L-1 Visas Vietnamese

THỊ THỰC LUÂN CHUYỂN NHÂN VIÊN NỘI BỘ L-1 LÀ GÌ?

Thị thực L-1 cho phép chủ lao động Hoa Kỳ chuyển một giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn từ một pháp nhân ngoài Hoa Kỳ đủ điều kiện sang pháp nhân tại Hoa Kỳ. Có hai loại Thị thực L-1. Thị thực L-1A dành cho giám đốc điều hành và quản lý và L-1B dành cho nhân viên có kiến thức chuyên môn.

Return to Menu

LỢI ÍCH CỦA THỊ THỰC L-1 LÀ GÌ?

 • Không có hạn ngạch. Không giống như một số loại thị thực khác, không có giới hạn số lượng thị thực được cấp hàng năm cho các quốc gia nhất định.
 • Thời gian xử lý nhanh. Thời gian xử lý trung bình từ 3-6 tháng. Yêu cầu Xử lý Đặc biệt cũng sẵn sàng bằng cách trả một khoản phí bổ sung là $ 2.500. Với quy trình xử lý đặc biệt, USCIS được yêu cầu trả lời trong vòng 15 ngày làm việc.
 • Gia đình Người có thị thực L-1 được phép đưa vợ / chồng và con cái phụ thuộc của họ đến Hoa Kỳ theo thị thực L-2.
 • Quyền làm việc cho Vợ/Chồng cho phép nộp đơn xin cấp phép làm việc khi họ vào Hoa Kỳ để làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào tại Hoa Kỳ.
 • Lợi thế về thuế: Thị thực L-1 là thị thực không di dân, nghĩa là không cung cấp quyền thường trú nhân (Thẻ xanh) cho người nộp đơn. Trong khi những người có Thẻ xanh có thể bị đánh thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới, những người có thị thực không nhập cư nói chung thì không. (Tuy nhiên bạn vẫn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về thuế nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không được coi là cư dân đóng thuế của Hoa Kỳ)
 • Chuyển đổi sang Thẻ xanh. Có thể chuyển đổi sang Thẻ xanh thông qua loại thị thực L-1A. Tiêu chí cho L-1A rất giống với tiêu chí cho loại EB-1C dành cho Nhà quản lý hoặc Giám đốc điều hành đa quốc gia, điều này giúp người có thị thực L-1A trở thành thường trú nhân dễ dàng hơn. Loại L-1 cũng được coi là thị thực có mục đích kép.
Return to Menu

THỊ THỰC L-1 CÓ GIÁ TRỊ TRONG BAO LÂU?

Hiệu lực ban đầu của thị thực L-1 được xác định tuỳ thuộc theo quốc gia. Mỗi quốc gia có hiệu lực tương hỗ riêng cho thị thực L-1. Một số quốc gia được cấp thị thực có thời hạn dài hơn những quốc gia khác, VD: thời hạn được cấp cho đương đơn Việt Nam là 12 tháng. Bạn có thể tìm thấy quốc gia của mình trên trang web của Bộ Ngoại giao.

Hiệu lực thị thực được xác định theo thời hạn hiệu lực tối đa của thị thực ban đầu dành cho mỗi quốc gia. Sau khoảng thời gian này, người nộp đơn có thể gia hạn thị thực L-1 lên đến tối đa bảy (7) năm đối với thị thực L-1A và năm (5) năm đối với thị thực L-1B.

Những người nộp đơn xin Thị thực L-1 “Văn phòng Mới” ban đầu đều được cấp thị thực một (1) năm. Điều này cho phép các nhà chức trách kiểm tra tiến độ thành lập văn phòng mới của Hoa Kỳ. Nếu theo tiến độ đã được cấp, có thể gia hạn thêm hai (2) năm cho đến tối đa tiêu chuẩn là năm (5) hoặc bảy (7) năm đối với L-1A và L-1B tương ứng.

Return to Menu

QUÁ TRÌNH XIN THỊ THỰC L-1 MẤT BAO LÂU

Nhìn chung, việc chuẩn bị một hồ sơ bảo lãnh L-1 có thể mất trung bình từ 1-2 tháng tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của khách hàng và các tài liệu cần thiết sẵn có. Hồ sơ hoàn chỉnh sau đó được nộp cho USCIS. Trung bình, USCIS có thể mất từ 3-6 tháng để quyết định về đơn yêu cầu, nhưng với quy trình xử lý đặc biệt, USCIS có thể quyết định nhanh nhất là 15 ngày làm việc.

Return to Menu

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THỊ THỰC L-1 SANG THẺ XANH?

Để có được Thẻ xanh (thường trú nhân tại Hoa Kỳ), hầu hết những người có thị thực L-1A chọn chuyển sang thị thực EB-1C dành cho các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành đa quốc gia. Tuy nhiên, thành công vẫn sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc liệu công ty Mỹ có ở vị trí tốt để hỗ trợ người quản lý hoặc điều hành đa quốc gia hay không. Vui lòng xem trang của chúng tôi trên Thị thực EB1C để biết thêm thông tin.

Cũng có trường hợp nhận được Thẻ xanh thông qua loại thị thực EB-3, loại thị thực dựa trên việc làm ưu tiên thứ ba dành cho những người lao động có tay nghề cao.

Return to Menu

TÔI CÓ THỂ BẢO LÃNH GIA ĐÌNH THEO THỊ THỰC L-1 KHÔNG?

Người nộp đơn xin thị thực L-1 thành công có thể đưa vợ / chồng của họ đến Hoa Kỳ, cũng như bất kỳ con cái phụ thuộc nào dưới 21 tuổi. Họ không bị hạn chế làm việc trong cùng một doanh nghiệp L-1 với đương đơn chính.

Return to Menu

THỊ THỰC L-1 “VĂN PHÒNG MỚI” LÀ GÌ?

Thị thực L-1 cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng đủ điều kiện tại Hoa Kỳ gửi một giám đốc điều hành hoặc người quản lý đến Hoa Kỳ với mục đích thành lập một công ty. Công ty nước ngoài phải đã hoạt động ít nhất một năm. Văn phòng mới của Hoa Kỳ và công ty nước ngoài phải có mối quan hệ đủ điều kiện (công ty mẹ - công ty con, công ty liên kết, chi nhánh hoặc đối tác liên doanh) nhưng không nhất thiết phải hoạt động trong cùng một thị trường hoặc ngành nghề. Văn phòng mới L-1 ban đầu được cấp tối đa một năm và có thể gia hạn trong hai năm.

Return to Menu

TÔI CẦN CHUẨN BỊ GÌ CHO HỒ SƠ XIN CẤP L-1

Tài liệu công ty tại Hoa Kỳ

Những tài liệu được yêu cầu từ người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ (công ty tại Hoa Kỳ)

 • Mô tả công việc kinh doanh của công ty
 • Các điều khoản thành lập hoặc liên kết
 • Đơn xin Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng (Mẫu SS-4)
 • Chứng chỉ cổ phiếu
 • Cho thuê địa điểm kinh doanh
 • Bảng sao kê ngân hàng hoặc chuyển khoản chứng minh khoản đầu tư ban đầu
 • Báo cáo kế toán được kiểm toán (ví dụ: bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v.)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 1120) nếu có
 • Hồ sơ khai thuế hàng quý của chủ lao động (Mẫu 941), nếu có
 • Tài liệu về các giao dịch kinh doanh (ví dụ: hợp đồng thương mại, hóa đơn, vận đơn, thư tín dụng, v.v.)
 • Giấy tiêu đề công ty với logo, tên và địa chỉ của công ty (một số tờ)
 • Cơ cấu công ty và kế hoạch thu hút và duy trì nhân viên mới
 • Hình ảnh bên trong và bên ngoài của văn phòng chính
Tài liệu công ty nước ngoài

Những tài liệu được yêu cầu từ pháp nhân ngoài Hoa Kỳ

 • Các điều khoản thành lập
 • Giấy phép kinh doanh
 • Hồ sơ thuế thu nhập trong ba năm qua
 • Báo cáo kế toán được kiểm toán (ví dụ: bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v.)
 • Sơ đồ tổ chức, nên bao gồm tổng số nhân viên và chỉ ra vị trí mà người được chuyển giao nắm giữ
 • Tài liệu giới thiệu công ty hoặc sản phẩm
 • Tài liệu về các giao dịch kinh doanh (ví dụ: hợp đồng thương mại, hóa đơn, vận đơn, thư tín dụng, v.v.)
 • Bảng sao kê ngân hàng hoặc hồ sơ giao dịch
 • Giấy tiêu đề công ty với logo, tên và địa chỉ của công ty (một số tờ)
 • Hình ảnh về văn phòng chính, nhà máy hoặc tòa nhà của công ty (bỏ qua nếu đã có trong tài liệu giới thiệu sản phẩm hoặc tài liệu quảng cáo của công ty)
Tài liệu về đương đơn chính L-1

Những tài liệu được yêu cầu từ đương đơn chính L-1

 • Sơ yếu lý lịch
 • Bằng cấp
 • Thư xác minh việc làm từ công ty nước ngoài
 • Nghị quyết của hội đồng quản trị hoặc các tài liệu bổ nhiệm xác minh việc chuyển giao người nước ngoài đến Hoa Kỳ
 • Bất kỳ tài liệu nào khác thể hiện khả năng hoạt động kinh doanh của đương đơn chính trong năng lực điều hành, quản lý hoặc kiến thức chuyên môn
Return to Menu

THỊ THỰC L-1 CÓ YÊU CẦU VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG?

Visa L-1 không yêu cầu vốn đầu tư như một phần của hồ sơ. Tuy nhiên, phải có một pháp nhân Hoa Kỳ đang hoạt động để người nộp đơn chuyển đến. Đối với những người tìm kiếm Thị thực L-1 Văn phòng Mới, pháp nhân Hoa Kỳ phải được thành lập trước và có thể có khoản đầu tư liên quan đến việc này. Điều quan trọng là phải chứng minh rằng công ty Hoa Kỳ có đủ vốn để hỗ trợ hoạt động của mình và hỗ trợ đương đơn chính lên vị trí quản lý hoặc điều hành. Đội ngũ luật sư doanh nghiệp của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với luật sư nhập cư của chúng tôi để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ.

Return to Menu

THỊ THỰC L-1 ĐẾN HOA KỲ

Return to Menu
Client Reviews
★★★★★
Mark is one of the best things happened to me in immigration. I was very skeptical as my last attempt to obtain an L1A was a negative one through another lawyer. Mark came in and… [made] sure that the case [was refiled] successfully. Rest assured, I can vouch for his services and will recommend him highly. Indian L1 Applicant previously denied using another law firm
★★★★★
I have been dealing with this firm for the last several years. They got my E2 visa approved followed by my E2 visa renewal as well. They are the best immigration lawyers I have ever met….. No one can give you better service than this firm. Australian E-2 visa applicant
★★★★★
Several lawyers told me I would not be able to get a TN visa. Two weeks after contacting Davies & Associates I was working in New York, visa in hand. I have recommended this firm to several friends and colleagues, they do an excellent job every time." Individual Seeking 'Impossible' TN Visa
★★★★★
Davies & Associates provided me with truly outstanding customer service 7 days a week. Technically brilliant, Davies & Associates not only successfully obtained E-2 visa status for myself and my Indian wife but also seamlessly coordinated my entire legal team, ensuring the timely completion of my acquisition." E2 Visa Applicant and Business Owner
★★★★★
I was qualified as a physician in a foreign country. Being on a J-1 visa I was facing having to leave the United States and return to my home country. Davies & Associates secured one of only 30 J-1 visa waivers available in my State, allowing me to work for a US hospital and remain in the United States." Doctor Seeking J-1 Visa Waiver
★★★★★
My exisiting immigration lawyer, who has a global reputation in immigration law, told me that "it couldn't be done". Someone suggested I speak to Davies & Associates and they obtained the immigration benefits I wanted. I will always use this firm in the future, they are miracle workers." Small Professional Business With International Offices
★★★★★
I am very satisfied with the services Mark Davies has provided me. He has a very extensive knowledge in immigration laws and has a thorough approach to any case." U Visa Applicant, A Victim of Crime
★★★★★
There is no question that Davies & Associates is clearly the leading E-2 visa law firm in the United States." E2 Visa Applicant and Business Owner
★★★★★
Extremely knowledgable, available, and reliable Mark was a god-send when dealing with USCIS. He is very experienced so he knows the ins and outs of the process, can predict response times and is very available to answer questions in a timely and friendly manner. Highly recommended to anyone trying to navigate a complicated immigration process at any stage." Syrian Marriage Based Immigrant Visa Applicant with Two Year J-1 Waiver
★★★★★
I highly recommend Davies & Associates LLC Mark Davies is a joy to work with. His extensive knowledge, speedy response and attentive service took away all my fears of dealing with immigration and visa applications. He is very generous with his time in explaining every step along the way and I have already and will in the future recommend him to anybody who is looking for an immigration lawyer." Small Business Owner and E-2 Visa Applicant