tuyển dụng trong quá trình xin Visa L-1

Bạn có thể thay đổi nhà tuyển dụng được nêu trong hồ sơ xin Visa L1 Hoa Kỳ và chuyển đến nhà tuyển dụng ở một công ty khác, miễn là bạn đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý và các tiêu chí đề ra. Nếu công ty bạn dự định chuyển đến có mối quan hệ kết nối với nhà tuyển dụng trong hồ sơ L1 của bạn, thì bạn có thể dễ dàng thay đổi mục nhà tuyển dụng trên Visa L1 của mình.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng bạn không thể chuyển đổi và chuyển sang một công ty khác dưới cùng một hồ sơ Visa L1. Bạn phải nộp hồ sơ xin visa L1 mới tương ứng với việc làm mới của mình. Nhà tuyển dụng của bạn phải được sự thông qua của USCIS bằng cách nộp đơn xin L1 trên Biểu mẫu I-129 với phụ lục "L". Sau khi đơn này được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu làm việc tại Mỹ.

Thay đổi công việc với Visa L1

Nếu ban đầu, bạn làm việc như một chuyên viên có kiến thức chuyên sâu dưới hình thức thị thực Visa L-1B, bạn có thể được thăng chức lên vị trí điều hành hoặc quản lý trong cùng một công ty hoặc cùng một nhà tuyển dụng. Tương tự, nhân viên điều hành hoặc quản lý có thể chuyển đổi công việc thành nhân viên có kiến thức chuyên sâu.

Nếu nhiệm vụ trong công việc của bạn đã thay đổi, sự thay đổi này có thể được xem như là một vị trí mới và đòi hỏi sự chấp thuận từ USCIS. Nhà tuyển dụng của bạn phải thông báo cho USCIS về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong việc làm của bạn. Họ phải nộp đơn xin điều chỉnh L1 tại thời điểm thay đổi đó xảy ra.

Nếu có sự thay đổi từ một nhân viên có kiến thức chuyên sâu sang một nhân viên điều hành hoặc quản lý, đơn xin điều chỉnh L-1 phải được nộp trước 6 tháng trước năm làm việc thứ 5 của nhân viên.

Điều kiện của visa L1 mà Nhà Tuyển dụng và Nhân viên cần phải đạt được trong quá trình xin loại visa này:

Để xin Visa L-1 mới thành công, cả bạn và nhà tuyển dụng của bạn phải tuân thủ và đạt được một số điều kiện chung:

Công ty nước ngoài mà nhân viên visa L1 đã làm việc (ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trở lại đây) phải có:

 • Mối liên kết đủ điều kiện với nhà tuyển dụng visa L1 thông qua các hình thức sau: công ty cha, chi nhánh, công ty con, hoặc mối quan hệ hợp tác liên kết.
 • Ngoài ra, nhà tuyển dụng visa L1 không đơn giản chỉ cần có một văn phòng đại diện tại Mỹ, mà còn phải đang thực sự hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, nhà tuyển dụng phải có khả năng vận hành công việc mà không cần đến người lao động tiềm năng.

Điều kiện dành cho Nhân viên visa L1:

Nhân viên / người lao động tiềm năng xin visa L1 cần đáp ứng:

 • Đã làm việc cho tổ chức nước ngoài (đạt đủ điều kiện như đã đề cập phía trên) ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin L-1.
 • Nhân viên / người lao động phải được nhà tuyển dụng visa L1 tuyển dụng làm nhân viên cấp quản lý hoặc điều hành, hoặc như một chuyên viên có kiến thức chuyên sâu & đặc thù.

Chuyển đổi Visa L-1 sang công việc khác trong cùng 1 công ty

Dù bạn được thăng chức từ nhân viên có kiến thức chuyên môn lên vị trí quản lý hoặc giám đốc hay ngược lại, USCIS đều phải được thông báo về bất kỳ thay đổi nào về chức vụ, vị trí và việc làm của bạn thông qua đơn kiến nghị điều chỉnh visa L-1.

Cần lưu ý rằng sự thay đổi này thường có lợi cho các lao động có kiến thức chuyên môn - nắm giữ Visa L-1B - vì thời gian lưu trú tối đa cho phép của họ tại Hoa Kỳ sẽ được tăng từ 5 năm lên 7 năm. Lưu ý: bạn cần đảm nhiệm vị trí cấp cao trong công ty ít nhất 6 tháng để đủ điều kiện nhận mức tăng thời gian lưu trú 7 năm như vừa đề cập.

Cuối cùng, việc nộp đơn xin thường trú nhân tại Hoa Kỳ (lấy thẻ xanh), tương đối đơn giản đối với các cá nhân đang có visa L-1A, thông qua con đường nhập cư theo diện lao động dưới hình thức visa EB1C (visa quản lý hoặc giám đốc công ty đa quốc gia).

Khi người sở hữu Visa L-1 muốn thay đổi nhà tuyển dụng, họ có những phương án nào?

Các phương án cho người sở hữu Visa L-1 muốn chuyển việc hoặc đổi người tuyển dụng khá hạn chế, do Visa L-1 có tính chất gắn liền với đơn vị tuyển dụng hiện tại của bạn. Do đó, bạn không thể nhận bất kỳ công việc nào bên ngoài phạm vi của công ty / đơn vị tuyển dụng đang bảo lãnh cho visa L1 của bạn, trừ khi công ty bảo lãnh làm đơn kiến nghị visa L1 mới.

Giả sử, công ty bạn dự định chuyển đến có liên quan đến nhà tuyển dụng visa L-1 hiện tại của bạn và có mối quan hệ đủ điều kiện với công ty nước ngoài mà bạn từng làm việc - trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi người tuyển dụng cho Visa L-1 của mình tùy thuộc vào sự chấp thuận của USCIS.

Tuy nhiên, nếu bạn chuyển sang một công ty khác không liên quan thì bạn sẽ không thể thay đổi người tuyển dụng, trừ khi bạn có thể chứng minh lịch sử làm việc của mình tối thiểu 1 năm ở nước ngoài và có mối quan hệ đủ điều kiện như đã đề cập phía trên.

Bạn có thể chuyển Visa L-1 sang công việc khác và người tuyển dụng khác không?

Về lý thuyết, để chuyển sang công việc khác với người tuyển dụng khác, bạn cần đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan cho Visa L-1 mới. Giống như trong bất kỳ đơn kiện L-1 nào, các yêu cầu này là:

 • Mối quan hệ đủ điều kiện với công ty mẹ, chi nhánh hoặc công ty liên kết nước ngoài; và

 • Hiện đang hoặc sẽ hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và ít nhất một quốc gia khác, trực tiếp hoặc thông qua một tổ chức đủ điều kiện, trong suốt thời gian người lao động tiềm năng ở lại Hoa Kỳ với tư cách là người nhập cư không di cư L-1.

Tuy nhiên, ngay cả khi đáp ứng những yêu cầu này, bạn cũng không thể chuyển sang người tuyển dụng mới với cùng một Visa L-1. Bạn phải được phê duyệt đơn xin L-1 mới cho công việc mới của mình.

Ảnh hưởng từ việc Visa L-1 bị chấm dứt

Một khi việc làm của bạn bị chấm dứt tự nguyện hoặc bất đắc dĩ, có thể có những lựa chọn cho bạn để hợp pháp ở lại Hoa Kỳ. Những lựa chọn này có thể bao gồm gửi yêu cầu thay đổi tình trạng không di cư hoặc điều chỉnh tình trạng, yêu cầu một tài liệu nêu "hoàn cảnh bắt buộc" để cấp phép lao động hoặc là người nhận được đơn kiện hợp pháp để thay đổi việc làm.

Nếu một trong những tùy chọn này xảy ra trong vòng 60 ngày, thời gian lưu trú được phép của bạn có thể vượt quá 60 ngày, ngay cả khi bạn mất tình trạng L-1. Nếu không xảy ra tùy chọn nào trong thời gian gia hạn, thì bạn cần phải phải rời khỏi Hoa Kỳ trong vòng 60 ngày hoặc khi thời gian lưu trú được phép của bạn hết hạn, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Tại Davies & Associates, luật sư di trú giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn xác định những lựa chọn nên thực hiện khi Visa L-1 của bạn hết hạn.

Chuyển đổi từ L-1 sang Visa H-1B

H1B Visa là một loại visa không di trú cần thiết khi một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ thuê một người lao động nước ngoài để làm việc tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyên môn.

Nó không bị giới hạn đối với các công ty đa quốc gia, và bất kỳ ai có bằng cử nhân và có đề nghị việc làm từ một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ cho một vị trí chuyên môn có thể nộp đơn.

Thuật ngữ "kiến thức chuyên sâu" cho L-1B và "vị trí chuyên môn" cho H-1B không mang ý nghĩa giống nhau. Kiến thức chuyên sâu đề cập đến kiến thức cụ thể đối với công ty đa quốc gia. Trong khi vị trí chuyên môn yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân để thực hiện.

Việc chuyển đổi từ Visa L-1B sang Visa H-1B sẽ liên quan đến việc tìm việc làm với một nhà tuyển dụng H-1B. Dưới đây là một số điểm bạn cần xem xét khi chuyển đổi visa:

 • Chuyển đổi từ Visa L-1 sang Visa H-1B sẽ bắt đầu bằng việc nhà tuyển dụng H-1B nộp đơn mới. Điều này sẽ phải tuân theo các quy định của H-1B và không được miễn thuế từ hạn ngạch. Đối với visa H-1B, có một hạn ngạch là 65,000 visa trong một năm tài chính và một hạn ngạch bổ sung là 20,000 cho những người giữ bằng thạc sĩ. Ứng viên H-1B được chọn thông qua hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên, do đó không có sự chắc chắn.

 • Nhà tuyển dụng H-1B phải nộp đơn chứng nhận LCA với Bộ Lao động.

 • Một khi đơn xin được chọn trong cuộc bốc thăm H-1B, nhà tuyển dụng sau đó tiếp tục nộp tất cả các tài liệu liên quan để nộp đơn xin H-1B.

Quy trình chuyển đổi từ Visa L-1 sang Visa H-1B

Nếu bạn đã có một nhà tuyển dụng H-1B hợp pháp để giúp bạn chuyển đổi tình trạng, phần còn lại của quy trình là để khởi tạo đơn xin mới cho Visa H-1B. Khi đơn của bạn được chấp nhận, việc chuyển đổi có thể diễn ra tự động mà không cần bạn tham gia phỏng vấn.

Nhà tuyển dụng tài trợ H-1B sẽ nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng (từ L-1 sang H-1B) thay bạn, và các bước ngắn gọn trong quy trình này như sau:

Bước 1: Nộp đơn với Bộ Lao động

Nhà tuyển dụng tài trợ nộp đơn xin chấp thuận của Bộ Lao động về Điều kiện Lao động. Đơn xin này phải bao gồm bốn điểm chứng nhận sau:

 • Bảo đảm lương đáp ứng tiêu chuẩn lương hiện hành cho công việc đề xuất.

 • Bảo đảm an sinh xã hội cho nhân viên hiện tại đang làm việc tại công ty, do đó công việc không bị ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí hoặc trách nhiệm của họ.

 • Thông báo với những nhân viên hiện tại trong công ty về ý định tuyển dụng nhân tài nước ngoài.

 • Không có cuộc đình công hoặc đình công đang diễn ra.

Bước 3: Chứng nhận Điều kiện Lao động

Bộ Lao động sẽ cung cấp cho nhà tài trợ một bản sao chứng nhận đã được phê duyệt của Điều kiện Lao động sau khi tất cả các điểm chứng nhận trong giai đoạn trước đã được chấp nhận.

Bước 4: Nộp các tài liệu liên quan

Sau khi nhận được bản sao chứng nhận Điều kiện Lao động đã được phê duyệt, nhà tuyển dụng tài trợ tiếp tục nộp tất cả các tài liệu cần thiết như Biểu mẫu I-129 hoàn chỉnh, các thỏa thuận và chứng nhận kinh nghiệm và làm việc, trong số những vấn đề khác. Đơn xin H-1B được nộp với USCIS.

Bước 5: Thanh toán phí

Nhà tuyển dụng tài trợ có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các phí nộp đơn phù hợp được thanh toán. Những khoản phí này do nhà tài trợ chịu trách nhiệm; tuy nhiên, có thể có các chi phí khác, như phí xử lý nhanh (phí ưu tiên), mà người nhận có thể chọn thanh toán.

Hãy tham khảo bài viết của chúng tôi về Chi phí Visa L-1. Đừng ngần ngại hỏi về các luật sư Visa L1 đáng tin cậy của chúng tôi.

Giải pháp Visa L-1 theo Quốc tịch hoặc Thường trú

L1 Visa FAQs

Check out our most frequently asked questions about L-1 Visa L1 Visa FAQs

Latest case studies

Why make Davies & Associates Your L1 Visa Lawyers

The L-1 Visa can be highly complex, and while it can be proven easier than other visa categories, the USCIS has become stricter and more critical of L-1 visa petitions due to widespread abuse. To give you leverage in your L-1 Visa petition, it's highly crucial that you consult with the best immigration attorneys for the job now.

Here at Davies & Associates, we will assist you from the start until the end of your petition to make it efficient and to minimize the costs spent.

We have helped hundreds of clients in obtaining their L-1 Visa with a 100% success rate. We have assisted with both existing-office and new-office L-1 Visa applications no matter the size of the company.

Our corporate lawyers and immigration lawyers work closely to ensure that your business meets all the qualifications and requirements.

We also go beyond and can assist you with your L-1 Visa renewals, or when you want to switch to a Green Card to gain lawful permanent resident status.

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Eranjan Venura Parua
Eranjan Venura Parua
2 months ago

"After finding D&A through an internet search in 2020, my wife and I had several free consultations with David Cantor. Despite our initial attempt at filing for our E2 visa independently ending in failure, we decided to hire D&A for their expertise and support. Over the course of four long years, Verdie and Cristina were incredibly patient as we took our time to prepare for the E2 submission. Verdie became our E2 Attorney in 2021, and from the start, Verdie and Cristina's patience was evident. Despite our intermittent engagement over the years, they always treated us with the utmost attention. Working with Verdie and the D&A team was a pleasure; their professionalism and support were unwavering. Verdie's calm demeanor and succinct communication style made navigating the process much smoother, even during complex discussions. I wholeheartedly recommend Verdie and D&A - Davies & Associates, to anyone seeking an immigration law firm who can efficiently handle their case with precision and without unnecessary fanfare. Their ability to get things done speaks volumes about their dedication to their clients' success."

Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
4 months ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
5 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
8 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Christine Envall
Christine Envall
a year ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

See All Reviews

Looking to acquire an L1 Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

L1 Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation