Thị thực Nhập cư Dựa trên Việc làm của Hoa Kỳ trong Danh mục thứ 5 (“EB5”) cung cấp hai loại hồ sơ EB5:

 • Đầu Tư EB5 Thông Qua Trung Tâm Vùng (“RC EB5”)
 • Đầu Tư EB5 Trực Tiếp (“EB5 Trực Tiếp”
Với khoản đầu tư 800.000 USD hoặc 1.050.000 USD thông qua RC EB5 hoặc EB5 Trực Tiếp đều cho phép các nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc trong gia đình có được Thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Tình trạng Thường Trú Nhân thường được gọi là “Thẻ Xanh”.

EB5 trực tiếp là gì?

Đây là phương thức đầu tư EB5 trực tiếp không phải thông qua Trung Tâm Vùng. Các dự án EB5 của Trung tâm vùng có lợi thế là có thể tạo ra một số công việc gián tiếp và tạo ra. Một dự án EB5 trực tiếp chỉ có thể tính các công việc do dự án trực tiếp tạo ra, còn được gọi là “việc làm W2”.
EB5 Trực tiếp được sử dụng thường xuyên bởi các nhà đầu tư để có được Thẻ Xanh bằng cách đầu tư vào hoạt động kinh doanh của chính họ hoặc của một thành viên trong gia đình. Thường được gọi là “EB5 kinh doanh riêng”. Trong khi chương trình Trung tâm Vùng EB5 bị đình chỉ vào năm 2021, EB5 Trực tiếp cũng trở thành một cách phổ biến để các nhà phát triển dự án huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư.

EB5 Trực tiếp được dùng để làm gì?

Các cách sử dụng phổ biến cho EB5 Trực tiếp bao gồm:

 • Đầu tư vào một doanh nghiệp tại
 • Đầu tư vào doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình
 • Bắt đầu việc kinh doanh của riêng bạn
 • Điều chỉnh Visa E2 thành Thẻ xanh
 • Điều chỉnh L1 Visa hoặc thị thực không di dân khác thành Thẻ xanh
 • Cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng có được Thẻ xanh

Bất kỳ dự án nào yêu cầu số vốn đầu tư cần thiết tạo ra ít nhất mười việc làm đều có khả năng đủ điều kiện cho EB5 Trực tiếp. Ví dụ về các dự án khách hàng của chúng tôi đã thực hiện bao gồm:

 • Mở trạm xăng
 • Thêm cửa hàng tiện lợi vào trạm xăng
 • Khai trương và mở rộng các doanh nghiệp vận tải và vận tải đường bộ
 • Khai trương chuỗi salon tóc
 • Xây dựng khách sạn
 • Xây dựng nhà xưởng

Để có được Thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua EB5 trực tiếp, các nhà đầu tư cần phải:

 1. đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào một dự án đủ điều kiện; và
 2. có bằng chứng cho thấy khoản đầu tư của họ đã tạo ra mười (10) việc làm mới

EB5 trực tiếp yêu cầu khoản đầu tư 800.000 USD nếu dự án nằm trong Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu (“TEA”) hoặc Khu vực Nông thôn và 1.050.000 USD nếu dự án không nằm trong TEA hoặc Khu vực Nông thôn. Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu là khu vực được Bộ An ninh Nội địa chỉ định là kém phát triển về kinh tế hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Các nhà đầu tư EB5 nên thuê một luật sư EB5 Trực tiếp có kinh nghiệm để hướng dẫn họ thực hiện quy trình sau:

 1. Xác định một doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đủ điều kiện
 2. Xác định kinh phí cần thiết cho dự án
 3. Xác định xem dự án có phù hợp để đầu tư EB5 trực tiếp hay không
 4. Xác định xem dự án có nằm trong Khu vực Việc làm Được nhắm mục tiêu hay không
 5. Đưa ra chiến lược tài trợ cho dự án
 6. Đảm bảo rằng bạn có thể chứng minh nguồn vốn đầu tư EB5 hợp pháp của mình
 7. Thuê một luật sư doanh nghiệp quen thuộc với EB5 Trực tiếp để làm việc với luật sư EB5 của bạn để cấu trúc hợp lý dự án EB5 Direct của bạn
 8. Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh nêu rõ khoản đầu tư EB5 của bạn sẽ trực tiếp tạo ra mười việc làm mới như thế nào
 9. Đảm bảo tất cả các yêu cầu về quy định và cấp giấy phép được đáp ứng
 10. Cấp vốn cho khoản đầu tư EB5 trực tiếp của bạn. Công ty luật của chúng tôi thường Đầu tư EB5 trực tiếp vào tài khoản ký quỹ để chi tiêu cho các hạng mục trong kế hoạch kinh doanh gắn chặt nhất với việc tạo ra việc làm
 11. Chuẩn bị và nộp đơn I526
 12. Sau khi I-526 của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được Thẻ xanh có điều kiện.
 13. Hai năm sau khi nhận được Thẻ Xanh Có Điều Kiện, bạn sẽ cần nộp mẫu đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện trên Thẻ Xanh đó.
Raising Capital Using EB5 Direct

Mặc dù việc thông qua RIA gần đây khiến việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng Eb5 Trực tiếp trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn có thể thực hiện được. Đây là trường hợp đặc biệt khi số lượng nhà đầu tư nhỏ hơn tham gia.
Vẫn có thể kết hợp các phương pháp cho EB5 Trực tiếp và Trung tâm Vùng EB5 trong cùng một dự án
Tại Davies & Associates, chúng tôi có đội ngũ luật sư hỗ trợ mọi khách hàng đang tìm cách huy động vốn EB5. Nhóm này bao gồm một luật sư EB5 cao cấp và giàu kinh nghiệm cùng với các luật sư doanh nghiệp, điển hình là luật sư thuế, luật sư bất động sản và luật sư doanh nghiệp. Công ty của chúng tôi cũng có một nhóm chuyên gia làm việc để chuẩn bị các Kế hoạch Kinh doanh Trực tiếp EB5.
Kiến thức sâu rộng của chúng tôi về thị trường quốc tế và các nhà đầu tư EB5 giúp chúng tôi hỗ trợ các chủ doanh nghiệp đang tìm cách huy động vốn thông qua EB5.

Các Câu Hỏi Thường Gặp về EB5 Trực Tiếp

Không. Các công việc được tạo cho EB5 Trực tiếp thường cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Yêu cầu ít nhất 35 giờ làm việc mỗi tuần
 • Được tạo mới hoặc sẽ được tạo trong hai năm sau khi được phê duyệt I526
 • Nếu tạo ra trong tương lai phải có bằng chứng thuyết phục

Đạo luật Liêm chính và Cải cách năm 2022 (“RIA”) đã ban hành một số thay đổi đối với Chương trình EB5 Trực tiếp. Các thay đổi này bao gồm sự hạn chế việc “gộp chung EB5 trực tiếp”. Gộp chung EB5 trực tiếp liên quan đến nhiều nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư EB5 đủ điều kiện vào một dự án. Bất chấp những thay đổi trong RIA, vẫn có những cách mà một luật sư EB5 Direct có kinh nghiệm có thể cấu trúc một dự án EB5 Direct cho phép nhiều nhà đầu tư có được Thẻ xanh từ một dự án EB5 Direct duy nhất

Đội ngũ EB5 của chúng tôi được lãnh đạo trực tiếp từ Mark Ivan Davies, người được liên tục bình chọn là một trong 25 luật sư EB5 hàng đầu thế giới. Ông thường xuyên được các tờ báo lớn trên thế giới trích dẫn và được Nhà Trắng ghi nhận vì những đóng góp của ông cho ngành luật. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

AmChamPhilippines

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Satya Choudhury
Satya Choudhury
in the last week

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

hoshino ryuichi
hoshino ryuichi
a week ago

Thanks to them for handling my E2 visa very professionally. I had a study visa from F1 and changed it to E2. I encountered many problems during the application process. Verdie and Etta were very patient in helping me and it took a long time. I highly recommend this place.

Tanuj Dewan
Tanuj Dewan
3 months ago

Outstanding Immigration Attorney: Highly Recommended! Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5/5) I had the pleasure of working with Verdie Atienza and his team at Davies & Associates , a top-notch immigration attorney in the United States. Their professionalism, expertise, and dedication throughout the process were exceptional. With in-depth knowledge of immigration law, they provided accurate advice and addressed all my concerns, instilling confidence. Verdie Atienza and his team meticulously reviewed my documentation and maintained excellent communication, keeping me updated regularly. What sets Davies & Associates apart is their unparalleled attention to detail. Communication with Verdie Atienza and his team in USA and Sukanya Raman in India was always prompt and efficient. They promptly returned my calls and emails, providing regular updates on the progress of my case. This level of responsiveness and transparency significantly reduced my stress levels, as I knew I could rely on their support and guidance throughout the entire process. Their personalized approach, ethical conduct, and genuine care for my success made them an outstanding attorney. I highly recommend Davies & Associates for all your immigration needs.

Christine Envall
Christine Envall
5 months ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

Peter
Peter
11 months ago

We were in a hurry and Verdie and the team were highly responsive and supportive, even when we threw in some curve balls along the way. We had our visas approved without any issues and felt confident and well prepared for document submissions and the interview. I'd certainly recommend this team for an E2 visa process.

See All Reviews

Looking to acquire an EB5 Visa?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

EB5 Visa Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation