Our success

6

RFEs

1759

L Visas

0

Denials

*after appeal

Quy trình Gia Hạn hoặc Làm Mới Visa L-1

Người nắm giữ visa L-1 có thời hạn tối đa là 5 hoặc 7 năm, tùy thuộc vào phân loại cụ thể.

Dưới phân loại L-1A dành cho quản lý hoặc quan chức, thời gian lưu trú tối đa tại Hoa Kỳ là 7 năm, trong khi ở L-1B dành cho công nhân có kiến thức chuyên biệt, thời gian tối đa là 5 năm.

Đơn gia hạn visa L-1 chỉ có thể được nộp bởi công ty làm việc của bạn và đơn xin gia hạn phải được nộp ít nhất 60 ngày trước ngày hết hạn của thẻ I-94 hiện tại của bạn.

Thẻ I-94 do Cục Biên phòng và Hải quan Mỹ cấp sau khi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách L-1 quy định thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ (Thời gian lưu trú thường được liên kết với thời gian hiệu lực của đơn xin visa L-1 đã được phê duyệt của bạn).

Để có thể gia hạn thẻ L-1 của bạn tại Hoa Kỳ, bạn cần thực hiện thực sự các tiêu chuẩn giống như đối với đơn xin L-1 ban đầu, chẳng hạn như cung cấp bằng chứng về công việc làm của bạn, là giám đốc, quản lý hoặc nhân viên có kiến thức chuyên biệt bởi công ty nước ngoài có liên quan, công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên kết hoặc công ty con của công ty Mỹ trong vòng 1 năm trong vòng 3 năm trước khi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách L-1.

Thời gian Lưu trú trên Visa L-1

Nếu đơn xin visa L-1 dành cho người lao động nước ngoài được nộp cho một doanh nghiệp đã được thành lập tại Hoa Kỳ (nghĩa là doanh nghiệp đã hoạt động ít nhất 1 năm trở lên), người lao động sẽ được cấp giấy phép lưu trú tại Hoa Kỳ ban đầu trong 3 năm. Trong khi đó, nếu đơn xin visa L-1 được nộp để bạn đến Hoa Kỳ để thành lập văn phòng mới, thời gian lưu trú ban đầu của bạn chỉ là 1 năm.

Đơn xin Visa L-1 có thể được chia thành hai loại: Visa L-1A và Visa L-1B.

Visa L-1A dành cho người lao động làm việc như một quản lý hoặc giám đốc trong một công ty đủ điều kiện ít nhất là 1 trong 3 năm trước khi nộp đơn xin Visa L-1 và sẽ làm việc như một quản lý hoặc giám đốc với một thương hiệu, công ty chi nhánh hoặc công ty con của Mỹ. Thời gian lưu trú L-1 này có thể được gia hạn theo từng giai đoạn 2 năm, với thời gian tối đa cho phép là 7 năm.

Trong khi đó, Visa L-1B dành cho người lao động có kiến thức chuyên biệt làm việc trong một công ty đủ điều kiện ít nhất là 1 trong 3 năm trước khi họ đến Hoa Kỳ để làm việc trong một mối quan hệ có kiến thức chuyên biệt tương tự. Visa L-1B có thể được gia hạn theo từng giai đoạn 2 năm, với thời gian tối đa cho phép là 5 năm.

Khi nào là lúc để nộp đơn gia hạn

Bạn sẽ cần phải nộp đơn gia hạn tình trạng lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ trước ngày hết hạn được liệt kê trên biểu mẫu I-94 Thẻ I-94 đến/ra cơ bản sẽ trùng với ngày hết hạn của đơn xin Visa L-1 đã được phê duyệt hiện tại của bạn.

Điều quan trọng không phải là đơn xin visa của bạn đã được phê duyệt trước khi thời gian lưu trú của bạn kết thúc, điều quan trọng là đơn xin visa của bạn đã được nộp đúng cách với USCIS trước ngày hết hạn thời gian lưu trú của bạn.

Thời gian cho Văn phòng mới và Văn phòng hiện có

Từ góc độ thủ tục, một yếu tố khác quyết định thời gian tối đa của Visa L-1 của bạn là liệu bạn đang xin Visa L-1 cho một văn phòng mới hay một văn phòng hiện có.

Visa L-1 ban đầu được cấp trong vòng 3 năm và có thể gia hạn 2 năm cho cả Visa L-1AL-1B. Tuy nhiên, nếu đơn xin Visa L-1 được phê duyệt cho một văn phòng mới, thời hạn sẽ là một năm với khả năng gia hạn 2 năm ở cuối giai đoạn một năm.

Nếu bạn đã đạt đến giới hạn 5 năm hoặc 7 năm, bạn phải ra khỏi Hoa Kỳ ít nhất 1 năm trước khi có thể nộp đơn xin Visa L-1 lại.

Gia hạn Visa L-1 Thường và Gia hạn Visa L-1 Blanket

Có hai loại gia hạn Visa L-1 chính: gia hạn Visa L-1 thông thường và gia hạn Visa L-1 blanket.

Gia hạn Visa thông thường đề cập đến việc nộp đơn xin và phê duyệt cho cá nhân. Trong khi đó, gia hạn Visa blanket dùng để nộp đơn xin gia hạn visa cho nhiều nhân viên cùng một lúc.

Để đủ điều kiện để gia hạn Visa L-1 được quyết định, công ty phải có ít nhất 1.000 nhân viên, phải đã được cấp Visa L-1 cho ít nhất 10 nhân viên nước ngoài và phải có tổng doanh thu không dưới 25 triệu USD.

Thời gian xử lý Gia hạn Visa L-1

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian xử lý gia hạn. Một yếu tố có thể là trung tâm dịch vụ xử lý gia hạn của bạn. Thời gian xử lý gia hạn trung bình là 6 tháng, nhưng có thể kéo dài 8 tháng hoặc lâu hơn trong một số trường hợp.

Điều này áp dụng cho cả gia hạn Visa L-1 thông thường và gia hạn Visa L-1 được quyết định vì tất cả đều liên quan đến việc nộp đơn I-129 giống nhau.

Dịch vụ Xử Lý Premium Visa L-1

Nếu bạn muốn tăng tốc quy trình đơn xin thị thực L1 của bạn, bạn có thể trả phí xử lý premium. Một khi bạn đã chọn tùy chọn này, đơn xin của bạn sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày với số tiền là 2.500 USD.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn tùy chọn này, không có đảm bảo rằng đơn xin của bạn sẽ được phê duyệt. Nó chỉ đảm bảo rằng đơn xin của bạn sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày. Nếu đơn xin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được hoàn tiền.

Phí Gia hạn Visa L-1

Phí nộp đơn cho chính phủ áp dụng cho việc gia hạn L-1 mà doanh nghiệp phải trả gồm: I-129 Đơn Xin - 460 USD

  • Phí Phòng Tránh Gian Lận và Phát Hiện - 500 USD

Phí xử lý premium có thể do bạn hoặc công ty bạn trả, tùy thuộc vào tình huống của bạn.

Trong khi đó, việc gia hạn cho người phụ thuộc L-2 yêu cầu một khoản phí là 370 USD.

Gia hạn sau thời hạn 5 năm và 7 năm

Nếu bạn đang ở tình trạng L-1, bạn sẽ được cấp một khoảng thời gian tối đa là 5 năm trên L-1B hoặc 7 năm trên L-1A. Thời gian ở ngoài Hoa Kỳ không tính vào việc tính toán 5 năm hoặc 7 năm. Bất kỳ khoảng thời gian nào, ít nhất 1 ngày đầy đủ, mà bạn đã ở ngoài Hoa Kỳ có thể được bổ sung lại, có nghĩa là nó có thể được thêm vào tổng cộng 7 năm hoặc 5 năm tổng cộng của thời gian lưu trú. Bạn phải cung cấp bằng chứng chứng minh thời gian bạn đã ở ngoài Hoa Kỳ như vé máy bay hoặc xác nhận chuyến bay, cùng với các hồ sơ khác. Các người phụ thuộc của bạn thuộc hạng Visa L-2 cũng có thể bổ sung lại thời gian họ đã ở ngoài Hoa Kỳ.

Tại Davies & Associates, chúng tôi có các chuyên gia trong lĩnh vực luật di trú có thể giúp bạn đảm bảo bạn có cơ hội tốt nhất để được gia hạn Visa L-1.

Thay đổi tình trạng

Nếu bạn không dành thời gian ở ngoài Hoa Kỳ trong suốt thời gian giữ Visa L-1 của bạn, có thể có các tùy chọn khác để tiếp tục lưu trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Bạn có thể nộp đơn thay đổi tình trạng từ L-1 sang một tình trạng không nhập cư khác trong thời hạn của tình trạng L-1 của bạn (tức là cho đến hết hạn I-94 của bạn). Quy trình này được tiến hành trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Một tùy chọn không nhập cư bạn có thể xem xét là Visa E-2, cho phép bạn sống và làm việc tại Hoa Kỳ dựa trên việc đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể lựa chọn Visa O-1, dành cho những người có khả năng phi thường trong một lĩnh vực cụ thể, cho phép bạn sống tại Hoa Kỳ và làm việc trong lĩnh vực có khả năng phi thường của bạn.

Gia hạn cho người phụ thuộc Visa L-2

Vợ chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của người nắm giữ Visa L-1 có thể ở lại với họ tại Hoa Kỳ dưới hạng Visa L-2 dựa trên tình trạng không nhập cư L-1 của họ. Trước đây, người vợ cần một Tài Liệu Quyền Lợi Lao Động để làm việc. Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin chi tiết hơn về việc người vợ làm việc trên Visa L-1 trong bài viết của chúng tôi ở đây.

Nếu bạn có thành viên gia đình mang Visa L-2, họ cũng cần gia hạn thị thực của họ nếu muốn ở lại cùng bạn tại Hoa Kỳ. Bởi vì Visa L-2 của họ phụ thuộc vào Visa L-1 của bạn, quyền ở lại của họ tại Hoa Kỳ được gắn với hạn chót L-1 của bạn.

Để gia hạn Visa L-2, một đơn xin I-539 phải được nộp theo một trong các cách sau:

  1. Cùng với đơn xin I-129 của bạn

  2. Riêng lẻ, bao gồm bản sao của thông báo nhận đơn xin I-129 của bạn; hoặc

  3. Riêng lẻ, bao gồm thông báo phê duyệt của bạn cho đơn xin I-129.

Đơn xin I-539 phải được nhận bởi USCIS trước hạn chót của tình trạng L-2.

Giải pháp Visa L-1 theo Quốc tịch hoặc Nơi cư trú

Chọn quốc gia của bạn để biết thêm thông tin

Câu hỏi thường gặp về Visa L1

Kiểm tra các câu hỏi thường được đặt về Visa L-1 của chúng tôi. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VISA L1

Latest case studies

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
a month ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
2 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

hoshino ryuichi
hoshino ryuichi
5 months ago

Thanks to them for handling my E2 visa very professionally. I had a study visa from F1 and changed it to E2. I encountered many problems during the application process. Verdie and Etta were very patient in helping me and it took a long time. I highly recommend this place.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
5 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Jimmi Batth
Jimmi Batth
2 weeks ago

everyone helped me alot in my application especially Verdie and Etta and mark. answered all my questions, prepared my application very organised. EXCELLANT TEAM.

See All Reviews

Looking to acquire an L1 Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

L1 Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation