Đầu Tư Định Cư Bồ Đào Nha

Chương Trình Định Cư Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha có một số chương trình định cư hấp dẫn và cạnh tranh, và là một trong số ít các nước có chế độ thuế tuyệt vời dành cho người nước ngoài muốn chuyển thành cư dân thuế tại Bồ Đào Nha.

CÁC LỢI ÍCH

 • Có được giấy phép cư trú cho phép bạn sinh sống, làm việc và học tập tại Bồ Đào Nha
 • Đi lại tự do miễn visa trong các nước thuộc khối Schengen
 • Chỉ cần sống ở Bồ Đào Nha ít nhất 7 ngày/năm
 • Hồ sơ được bao gồm cả gia đình
 • Thường trú nhân sau 5 năm
 • Quốc tịch sau 5 năm
 • Chế độ thuế ưu đãi dành cho cư dân không phải là người cư trú thường xuyên tại Bồ Đào Nha

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC VÀNG

Bồ Đào Nha đã triển khai chương trình cho phép công dân nước ngoài có được thẻ cư trú thông qua việc đầu tư đủ điều kiện (ví dụ: đầu tư bất động sản và đầu tư vốn) để có thể tự do đi lại trong khối Schengen. Các nhà đầu tư có yêu cầu phải dành ít nhất 14 ngày mỗi 2 năm trong thời gian tối thiểu là 5 năm tại Bồ Đào Nha. Chương trình cho phép người phụ thuộc bao gồm vợ/chồng, các con, bố mẹ đương đơn và bố mẹ của vợ/chồng đương đơn

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 • Đầu tư €1.000.000. EUR trở lên, thông qua
 • Tiền gởi ngân hàng,
 • Thành lập công ty
 • mua lại nợ của chính phủ Bồ Đào Nha, cụ thể là trái phiếu kho bạc;
 • mua lại chứng khoán và cổ phần trong các công ty thương mại
 • Tạo ra ít nhất 10 việc làm mới
 • Đầu tư bất động sản với khoản đầu tư tối thiểu là €500.000 hoặc €400.000 ở khu vực mật độ dân cư thấp
 • Đầu tư bất động sản với khoản đầu tư tối thiểu là €300.000 vào các công trình đã hoàn thành ít nhất 30 năm, hoặc các công trình cải tạo trong khu tái tạo đô thị, hoặc €280.000 ở khu vực mật độ dân cư thấp
 • Chuyển nhượng vốn với số tiền từ €350.000 trở lên vào các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức nghiên cứu công hoặc tổ chức khoa học tư nhân, được tích hợp vào hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia
 • Chuyển nhượng €250.000.00 trở lên với tư cách đầu tư hoặc hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc bảo trì di sản văn hóa quốc gia
 • Đầu tư €350.000 trở lên để mua lại các đơn vị trong quỹ đầu tư hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc góp vốn vào các công ty đáp ứng đủ các yêu cầu nhất định
 • Đầu tư €350.000 trở lên cho việc thành lập một công ty có trụ sở chính tại Bồ Đào Nha, đồng thời tạo ra 5 công việc làm mới, hoặc để củng cố vốn cổ phần của một công ty đã được thành lập có trụ sở chính tại Bồ Đào Nha và duy trì hoặc tạo ra 5 công việc làm mới trong vòng ba năm

Giấy phép cư trú được cấp có thời hạn là 2 năm, vào năm thứ 3 gia hạn thêm 2 năm nữa miễn là còn sở hữu bất động sản. Sau 5 năm, bạn có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc quốc tịch Bồ Đào Nha, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện.

Đại dịch và nhu cầu cao cho việc đầu tư mà nó đem lại đã khiến cho chính phủ chậm lại trong việc hạn chế các khoản đầu tư đủ điều kiện, vì vậy đây là thời điểm tốt nhất để bạn đầu tư và hưởng các quyền lợi từ chương trình Thị thực Vàng.

Đồng thời nhà đầu tư có thể đính kèm người phụ thuộc theo đơn bao gồm vợ/chồng của đương đơn, các con, em ruột phụ thuộc tài chính toàn phần vào đương đơn, bố mẹ của đương đơn và của vợ/chồng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CƯ TRÚ KHÁC

Không giống như chương trình Thị thực Vàng, các giấy phép cư trú sau đây yêu cầu người nộp đơn phải ở lại Bồ Đào Nha hơn 183 ngày mỗi năm, trong trường hợp này bạn có thể được hưởng lợi từ chế độ thuế ưu đãi nhất dành cho người không cư trú thường xuyên.

 • Thị thực và giấy phép cư trú cho hoạt động giảng dạy hoặc hoạt động văn hóa hoặc dạng có trình độ cao
 • Thị thực và giấy phép cư trú cho doanh nhân
 • Thị thực và giấy phép cư trú cho người đã nghỉ hưu
 • Thị thực và giấy phép cư trú cho công dân nước ngoài có thu nhập riêng

QUỐC TỊCH BỒ ĐÀO NHA

 • Người có thẻ tạm trú có thể xin quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm
 • Con cháu của cha mẹ người Bồ Đào Nha hoặc thân nhân bậc nhất (cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột), người không mất quốc tịch
 • Trẻ em sinh ra ở Bồ Đào Nha có cha mẹ là người nước ngoài đã sinh sống ở Bồ Đào Nha trên 1 năm (ngay khi Luật Quốc tịch mới có hiệu lực)
 • Công dân sinh ra ở bang cũ của Ấn Độ và con cháu của họ
 • Con cháu của người Do Thái Sephardic Bồ Đào Nha
 • Vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng mà không kết hôn của công dân Bồ Đào Nha

Top 25 Attorney

Request Free Consultation
 
Eranjan Venura Parua
Eranjan Venura Parua
2 months ago

"After finding D&A through an internet search in 2020, my wife and I had several free consultations with David Cantor. Despite our initial attempt at filing for our E2 visa independently ending in failure, we decided to hire D&A for their expertise and support. Over the course of four long years, Verdie and Cristina were incredibly patient as we took our time to prepare for the E2 submission. Verdie became our E2 Attorney in 2021, and from the start, Verdie and Cristina's patience was evident. Despite our intermittent engagement over the years, they always treated us with the utmost attention. Working with Verdie and the D&A team was a pleasure; their professionalism and support were unwavering. Verdie's calm demeanor and succinct communication style made navigating the process much smoother, even during complex discussions. I wholeheartedly recommend Verdie and D&A - Davies & Associates, to anyone seeking an immigration law firm who can efficiently handle their case with precision and without unnecessary fanfare. Their ability to get things done speaks volumes about their dedication to their clients' success."

Jeremy Abernathy
Jeremy Abernathy
4 months ago

I had the pleasure of working with Verdie and Nessa to obtain my E2 Visa. Their in-depth knowledge and experience allowed me to be fully prepared in my application and they were able to answer all questions leading up to the Visa interview.

Saeed Muhammad
Saeed Muhammad
5 months ago

Verdie was an amazing attorney, providing exceptional client care throughout the process. He had a great depth of knowledge in all areas on business visas in the US.

Satyabrat Chowdhury
Satyabrat Chowdhury
8 months ago

I had a great experience with Davies & Associates. They are very thorough in the approach and their have experts in this field who know the domain very well.I would certainly be leaning onto them for any future needs as well.

Christine Envall
Christine Envall
a year ago

Getting my E2 Visa was a very in-depth process that took just over a year from when I committed to it, but 8 months from when I found a business I wanted to purchase. The only reason I'm giving 4 and not 5 stars is because the timeframe was a lot longer than expected from the initial information. Aside from the timing, Verdie and his team led me through the Visa process, providing all the guidance I needed to be successful, including advising me on the RIGHT type of Visa to suit my goals. Within the process I purchased a business and the greater Davies team included lawyer Rinat who helped me put the deal together. One of the biggest parts was my Business Plan which created from my info by Ana Ortiz, who did an incredible job. The process is certainly tedious and Verdie & Christina were always there to answer my questions, provide suggestions and advice and ensure I had all the documents I needed to support my application. I appreciated their patience with my questions and their advice and in the end, the application was so thorough the interview process was quick and easy. I highly recommend Davies & Associates and look forward to working with them again when it's time to renew my Visa.

See All Reviews

Looking for Portuguese Residency By Investment?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for businesses, investors, individuals, and families.

Portuguese Residency By Investment Immigration lawyer near me

Looking to relocate or having trouble with a visa applicaton?

We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas, we solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.

Request Free Consultation