Định Nghĩa Visa L1

Visa L1 Hoa Kỳ, hay còn được gọi là visa luân chuyển nhân viên nội bộ, cho phép các công ty nước ngoài chuyển giao nhân viên đủ điều kiện đến Hoa Kỳ trong vị trí quản lý hoặc điều hành hoặc có kỹ năng chuyên môn. Công ty tại Hoa Kỳ phải là công ty mẹ, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc công ty liên kết của công ty nước ngoài.

Lưu ý rằng visa L-1 không cho phép việc tự nộp đơn. Nhà tuyển dụng phải nộp đơn thay mặt cho nhân viên chuyển giao (hay còn gọi là đương đơn L1)

Có Bao nhiêu Loại Visa L-1?

1. L1-A

Visa L-1A dành cho nhân viên giữ vị trí quản lý hoặc điều hành chuyển đến văn phòng tại Hoa Kỳ hoặc đến Hoa Kỳ để thiết lập một văn phòng mới. Loại visa này có thời hạn tối đa là 7 năm.

2. L1-B

Visa L-1B dành cho nhân viên có kỹ năng chuyên môn chuyển đến văn phòng tại Hoa Kỳ và có kỹ năng hoặc kiến thức đặc biệt. Loại visa này cho phép lưu trú tối đa là 5 năm.

Tiêu Chí Đủ Điều Kiện Để Xin Visa L1

1. Cá Nhân

Để đạt tiêu chuẩn, nhân viên chuyển giao phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:

 • Họ phải làm việc tại nước ngoài cho công ty chuyển nhượng hoặc tổ chức chuyển giao ít nhất một năm trong vòng 3 năm trước khi chuyển đến; và

 • Phải làm việc trong vai trò quản lý hoặc điều hành hoặc làm nhân viên có kiến thức chuyên môn.

2. Công Ty

Cần phải đáp ứng một số tiêu chí để đủ điều kiện đệ đơn L-1:

 • Phải có một mối quan hệ xác thực rõ ràng giữa công ty ở Hoa Kỳ và công ty nước ngoài, có thể là mối quan hệ cha, chi nhánh, công ty con hoặc liên kết.

 • Cả công ty nước ngoài và công ty tại Hoa Kỳ phải hoạt động và hoạt động suốt thời gian làm việc của nhân viên ở Hoa Kỳ ở trạng thái L-1.

Kiến Thức Chuyên Môn

Kiến thức chuyên môn, ngược lại, có nghĩa là nhân viên sở hữu kiến thức và chuyên môn về sản phẩm và quy trình của tổ chức.

Vai Trò Quản Lý

Làm việc trong vai trò quản lý có nghĩa là quản lý tổ chức hoặc bộ phận của tổ chức, giám sát và kiểm soát công việc của các nhân viên chuyên nghiệp hoặc quản lý.

Vai Trò Điều Hành

Trong khi đó, làm việc trong vai trò điều hành có nghĩa là điều hành quản lý của tổ chức, thiết lập mục tiêu và chính sách của tổ chức, thực hiện quyền lực rộng rãi trong ra quyết định và chỉ nhận hướng dẫn chung từ các nhà quản lý cấp cao.

Davies & Associates cung cấp cuộc họp ban đầu với các luật sư có kinh nghiệm của chúng tôi để giúp bạn xác định liệu bạn đang có một trường hợp đủ thuyết phục để xin visa L-1 hay không.

Yêu Cầu Visa L1

Có những yêu cầu cơ bản mà cả nhà tuyển dụng và nhân viên đều phải đáp ứng trước khi nộp đơn xin visa L-1. Dành cho các nhà tuyển dụng,đây là các yêu cầu cần phải đạt được:

 • Công ty ở Hoa Kỳ (chi nhánh, công ty con, công ty mẹ, v.v.) nộp đơn phải có mối quan hệ được xác thực đủ điều kiện với công ty mẹ.

 • Nếu áp dụng cho văn phòng mới, cần có đủ không gian vật lý.

 • Nhà tuyển dụng nộp đơn phải hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và một quốc gia nước ngoài khác trong suốt thời gian lưu trú của nhân viên tại Hoa Kỳ.

Bạn cũng có thể bấm vào đây để kiểm tra các yêu cầu và tiêu chí cho nhân viên xin visa L-1A.

L1-A

Nếu bạn là nhân viên chuyển đến theo visa L-1A, dưới đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng:

 • Bạn phải đã làm việc liên tục tại công ty nước ngoài ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi chuyển đến Hoa Kỳ.

 • Bạn phải làm việc ở vị trí quản lý hoặc điều hành.

 • Bạn sẽ được chuyển đến công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc chi nhánh của cùng một nhà tuyển dụng để cung cấp dịch vụ của bạn ở vị trí quản lý hoặc điều hành.

 • Bạn phải có ý định rời khỏi Hoa Kỳ khi visa của bạn hết hạn.

Bạn không cần chứng minh rằng bạn làm việc toàn thời gian cho công ty; thay vào đó, bạn phải có thể chứng minh bạn đã cống hiến phần lớn thời gian làm việc cho công ty. Không có hạn chế về lương hoặc quốc tịch.

L1-B

Trong khi đó, nếu bạn là nhân viên chuyển đến theo visa L-1B, dưới đây là yêu cầu mà bạn phải đáp ứng:

 • Bạn phải đã làm việc liên tục tại công ty mẹ trong vòng 1 năm trong 3 năm trước khi chuyển đến Hoa Kỳ.

 • Bạn sẽ được chuyển đến công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc chi nhánh của cùng một nhà tuyển dụng để cung cấp dịch vụ chuyên biệt hoặc kiến thức của bạn.

 • Các Tài Liệu Cần Thiết Cho Quá Trình Xử Lý Visa L1

Để đáp ứng các yêu cầu xin visa L1, bạn phải nộp một loạt các tài liệu có liên quan với đơn đăng ký của bạn. Cả nhà tuyển dụng và nhân viên chuyển đến đều cần cẩn thận khi điền các biểu mẫu và tài liệu vì có thể dẫn đến khả năng bị từ chối, chậm trễ hoặc từ chối.

Nói chung, các tài liệu bạn nộp phải chứng minh những điều sau:

 • Mối quan hệ đủ điều kiện giữa công ty nước ngoài và công ty ở Hoa Kỳ;

 • Bạn đã làm việc liên tục trong công ty nước ngoài ít nhất một năm trong vòng 3 năm trước khi chuyển đến;

 • Bạn đã làm việc ở vị trí quản lý hoặc điều hành hoặc vị trí kiến thức chuyên sâu cho công ty nước ngoài;

 • Bạn sẽ làm việc ở một vị trí kiến thức chuyên sâu, quản lý hoặc điều hành cho một công ty ở Hoa Kỳ.

Công ty nước ngoài cũng cần bao gồm các tài liệu sau trong đơn đăng ký:

 • Bản sao của Bản hiến pháp và chứng nhận đăng ký;

 • Chứng chỉ cổ phiếu;

 • Bảng cân đối kế toán;

 • Bảng thuế doanh nghiệp;

 • Bản sao hợp đồng thuê văn phòng;

 • Sơ đồ tổ chức;

 • Hình ảnh về doanh nghiệp;

 • Tư liệu quảng cáo; và

 • Báo cáo chi tiết từ đại diện có quyền về sự sở hữu và kiểm soát của công ty.

Còn với công ty ở Hoa Kỳ, dưới đây là các tài liệu họ cần bao gồm:

 • Bản sao của Bản hiến pháp và nội quy công ty;

 • Chứng chỉ cổ phiếu;

 • Giấy phép kinh doanh;

 • Bảng cân đối kế toán;

 • Sơ đồ tổ chức;

 • Kế hoạch kinh doanh chi tiết;

 • Tư liệu quảng cáo; và

 • Báo cáo chi tiết từ đại diện có quyền về sự sở hữu và kiểm soát của công ty.

Trong khi đó, nhân viên chuyển đến cần nộp các tài liệu sau:

 • Bản sao của hộ chiếu;

 • Sơ yếu lý lịch;

 • Mô tả công việc và nhiệm vụ với công ty nước ngoài;

 • Mô tả công việc và nhiệm vụ với công ty ở Hoa Kỳ;

 • Bằng chứng chứng minh phạm vi làm việc của bạn trong công ty nước ngoài.

Lưu ý, tuy nhiên, đây chỉ là danh sách tài liệu tổng quát mà bạn cần nộp để xin visa L-1. Luật sư nhập cư của bạn sẽ giúp bạn xác định danh sách tài liệu bạn cần cung cấp dựa trên tình hình cụ thể của bạn.

