Thời Gian Xử Lý Visa E2 tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán

Bạn có thể nộp đơn xin visa E-2 trực tiếp tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán.

Bạn không cần phải có đơn xin đã được Sở Di Trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt trước khi bạn có thể nộp đơn xin visa E-2 như các hạng visa khác như H-1B hoặc L-1.

Nếu bạn đang xin visa Hiệp định E-2, dưới đây là chi tiết các bước trong quy trình xử lý:

Bước 1: Nộp đơn xin visa E-2 tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Trước hết, bạn phải nộp đơn xin visa không di trú E-2 của bạn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thời gian để xem xét tài liệu của bạn sẽ phụ thuộc vào Lãnh sứ quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ có thẩm quyền.

Nhưng nói chung, quá trình của Lãnh sứ quán có thể mất từ khoảng hai tuần đến bốn tháng. Sau khi họ đã xem xét tài liệu của bạn, họ có thể yêu cầu tài liệu bổ sung hoặc tiến hành lên lịch phỏng vấn.

Nếu bạn có các thành viên gia đình đi kèm, chẳng hạn như vợ/chồng hoặc con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi, họ cũng có thể nộp đơn cùng lúc với bạn hoặc sau khi visa E-2 của bạn đã được cấp.

Bước 2: Phỏng vấn Visa E2

Phỏng vấn visa của bạn có thể được lên lịch trong vòng 1 hoặc 2 tuần sau khi đơn của bạn được xem xét và chấp nhận, nhưng lưu ý rằng thời gian chờ lịch hẹn có thể thay đổi tại từng Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Bước 3: Lấy Visa E2

Khi kết thúc phỏng vấn, quan chức thường sẽ phê chuẩn hoặc từ chối đơn xin, nhưng cũng có khả năng rằng họ sẽ đưa đơn xin vào quá trình xử lý hành chính nếu họ cần thêm tài liệu hoặc thời gian hơn để xác minh hồ sơ. Khi đơn xin được phê chuẩn, có thể mất từ 5 đến 7 ngày để nhận lại hộ chiếu của bạn với dấu visa E-2.

Hoàn thành Đơn Xin Visa E2

Nếu bạn là người xin visa lần đầu bên ngoài Hoa Kỳ, bạn phải nộp Mẫu đơn DS-160 (Đơn Xin Visa Không Di Trú Trực Tuyến) của bạn thông qua trang web CEAC.

Thời gian xử lý ước tính tại Đại sứ quán/ Lãnh sứ quán có thể thay đổi tùy thuộc vào quan chức xử lý visa của bạn. Cần lưu ý rằng quan chức có thể yêu cầu tài liệu hỗ trợ thêm để hỗ trợ đơn xin của bạn hoặc cũng có khả năng rằng sẽ xảy ra trễ trong quá trình kiểm tra danh tính và các thủ tục an ninh.

Phỏng Vấn trong Thời Gian Xử Lý Visa E2

Khi Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở quê hương của bạn đã tiến hành xem xét ban đầu của tất cả tài liệu của bạn, tất cả các vấn đề về danh tính và an ninh đã được giải quyết, và tất cả các câu hỏi về đủ điều kiện đã được trả lời một cách hài lòng, họ sẽ lên lịch một buổi phỏng vấn visa.

Sự có mặt của các cuộc họp phụ thuộc vào quốc gia của bạn. Có những lúc cảnh báo quốc gia và thiên tai tự nhiên cũng có thể gây ra trễ trong quá trình xử lý.

Sau một cuộc phỏng vấn thành công trực tiếp, bạn có thể nhận được visa của bạn trong vòng 5 đến 7 ngày.

Thời Gian Xử Lý Đổi Tình Trạng Sang Tình Trạng Nhà Đầu Tư Hiệp Định E-2

Nếu bạn hiện đang ở Hoa Kỳ với visa/tình trạng không di trú hiện hợp lệ (như B1/B2 hoặc F-1), bạn có thể đủ điều kiện để xin đổi tình trạng sang tình trạng nhà đầu tư Hiệp định E-2. Nếu bạn đang nộp đơn xin visa E-2 thông qua việc đổi tình trạng, sau đây là thời gian xử lý:

Thời Gian Xử Lý Mẫu Đơn I-129

Sau khi bạn đã nộp Form I-129 (Đơn Xin Visa Không Di Trú) của bạn, United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) sẽ mất từ 2 đến 3 tháng để xem xét và cấp phản hồi. Nếu họ phê chuẩn đơn xin của bạn, tình trạng đổi sẽ bắt đầu từ ngày được chỉ định trên thông báo phê duyệt của bạn.

USCIS cũng có thể phát hành một yêu cầu để yêu cầu tài liệu bổ sung. Họ sẽ đưa bạn thời gian để chuẩn bị chúng, có thể tạo thời gian chờ bổ sung từ 3 đến 6 tháng.

Thời Gian Ưu Tiên Xử Lý Nhanh (Premium Processing)

Sở Di Trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cũng cung cấp dịch vụ xử lý ưu tiên (premium processing) với một khoản phí bổ sung. Nếu bạn chọn xử lý tùy chọn premium, họ sẽ xem xét đơn xin của bạn và cấp phản hồi trong vòng 15 ngày. Bạn chỉ cần trả khoản phí xử lý là 2.500 đô la Mỹ.

Lưu ý rằng: tùy chọn này chỉ đảm bảo bạn nhận được phản hồi đầu tiên trong khoản thời gian xử lý là 15 ngày. Nếu phản hồi đầu tiên là yêu cầu tài liệu bổ sung, USCIS sẽ đưa bạn một khoản thời gian để phản hồi (thông thường là từ 30 đến 60 ngày). Sau khi bạn nộp phản hồi, USCIS sẽ có thêm 15 ngày để quyết định. Vui lòng lưu ý rằng việc trả khoản phí xử lý tùy chọn premium không đảm bảo một phê duyệt Visa.

Hướng dẫn của chúng tôi về chi phí của visa E2 (hoặc tình trạng) sẽ giúp bạn xác định các lệ phí khác ngoài khoản phí xử lý tùy chọn premium.

Đối với các người nộp đơn hiện diện tại Hoa Kỳ, hồ sơ đổi tình trạng của họ có thể được nộp trực tiếp với Sở Di Trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Tuy nhiên, điểm mấu chốt quan trọng bạn cần hiểu rằng USCIS sẽ không cấp visa E-2 cho bạn. Nếu đơn xin đổi tình trạng của bạn được phê duyệt bởi Sở, bạn chỉ sẽ nhận được I-94 mới với thời gian được ủy quyền mới, thường là hai năm. Nếu bạn rời Hoa Kỳ, bạn cần nộp đơn xin lại visa E-2 tại một Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán để có thể nhập cảnh Hoa Kỳ. Đơn xin của bạn sẽ được xem xét như một đơn xin mới và Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán không bị ràng buộc bởi quyết định của USCIS phê duyệt đơn xin đổi tình trạng của bạn.

Hướng dẫn để giảm thiểu thời gian chờ trong quá trình xử lý visa E-2

Có một số biện pháp và bước mà bạn có thể thực hiện để tránh trì hoãn trong quá trình xử lý đơn xin visa E-2 của bạn. Một đơn xin chi tiết và thuyết phục là yếu tố quan trọng để đảm bảo một quy trình đơn xin hiệu quả và thành công:

Điều kiện cần để nộp đơn xin visa E-2

Nhà đầu tư theo Hiệp định E-2 phải chứng minh các yêu cầu và bằng chứng visa E-2 sau đây để đủ điều kiện:

 • Bạn là công dân của một trong những quốc gia Hiệp định E-2 đủ điều kiện duy trì một Hiệp định thương mại và hàng hải hoặc một Hiệp định quốc tế đủ điều kiện với Hoa Kỳ;

 • Bạn có mục đích không di trú, đó là mục đích rời bỏ sau khi tình trạng không di trú E-2 của bạn kết thúc.

 • Bạn đã đầu tư hoặc dự kiến ​​đầu tư một khoản đầu tư đáng kể vào một doanh nghiệp thực sự ở Hoa Kỳ để đảm bảo hoạt động thành công của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là phải có một sự thật, một hoạt động thương mại hoặc doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất dịch vụ hoặc sản phẩm để có lợi nhuận;

 • Các quỹ đầu tư của bạn được hợp pháp thu thập;

 • Doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đang hoạt động và có lợi nhuận, không phải là một doanh nghiệp lề lối.

 • Các quỹ đầu tư phải được rủi ro theo nghĩa thương mại.

 • Bạn sở hữu ít nhất 50% của tài sản doanh nghiệp thông qua vị trí quản lý hoặc điều lệ công ty khác, vì điều này chứng minh rằng mục đích duy nhất của việc nhập cảnh của bạn là quản lý đầu tư của bạn ở Hoa Kỳ.

Hãy lưu ý rằng sự khác biệt chính giữa visa Thương nhân Hiệp định E-1 và visa E-2 là visa E-1 cho phép người công dân của các quốc gia Hiệp định tiến hành thương mại giữa Hoa Kỳ và quốc gia của họ.

Visa E-2 cũng cho phép nhà đầu tư đưa người lao động cụ thể hoặc của một tổ chức đủ điều kiện đến Hoa Kỳ. Nếu bạn là một nhân viên, đây là những điều bạn cần phải chứng minh:

 • Bạn có cùng quốc tịch với nhà tuyển dụng E-2 của bạn.

 • Bạn đang làm việc có tính chất điều hành và giám sát, hoặc bạn có đặc biệt làm việc nhân viên.

 • Bạn đáp ứng các tiêu chí tổng quan để nhập cảnh Hoa Kỳ.

Đặc điểm đặc biệt là kỹ năng của một nhân viên làm cho dịch vụ của họ trở nên cần thiết cho hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

Tổng hợp tài liệu

Hãy dành thời gian để thu thập và chuẩn bị tài liệu cá nhân, pháp lý và tài chính và tài liệu cần thiết thật kỹ trước khi xin Visa E2 hay bất kì loại thị thực nào khác. Điều này đảm bảo rằng bạn có cơ hội thành công lớn hơn khi bạn nộp đơn xin của bạn với USCIS hoặc Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Đơn xin của bạn có thể được phục vụ với Yêu cầu về Bằng chứng, yêu cầu bạn phải nộp thông tin hoặc tài liệu bổ sung cho đơn xin của bạn. Điều này có thể gây trì hoãn không cần thiết cho quá trình xử lý visa của bạn, vì vậy việc nộp đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết là quyết định quan trọng để quy trình nhanh chóng.

Đầu tư thời gian vào việc soạn thảo và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp Visa E2

Như một nhà đầu tư theo Hiệp định, bạn sẽ cần một thời gian để nghiên cứu và phát triển kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mới của bạn. Kế hoạch kinh doanh của bạn nên cung cấp cho quan sát viên lãnh sự thông tin chi tiết về doanh nghiệp đầu tư của bạn với dự đoán về hiệu suất.

Bạn nên luôn giả định rằng quan sát viên có ít thông tin về chiến lược, cạnh tranh và hoạt động của bạn trong lĩnh vực kinh doanh của bạn.

D&A có một đội ngũ chuyên gia về kế hoạch kinh doanh có thể hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh tuân theo yêu cầu E-2. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thành một bảng câu hỏi về kế hoạch kinh doanh và đội ngũ của chúng tôi có thể chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho bạn.

Khó khăn trong việc đạt được visa E-2

Mặc dù tỷ lệ phê chuẩn cho visa E-2 khá cao, đơn xin vẫn có thể bị từ chối vì nhiều lý do:

 1. Bạn không phải là công dân hoặc quốc tịch của một quốc gia Hiệp định. Bạn không nên nộp đơn xin visa E-2 nếu bạn không sở hữu hộ chiếu của một quốc gia Hiệp định. Tuy nhiên, bạn có khả năng có được được hộ chiếu của một quốc gia Hiệp định, thông qua việc thực hiện quyền đóng góp hoặc đầu tư cho các quốc gia mà có cung cấp chương trình công dân thông qua diện đầu tư.

 2. Bạn không thể chứng minh nguồn gốc và dòng tiền của các quỹ đầu tư của bạn.

 3. Bạn không thể chứng minh rằng doanh nghiệp của bạn sẽ đủ khả năng vận hành thành công

 4. Bạn không thể chứng minh rằng bạn có mối liên hệ ràng buộc với quốc gia quê hương của bạn.

Tỷ lệ thành công của visa E-2

Tỷ lệ phê chuẩn visa E-2 cho năm 2021 được ghi nhận là 92,51%. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không có câu trả lời hoàn toàn về tỷ lệ thành công khi nộp đơn visa E-2. Tỷ lệ thành công cao tương ứng với việc đương đơn cần nộp đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Để đảm bảo cơ hội thành công cao hơn trong việc nhận được sự phê chuẩn của visa E-2 của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét trong quá trình xin visa thuê sự hỗ trợ của luật sư di trú. Tại Davies & Cộng sự, chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm có thể giúp bạn đảm bảo tất cả các tài liệu cần thiết đều được chuẩn bị, đảm bảo cơ hội thành công cao hơn trong việc nhận được sự phê chuẩn Visa E2

Gia hạn visa E2

Thời hạn của visa E-2 phụ thuộc vào lịch trình đối quyền với quốc gia Hiệp định. Đối với hầu hết các quốc gia Hiệp định, lịch trình đối quyền là 4 - 5 năm. Cũng có các quốc gia như Ai Cập hoặc Jordan với lịch trình đối quyền là 3 tháng. Bất kể thời hạn của visa, khi bạn nhập cảnh trên visa E-2 hợp lệ, bạn sẽ được cấp một giai đoạn là hai năm hoặc lưu trú được ủy quyền. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể ở lại tại Hoa Kỳ trong khoảng hai năm mà không cần phải rời đi. Với visa E-2 hợp lệ, bạn có quyền tự do ra vào Hoa Kỳ và bạn sẽ được cấp một giai đoạn lưu trú được ủy quyền là hai năm cho mỗi lần nhập cảnh.

Nếu bạn đang đi du lịch, bạn cần đảm bảo rằng visa của bạn còn hiệu lực để có thể nhập cảnh lại Hoa Kỳ. Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ theo tình trạng E-2 sau một đơn xin thay đổi tình trạng đã được phê chuẩn hoặc nếu visa của bạn đã hết hạn, nhưng bạn vẫn còn I-94 hợp lệ, bạn có thể chọn ở lại tại Hoa Kỳ, nhưng bạn cần đảm bảo rằng bạn nộp đơn để kéo dài tình trạng E-2 của bạn với USCIS để có thể nhận thêm hai năm nếu bạn tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện.

Quá trình gia hạn visa E2 giống với việc nộp đơn ban đầu. Sự khác biệt chính là người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đang liên tục đầu tư và phát triển doanh nghiệp hiện tại tại Hoa Kỳ.

Latest case studies

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Eranjan Venura Parua
Eranjan Venura Parua
3 weeks ago

"After finding D&A through an internet search in 2020, my wife and I had several free consultations with David Cantor. Despite our initial attempt at filing for our E2 visa independently ending in failure, we decided to hire D&A for their expertise and support. Over the course of four long years, Verdie and Cristina were incredibly patient as we took our time to prepare for the E2 submission. Verdie became our E2 Attorney in 2021, and from the start, Verdie and Cristina's patience was evident. Despite our intermittent engagement over the years, they always treated us with the utmost attention. Working with Verdie and the D&A team was a pleasure; their professionalism and support were unwavering. Verdie's calm demeanor and succinct communication style made navigating the process much smoother, even during complex discussions. I wholeheartedly recommend Verdie and D&A - Davies & Associates, to anyone seeking an immigration law firm who can efficiently handle their case with precision and without unnecessary fanfare. Their ability to get things done speaks volumes about their dedication to their clients' success."

Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
3 months ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
4 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
6 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Tanuj Dewan
Tanuj Dewan
10 months ago

Outstanding Immigration Attorney: Highly Recommended! Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5/5) I had the pleasure of working with Verdie Atienza and his team at Davies & Associates , a top-notch immigration attorney in the United States. Their professionalism, expertise, and dedication throughout the process were exceptional. With in-depth knowledge of immigration law, they provided accurate advice and addressed all my concerns, instilling confidence. Verdie Atienza and his team meticulously reviewed my documentation and maintained excellent communication, keeping me updated regularly. What sets Davies & Associates apart is their unparalleled attention to detail. Communication with Verdie Atienza and his team in USA and Sukanya Raman in India was always prompt and efficient. They promptly returned my calls and emails, providing regular updates on the progress of my case. This level of responsiveness and transparency significantly reduced my stress levels, as I knew I could rely on their support and guidance throughout the entire process. Their personalized approach, ethical conduct, and genuine care for my success made them an outstanding attorney. I highly recommend Davies & Associates for all your immigration needs.

See All Reviews

Looking to acquire an E2 Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

E2 Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation