Investor Visa Application Price Increase

USCIS đã ban hành một mẫu đơn EB-5 mới dành riêng cho các Đương đơn EB5 theo chương trình Trung tâm Vùng – được gọi là Mẫu I-526E.

Sở Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hôm nay đã ban hành mẫu đơn xin Thị thực Nhà đầu tư EB-5 mới dành cho các đương đơn đầu tư thuộc Trung tâm Vùng- Đơn xin nhập cư I-526E của Nhà đầu tư Trung tâm Vùng EB5.

Trước đây, đương đơn xin Thị thực EB-5 của Trung tâm Vùng và hình thức Trực tiếp đều sử dụng cùng một mẫu Đơn xin nhập cư I-526 đối với Doanh nhân nước ngoài. Dự kiến ​​sẽ sớm có một mẫu đơn EB-5 Trực tiếp được sửa đổi.

Đương đơn nên làm việc với luật sư di trú được cấp phép của Hoa Kỳ khi chuẩn bị hồ sơ EB-5. Luật sư di trú sẽ đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng mẫu đơn yêu cầu và có thể hỗ trợ đánh giá các nguồn tiền có thể chấp nhận được cho chương trình EB5.

Điều này sẽ tránh bất kỳ sự chậm trễ không cần thiết hoặc từ chối nào do lỗi bất cẩn hoặc các nguồn đầu tư không thể chứng minh được. Tại Davies & Associates, chúng tôi đã giúp hàng trăm gia đình chuyển đến Hoa Kỳ thành công và không có khách hàng nào của chúng tôi bị từ chối Visa EB-5.

Mẫu đơn I-526E, tập trung vào Trung tâm Vùng EB-5, chắc chắn chứa các yêu cầu, thông tin bổ sung thêm về dự án Trung tâm Vùng đã chọn của đương đơn Visa EB-5. Ngoài ra còn có các câu hỏi bổ sung về nhà đầu tư, chẳng hạn như giá trị tài sản ròng của họ, có thể cũng sẽ xuất hiện trong bất kỳ mẫu đơn đăng ký EB-5 Trực tiếp mới nào.

Các nhà đầu tư đã nộp I-526 cho một dự án Trung tâm Vùng và đang chờ kết quả thì không cần thực hiện thêm hành động nào. USCIS không yêu cầu những người nộp đơn này phải nộp lại I-526E mà sẽ giải quyết trên cơ sở mẫu đơn I-526.

Tuy nhiên, bất kỳ đương đơn mới nào đều phải sử dụng biểu mẫu mới. Nếu không, đơn đăng ký sẽ bị từ chối. Trong trường hợp như vậy, đương đơn sẽ cần phải điền và nộp lại hồ sơ EB5, có nghĩa là mất vị trí ưu tiên của họ trong danh sách xử lý EB-5 tại thời điểm nhu cầu đang tăng nhanh chóng. Điều này có thể có tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các nhà đầu tư từ các quốc gia có số lương đương đơn EB5 lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với một luật sư có kinh nghiệm để tránh những sai sót và chậm trễ không đáng có.

Chương trình Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là chương trình nhận thường trú nhân Hoa Kỳ (Thẻ xanh) theo diện Đầu tư. Yêu cầu đầu tư tối thiểu là 800.000 đô la và mức đầu tư phải tạo ra mười việc làm. Mỗi thành viên của một đơn vị gia đình đủ điều kiện có thể có được thường trú nhân thông qua một khoản đầu tư duy nhất, nhưng cha mẹ nên lập kế hoạch thận trọng để con cái của họ tránh “quá tuổi”.

Leave a Reply