Các Loại Phí Khi xin Visa L1

Khi nộp đơn xin visa L-1, dưới đây là các chi phí Visa L1 bạn cần lưu ý:

 • Phí Đăng Ký: $460

 • Phí Xử Lý Ưu Tiên: $2,500, đảm bảo rằng trường hợp của bạn sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày

 • Phí Phát Hiện và Phòng Chống Lừa Đảo: $500

 • Phí Bổ Sung: $4,500 tùy thuộc vào các tình huống cụ thể

Quy Trình Đơn Xin Visa L1

Bây giờ khi bạn đã biết về các điều kiện cơ bản, các yêu cầu và chi phí liên quan đến visa L-1, dưới đây là một phân tích về quy trình đơn xin:

Bước 1: Thuê và Tham Khảo ý kiến với một Luật sư Nhập cư

Mặc dù không bắt buộc, việc thuê và tham khảo ý kiến với một luật sư nhập cư có thể giúp bạn trong quá trình xin đơn. Quy trình visa L1 có thể phức tạp và đòi hỏi kinh nghiệm, chiến lược và chuẩn bị. Một luật sư nhập cư L1 có thể hỗ trợ bạn trong quá trình và cung cấp cho bạn danh sách chi tiết về các tài liệu bạn cần chuẩn bị. Điều này giúp tăng cơ hội được phê duyệt và làm quá trình trở nên ít căng thẳng và thuận tiện hơn cho bạn.

Bước 2: Thu Thập Các Tài Liệu Liên Quan

Sau khi bạn đã tham khảo ý kiến của luật sư nhập cư, đến lúc bạn thu thập tất cả các tài liệu cần thiết bạn sẽ cần nộp cho đơn xin của mình. Điều này bao gồm thông tin về doanh nghiệp và mô tả về nhà tuyển dụng của bạn, bằng chứng về việc bạn làm việc tại công ty nước ngoài và các tài liệu hỗ trợ khác.

Bước 3: Điền Đơn I-129 và phần bổ sung L (L Supplement)

Lưu ý rằng không thể đạt được visa L-1 từ việc tự đệ đơn, do đó nhà tuyển dụng ở Hoa Kỳ của bạn sẽ cần nộp đơn xin cho bạn. Một biểu mẫu I-129 (Đơn xin cho Người Lao động Không Di dân) và một L-supplement cần được nộp cùng với các tài liệu hỗ trợ và chứng cứ. Khi đơn xin được chấp nhận bởi USCIS (Cơ Quan Dân Quyền và Nhập Cư Hoa Kỳ), bạn sẽ đủ điều kiện xin visa L-1 tại lãnh sự quán/đại sứ quán Hoa Kỳ.

Nếu bạn đang xin Chuyển Đổi Trạng Thái, bạn không cần rời khỏi nước và xin visa L-1. Trạng thái của bạn sẽ tự động chuyển sang L-1 từ ngày bắt đầu được liệt kê trên thông báo chấp thuận của bạn.

Các văn phòng luật sư nhập cư có thể hỗ trợ bạn trong việc sắp xếp cuộc phỏng vấn với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở quốc gia của bạn và chuẩn bị các tài liệu liên quan cho cuộc phỏng vấn.

Phỏng Vấn Visa L-1

Sau khi đơn xin của bạn đã được nộp, bạn sẽ cần lên lịch và tham dự phỏng vấn visa L-1. Bạn sẽ cần trình bày các bằng chứng tại cuộc phỏng vấn, bao gồm thông tin về nhà tuyển dụng của bạn, khả năng làm việc ở vị trí quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên sâu.

Luật sư nhập cư của bạn có thể giúp bạn chuẩn bị các tài liệu liên quan cho cuộc phỏng vấn để đảm bảo rằng các tài liệu đúng đã được nộp.

Đơn Xin L-1 Blanket

Visa L1 cho phép nhà tuyển dụng đưa ra đơn xin với dạng đơn L Blanket khi họ cần chuyển giao thường xuyên các nhân viên L-1. Đơn xin L Blanket giúp đơn xin visa L-1 trở nên thuận tiện hơn bằng cách cho phép một đơn xin duy nhất cho nhiều nhân viên thay vì một đơn xin cho mỗi nhân viên.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện, nhà tuyển dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Văn phòng tại Hoa Kỳ phải hoạt động kinh doanh ít nhất 1 năm.

 • Nhà tuyển dụng nộp đơn và mỗi tổ chức đủ điều kiện phải tham gia thương mại hoặc dịch vụ thương mại.

 • Nhà tuyển dụng nộp đơn phải có ít nhất 3 chi nhánh, công ty con hoặc công ty liên kết trong và ngoài nước.

 • Nhà tuyển dụng nộp đơn và tổ chức hoặc đơn vị đủ điều kiện của họ phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Đã nhận được ít nhất 10 đơn xin L-1 được chấp nhận trong năm trước đó.

 • Các chi nhánh và công ty con ở Hoa Kỳ có doanh số bán hàng hợp nhất ít nhất 25 triệu đô la hoặc

 • Lực lượng lao động ở Hoa Kỳ có hơn 1,000 nhân viên.

Lưu ý rằng một đơn xin L Blanket đã được chấp thuận không đảm bảo rằng visa L-1 sẽ được phê duyệt cho nhân viên.

Sau khi đơn xin L Blanket được chấp nhận, nhà tuyển dụng chỉ cần một biểu mẫu I-129S đầy đủ để gửi cho nhân viên cùng với bản sao của thông báo chấp thuận đơn xin Blanket và các bằng chứng liên quan khác mà nhân viên phải trình bày tại văn phòng lãnh sự để xin visa L-1 của họ. Không cần nộp đơn xin cho USCIS theo hướng L Blanket.

Gia Hạn Visa L-1

Visa L-1A được cấp ban đầu là 3 năm và có thể được gia hạn 2 lần riêng biệt trong khoảng thời gian 2 năm. Người giữ visa có thể lưu trú tối đa 7 năm dưới tình trạng L-1A.

Trong khi đó, visa L-1B được cấp ban đầu là 3 năm và có thể được gia hạn 2 lần riêng biệt trong khoảng thời gian 2 năm. Người giữ visa có thể lưu trú tối đa 5 năm dưới tình trạng L-1B.

Đối với đơn xin L-1 cho văn phòng mới, việc chấp thuận ban đầu được thực hiện trong vòng một năm. Trước khi hết thời hạn này, bạn phải nộp đơn gia hạn để duy trì trạng thái L1 hợp lệ. Bạn phải chứng minh rằng công ty ở Hoa Kỳ hỗ trợ vị trí quản lý hoặc điều hành.

Câu hỏi thường gặp về Visa L-1

Có, vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của bạn có thể ở lại với bạn dưới visa L-1. Vợ/chồng của bạn cũng có thể làm việc ở Hoa Kỳ mà không cần một Tài Liệu Quyền Lợi Lao Động (EAD).

Bạn cũng có thể kiểm tra bài viết này để có câu hỏi liên quan đến quyền lao động của vợ/chồng.

Có, việc đạt được thẻ xanh là dễ dàng hơn nếu bạn đang ở dưới visa L-1A. Visa L-1 là một loại visa có thể đặt cùng một lúc cho cả hai mục đích, có nghĩa là bạn có thể nộp đơn cho tình trạng cư trú cố định mà không vi phạm tình trạng L-1 của bạn.

Không, bạn không được phép làm việc bán thời gian cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào khi giữ visa L-1.

Không có yêu cầu về kích thước doanh nghiệp để đủ điều kiện cho visa L-1. Tất cả các doanh nghiệp có thể nộp đơn miễn là đáp ứng các điều kiện và yêu cầu, cho dù chúng là doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ.

Không, bạn vẫn được phép chuyển giao một nhân viên quản lý hoặc điều hành đến Hoa Kỳ để thành lập một văn phòng mới tại đây.

Giải pháp Visa L-1 theo Quốc tịch hoặc Thường trú

L1 Visa FAQs

Check out our most frequently asked questions about L-1 Visa L1 Visa FAQs

Latest case studies

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Eranjan Venura Parua
Eranjan Venura Parua
2 months ago

"After finding D&A through an internet search in 2020, my wife and I had several free consultations with David Cantor. Despite our initial attempt at filing for our E2 visa independently ending in failure, we decided to hire D&A for their expertise and support. Over the course of four long years, Verdie and Cristina were incredibly patient as we took our time to prepare for the E2 submission. Verdie became our E2 Attorney in 2021, and from the start, Verdie and Cristina's patience was evident. Despite our intermittent engagement over the years, they always treated us with the utmost attention. Working with Verdie and the D&A team was a pleasure; their professionalism and support were unwavering. Verdie's calm demeanor and succinct communication style made navigating the process much smoother, even during complex discussions. I wholeheartedly recommend Verdie and D&A - Davies & Associates, to anyone seeking an immigration law firm who can efficiently handle their case with precision and without unnecessary fanfare. Their ability to get things done speaks volumes about their dedication to their clients' success."

Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
5 months ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
6 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
8 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Christine Envall
Christine Envall
a year ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

See All Reviews

Looking to acquire an L1 Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

L1 Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation